Zemnieku saeima tikās ar Klimata un enerģētikas ministru

26/01/2023

Janvāra beigās biedrības “Zemnieku saeima” (ZSA) pārstāvji tikās ar Klimata un enerģētikas ministru Raimondu Čudaru par elektroenerģijas ražošanu pašpatēriņa vajadzībām un iespējām pieslēgties elektroenerģijas tīklam.

Kā jau zināms daudziem lauksaimniekiem, kuri vēlas uzsākt atjaunojamās enerģijas ražošanu, vairumā elektrības apakšstaciju šobrīd brīvās jaudas ir pilnībā rezervētas un daļa interesentu ir iekļauti rindā. Šādu situāciju ir radījuši komerciālo elektrostaciju projektu attīstītāji, kuri ir rezervējuši nebijuši lielas kopējās jaudas – virs 1000MW, rezultātā tie lauksaimnieki, kuri vēlētos pieslēgties elektroenerģijas tīklam ar jaudu virs 11kW, nevar to izdarīt.

 

No biedrības “Zemnieku saeima” puses aicinājām Klimata un enerģētikas ministriju veikt grozījumu nepieciešamajos normatīvajos aktos un:

1. atļaut iespēju lauksaimniekiem pieslēgties rezerves elektroenerģijas ražošanas jaudām vietās, kur ir jau rezervētas pieejamās jaudas, ņemot vērā, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji ir izkliedēti pa visu Latvijas teritoriju, kas dod iespēju elektroenerģijas ražotājiem būt tuvāk patērētājam tajos brīžos, kad saražotā elektroenerģija netiek izmantota savām vajadzībām;

2. lauksaimniekiem, kuri vēlas pieslēgties tīklam pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanas vajadzībām, dot iespēju to darīt bez rindas, ņemot vērā, ka lauksaimniecības produkcijas ražošana ir nacionālās drošības jautājums un viena no svarīgākajām eksportējošajām nozarēm.

Par šiem jautājumiem vēl turpināsies sarunas, jo ir jāsaprot, cik daudz projekti, kuros ir paredzēts iegādāties atjaunojamās enerģijas ražošanai paredzētās iekārtas, tiks iesniegti pēdējā modernizācijas kārtā. Tāpat ir jāsaprot, cik daudz pretendenti atteiksies no rezervētajām pieslēguma jaudām elektroenerģijas ražošanai komercionāliem nolūkiem, jo būs jāsāk maksāt par rezervētajām jaudām. No savas puses ZSA paralēli virzīs arī attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos, kas lauksaimniekiem, kuri vēlas pieslēgties tīklam pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanas vajadzībām, dotu iespēju to darīt bez rindas.

 

Tāpat ZSA aicināja iesaistītās puses normatīvajos aktos noteikt, ka saules paneļu uzstādīšana, kas nav paredzēta pašpatēriņam nepieciešamās elektroenerģijas ražošanai, nav pieļaujama lauksaimniecības produkcijas ražošanai piemērotās zemēs. Turpretī saules paneļu uzstādīšana komerciāliem nolūkiem būtu pieļaujama organiskajās augsnēs, kur lauksaimniecības produkcijas ražošana tuvākajos gados var tikt ierobežota. Jāpiebilst, ka organiskās augsnes Latvijā ir aptuveni 120 tūkstošos ha un ir sastopamas visos Latvijas reģionos.

 

Atgādinām, ka esošajā ģeopolitiskajā situācijā, pārtikas ražošana ir nacionālās drošības jautājums, ko nedrīkst ierobežot ar lauksaimniecības produkcijas ražošanai piemērotu lauksaimniecības zemju izmantošana citām vajadzībām.