Zemnieku saeima aicina pašvaldības atlikt un samazināt NĪN par lauksaimniecībā izmantojamo zemi

29/04/2020

Reaģējot uz COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām, 27. aprīlī biedrība “Zemnieku saeima” nosūtīja vēstuli visām Latvijas pašvaldībām ar aicinājumu atlikt un izskatīt iespēju samazināt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kā arī nepiemērot nokavējuma naudu par savlaicīgi neveiktiem NĪN maksājumiem 2020.gadā.

 

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz, ka pašvaldības var noteikt 90, 70 , 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas atvieglojumus atsevišķām NĪN maksātāju kategorijām.

 

Savukārt 20. martā pieņemtais likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” nosaka, ka krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājam ir tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 rezultātā.

 

Biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Latvijas lauksaimniekiem COVID-19 krīzes ietekmē ir jāsaglabā ne tikai konkurētspēja tirgū, bet arī dzīvotspēja ilgtermiņā. Tāpēc ikviens atbalsts lauksaimniekam ir ļoti būtisks, un kādam tas var būt pat izšķirošs, lai šo krīzes situāciju pārciestu. Ņemot vērā to, ka lauksaimniecības uzņēmumi ir vieni no lielākajiem NĪN nodokļu maksātājiem un darbavietu nodrošinātājiem lauku teritorijās, aicinām pašvaldības spert soli pretī lauksaimniekiem un pielietot likumā paredzēto atvieglojumu. Atzinīgi novērtējam tās pašvaldības, kuras jau ir pārcēlušas nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu un piemērojušas NĪN atlaides par lauksaimniecībā izmantojamo zemi.”