Zemnieku saeima Ministru prezidentu un zemkopības ministru iepazīstina ar situāciju lauksaimniecībā

18/07/2019

Šodien  Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un zemkopības ministrs Kaspars Gerhards pēc biedrības “Zemnieku saeima” aicinājuma apmeklēja lauksaimniecības uzņēmumus Zemgalē un kopā ar lauksaimniekiem diskutēja par nozares attīstību, tai skaitā Kopējo lauksaimniecības politiku Eiropā pēc 2020.gada. Sarunās tika aktualizēta dārzeņu izsekojamības problēma dažādās tirdzniecības vietās, samazinātā PVN nozīme, darbaspēka trūkums nozarē un valsts atbalsta nozīme lauksaimniecībā.

 

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Ļoti pozitīvi redzēt mūsu saimniecības un uzņēmumus, kas strādā ar skatu uz nākotni un saredz attīstības iespējas arī turpmāk Latvijā. Valdībai ir jāturpina uzsāktais darbs pie uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, tostarp jāstrādā ar kontrolējošām iestādēm, lai uzlabotu attieksmi pret mūsu uzņēmējiem. Vēlos pateikties “Zemnieku saeima” par vizītes organizēšanu un saimniecībām par viesmīlīgu uzņemšanu.”

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Valdības, valsts institūciju un lauksaimniecības nozares nevalstisko organizāciju sadarbība un savstarpējā sapratne ir vitāli svarīga nozares attīstībai. Sēžot pie biroja galda vien nav iespējams gūt pilnvērtīgu ainu par to, kas notiek Latvijas lauksaimniecības nozarē. Tādēļ es vienmēr esmu atbalstījis tiešo komunikāciju ar Latvijas uzņēmējiem, apmeklējot reģionus klātienē. Nepastarpināts dialogs, kopīgs darbs pie problēmjautājumu risināšanas un savstarpējā sapratne ir Latvijas kopīgo mērķu sasniegšanas atslēga. Esmu gandarīts, ka premjerministrs K.Kariņš ir radis laiku piedalīties reģionālajā vizītē, kur mēs plecu pie pleca varam uzklausīt un diskutēt ar Latvijas lauksaimniecības nozares NVO.”

 

Biedrības “Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: “Esam gandarīti par Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa atrasto iespēju apmeklēt lauksaimniekus, mums visiem tik svarīgajā ražas novākšanas laikā. Šodien mūsu brauciena mērķis bija parādīt, kā saimnieko dažādu nozaru un dažāda lieluma saimniecības – no ģimenes saimniecībām līdz labākajam Baltijas kooperatīvam Latvijā. Lauksaimnieki augstu novērtē šādu Ministru prezidenta soli, jo tuvāko gadu laikā mēs paredzam ciešu sadarbību ne tikai ar zemkopības ministru, bet arī ar Ministru prezidentu, lai kopīgi nodrošinātu Latvijai vislabvēlīgākos nosacījumus kopējās lauksaimniecības politikas atbalstam un nodrošinātu vienlīdzīgas konkurences apstākļus starp pārējām Eiropas Savienības valstīm.”

 

Vizītes laikā Ministru prezidents un zemkopības ministrs apmeklēja trīs Jelgavas novada lauksaimniecības uzņēmumus: piena lopkopības un augkopības saimniecību “Rudeņi”, Latvijas lielāko lauksaimniecības kooperatīvu “LATRAPS”, kā arī zemnieku saimniecību “Paitēni”, kas nodarbojas ar augkopību un ķiploku audzēšanu.

 

 

PRESES RELĪZE_Zemnieku saeima Ministru prezidentu un zemkopības ministru iepazīstina ar situāciju lauksaimniecībā_18.07.2019.