Zemes fonda reversai nomai liela piekrišana

06/12/2018

Lauksaimnieki atsaucīgi novērtē pirms gada ieviesto Iespēju pārdot Zemes fondam īpašumu ar nomas un atpakaļpirkuma tiesībām. Šis pakalpojums ir paredzēts saimniecības attīstībai vai finanšu situācijas stabilizēšanai, ja saimniecībai ir nepieciešami papildu finanšu resursi, ko tajā brīdī nav iespējams saņemt komercbankās.

Gada laikā pakalpojumu ir izmantojusi virkne saimniecību, kopumā reversajā nomā fondam pārdodot 105 īpašumus 2150 ha platībā. Šo darījumu finansēšanā Zemes fonds ir ieguldījis 6,6 miljonus EUR. Vislielākais reversās nomas pieprasījums ir Zemgalē (tai skaitā arī Sēlijā), kur finansēta puse no darījumiem – 57 īpašumi 1030 ha platībā. Nākamā seko Kurzeme ar 30 īpašumiem 700 ha platībā. Citos reģionos pagaidām aktivitāte ir bijusi mazāka, taču darījumu skaits aug arī tur.

Populārākie reversās nomas izmantošanas mērķi: nomātās zemes (vai izsolē) steidzams pirkums, tehnikas iegādei, apgrozāmiem līdzekļiem (tai skaitā sēklas, minerālmēslu iegādei), kā arī norēķini ar piegādātājiem.

Reversā noma saimniecībai ļauj ne tikai iegūt tālākai attīstībai nepieciešamos finanšu resursus, bet arī sniedz skaidrus un pārskatāmus līguma nosacījumus – noslēdzot reversās nomas darījumu ar Zemes fondu, uzreiz tiek noteikta zemes atpakaļpirkuma cena un termiņš, kā arī noslēgts zemes nomas līgums. Nomas ar atpakaļpirkumu termiņš ir pieci gadi, un saimniecība īpašumu atpirkt var par cenu, kāda ir īpašuma tirgus vērtība brīdi, kad īpašums tiek pārdots Zemes fondam.

Vairāk informācijas www.altum.lv

Esam gatavi arī turpmāk palīdzēt Latvijas saimniecībām attīstīties!