Zemniek, esi saprātīgs! Nesmidzini lielā vējā!!!

22/04/2020

Zemnieku saeima atgādina, ka Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi nosaka, ka augus ar AAL drīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums nepārsniedz 4 m/s. Ja smidzinātājs ir aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, augus drīkst apsmidzināt tad, ja vēja ātrums nepārsniedz 8 m/s;

 

Pārliecinieties par laika apstākļu atbilstību, jo tie var ietekmēt ALL lietošanas efektivitāti un drošību,  vēja izraisītas darba šķidruma noplūdes var būt bīstamas, ja vējš pūš strādājošo, citu kultūraugu, ūdenstilpņu, dzīvnieku vai māju virzienā.

 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, ka par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas vai lietošanas prasību pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz septiņsimt eiro, konfiscējot augu aizsardzības līdzekļus vai bez konfiskācijas.

 

Savstarpējās atbilstības prasības un nosacījumi ir jāievēro visiem atbalsta pretendentiem, kas piesakās maksājumiem. Par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību neievērošanu, kas noteiktas nacionālajos normatīvajos aktos, maksājumu samazinājums var būt pat līdz 5%!!!