“Zemnieku saeima” pievienojas LTRK biedru pulkam, lai kopīgi risinātu būtiskus jautājumus tautsaimniecībā

11/11/2021

Ražojošos lauksaimniekus pārstāvošā biedrība “Zemnieku saeima” ir pievienojusies lielākās Latvijas uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) kuplajam biedru pulkam, lai kopīgi risinātu uzņēmējiem būtiskus jautājumus tautsaimniecībā.

 

“Ņemot vērā sarežģīto politisko situāciju – virzību uz Eiropas Zaļo kursu,  klimatneitralitāti un citas Eiropas jaunās politikas aktivitātes, kas rada izaicinājumus Latvijas uzņēmējiem, ir ārkārtīgi svarīgi veicināt plašāku lauksaimnieku interešu pārstāvniecību. Divām spēcīgām uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām sadarbojoties, ir lielākas iespējas Latvijai labvēlīgi ietekmēt globālo politiku un nezaudēt konkurētspēju Eiropas un pasaules tirgos,” uzskata biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

 

Latvijas uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām šobrīd ir daudz kopīgu mērķu, kurus iespējams vieglāk sasniegt, strādājot koordinēti, gan identificējot uzņēmējdarbības riskus,  gan izvirzot prasības politikas veidotājiem, norāda LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

 

Lai palīdzētu uzņēmējiem labāk izprast Zaļā kursa ieviešanas nosacījumus, kā arī apzināt izaicinājumus, ar kādiem nāksies sastapties šajā ne būt ne vieglajā ceļā, šī gada beigās LTRK  izveidos Zaļā kursa Domnīcu. Tā kā Zaļā kursa ieviešanā nozīmīga loma ir arī uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē,  LTRK sagaida  biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvju aktīvu iesaisti gan diskusijās, gan lēmumu pieņēmēju dienaskārtības veidošanā,“ saka  J. Endziņš.

 

Biedrība “Zemnieku saeima” ir ietekmīgākā lauksaimniekus apvienojošā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno vairāk kā 800 biedrus, kuri pārstāv visas lauksaimniecības nozares. Biedri apsaimnieko vairāk kā 662 000 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, saimniecībās nodarbinot vairāk kā 6000 darbinieku. Biedrības “Zemnieku saeima”  darbības galvenais mērķis ir Latvijas lauksaimnieku interešu pārstāvniecība, iesaiste likumdošanas veidošanas procesos valsts un Eiropas Savienības līmenī, iestājoties par stabilu un ilgtspējīgu lauksaimniecības nozares attīstību Latvijā.

 

LTRK ir ietekmīgākā pārnozaru uzņēmēju organizācija Latvijā, kurā ir apvienojušies jau teju 6000 biedri. Ik mēnesi LTRK piepulcējas vidēji 50 jauni biedri – dažādu nozaru un lieluma uzņēmumi un asociācijas. LTRK biedri visaugstāk vērtē savu interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī iespējas iegūt jaunas zināšanas uzņēmējdarbībā un izveidot vērtīgus biznesa kontaktus.  LTRK nodrošina dažādus uzņēmējdarbības attīstību veicinošus pasākumus, kurus LTRK biedri aktīvi izmanto. Katru gadu LTRK organizē vairāk nekā 200 bezmaksas seminārus par dažādām uzņēmējiem aktuālām tēmām, biedriem ir pieejami ikmēneša tīklošanās pasākumi un kontaktbiržas, kas dod iespēju veidot kontaktus un atrast jaunus sadarbības partnerus. Uzklausot biedru intereses, LTRK palīdz uzņēmējiem apgūt jaunus eksporta tirgus dažādās pasaules valstīs – ASV, Ķīnā,  Arābijas pussalā, Beneluksa valstīs u.c. LTRK galvenais mērķis ir uzņēmēju interešu pārstāvniecība, lai Latvijā veidotu pēc iespējas labāku uzņēmējdarbības vidi, kurā strādātu  konkurētspējīgi un produktīvi uzņēmumi.