“Zemnieku saeima” pārstāvji tikās ar Tieslietu ministru Jāni Bordānu

24/07/2020

24. jūlijā biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvji tikās ar Tieslietu ministru Jāni Bordānu, lai izrunātu situāciju par gaidāmo kadastrālo vērtību celšanos lauksaimniecībā izmantojamai zemei. Nosūtām biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētāja Jura Lazdiņa komentāru par šodienas tikšanos.

 

Biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Tikšanās laikā ar ministru pārrunājām jautājumu par kadastrālās vērtības celšanos lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kas būtiski ietekmētu arī Nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu. Uzskatām, ka pieaugumu nevar pieļaut tādos apjomos, jo tas radīs būtisku papildu finansiālo slogu lauksaimniekiem un kavēs lauksaimniecības attīstību Latvijā. Lai sakārtotu un inventarizētu kadastrālās vērtības lauksaimniecībā izmantojamai zemei, izteicām priekšlikumu samazināt NĪN likmi no 1,5% uz 0,2%. Sarunas laikā pārrunājām arī jautājumu par Zemesgrāmatas nodevas atcelšanu lauksaimniecības zemes konsolidācijas gadījumā. Pašlaik Zemesgrāmatas nodeva tiek piemērota 2% apmērā, iegādājoties vai mainot lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Papildus ministram izteicām priekšlikumus kā nepieļaut NĪN pieaugumu arī tām zemes vienībām, kas ir mazākas par 3 ha. Ministrs šos priekšlikumus novērtēja atzinīgi un ir gatavs pie tiem strādāt. Ceram, ka galarezultātā izdosies vienoties par visām pusēm pieņemamu risinājumu”