Zemnieku saeima turpinās iesākto, lai lauksaimniecība Latvijā paliktu valsts mugurkauls!

10/03/2014

Šodien Ādažu kultūras un radošās izglītības centrā notika biedrības „Zemnieku saeima” 15 kongress – konference, kas pulcēja vairāk kā 200 lauksaimniekus no visas Latvijas un kuru atklāja premjerministre Laimdota Straujuma un Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Kongresā lauksaimnieki iepazinās ar Francijas, Ungārijas un Austrijas ekspertu viedokli par lauksaimniecības zemes saglabāšanu, kā arī kopīgi diskutēja par Latvijas lauksaimniecību un zemes ilgtspējīgu izmantošanu Eiropas Savienības kontekstā.

Ar labiem vārdiem „Zemnieku saeimas” kongresu atklāja Ministru Prezidente Laimdota Straujuma, kura uzsvēra organizācijas neizsīkstošās idejas un mērķtiecīgo darbu produktīvākai lauksaimniecības videi Latvijā. Klātesošie izmatoja iespēju diskusijai ar premjerministri un kā aktuālākos jautājumus uzdeva par svaru ierobežojošām ceļa zīmēm pavasara sezonā, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu. Premjerministre uzsvēra, ka „Zemnieku seima” kopā ar Zemkopības ministriju katru gadu risina ceļa zīmju jautājumu un šis gads nebūs izņēmums, savukārt lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas aizliegums ir darba procesā.

Kongresa – konferences atklāšanā piedalījās arī Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un viņš atzina: „Latvijas Zemnieku saeima 15 darbības gados ir darījusi daudz, lai Latvijas laukos joprojām pastāvētu sekmīga lauksaimnieciskā ražošana. Vēlos pateikt paldies Zemnieku saeimai par atbalstu, priekšlikumiem un diskusijām ar Zemkopības ministriju, kas ir rezultējušies daudzos svarīgos lēmumos saistībā ar Latvijas lauku attīstību. Pilnībā piekrītu Zemnieku saeimas  kongresa devīzē sacītajam – „Lauksaimniecības zeme – Latvijas stratēģiskais resurss”. Tieši tā arī ir – zeme, meži un ūdeņi ir Latvijas stratēģiskais resurss. Zeme mums dod darbu, zeme mūs baro. Tāpēc zeme ir jāapsaimnieko gudri un ilgtspējīgi. Noslēgumam tuvojas Zemkopības ministrijas izstrādāto izmaiņu normatīvos izvērtēšana. Ceru, ka drīz tie stāsies spēkā un lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas šobrīd netiek apstrādāta, nonāks Latvijas ražojošo zemnieku rīcībā.”

„Zemnieku saeimas” kongresa – konferences pirmajā daļā „Lauksaimniecības zeme – Latvijas stratēģiskais resurss” par pētījumiem lauksaimniecības zemes ilgtspējīgā izmantošanā un efektīvā apsaimniekošanā iepazīstināja Dr.oec. prof. Irina Pilvere, kura uzsvēra, lai zeme tiktu intensīvi izmantota, ir nepieciešams saglabāt Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) paaugstināto likmi neapsaimniekotām platībām, paredzēt ierobežojumu lauku blokos esošo platību izmantošanai citiem mērķiem (ārpus lauksaimniecības), lai nodrošinātu lauksaimniecības attīstību ilgtermiņā, saglabājot zemi kā ražošanas resursu, u.c. priekšlikumi. Savukārt par izstrādātajiem grozījumiem likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” iepazīstināja Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors Arvīds Ozols.

 

Pieredzē par zemes ilgtspējīgu izmantošanu dalījās arī Eiropas lauksaimnieku apvienības „COPA” viceprezidents no Ungārijas Miklos Kis, Francijas Lauksaimniecības konsuls Polijā un Baltijas valstīs Alexandre Martinez un Austrijas Lauksaimniecības kameras pārstāvis Guenther Rohrer.

 

Pēc prezentācijām klātesošajiem bija iespēja iesaistīties paneļdiskusijā par Latvijas lauksaimniecību un zemes ilgtspējīgu izmantošanu Eiropas Savienības kontekstā.

Biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: Piecpadsmit gadi ir skaitlis, kad varam atskatīties uz paveiktajiem darbiem un, gūstot spēku no paveiktā, izvirzīt mērķus nākamajiem 15. Šo gadu laikā kopīgi mēs esam paveikuši ļoti daudz un es atļaušos teikt, ka mums ir izdevies salauzt starpsienu starp ierēdniecību un praktisko uzņēmējdarbību laukos, kā arī konstruktīvi uzsākuši darbu pie Latvijas lauksaimnieku interešu aizstāvēšanas Eiropas Savienībā. Paldies katram no jums! Mēs turpināsim iesākto un darīsim visu, lai lauksaimniecība vienmēr būtu Latvijas mugurkauls!

 

Biedrības „Zemnieku saeima” 2014.gada darba plānos paredzēts:

1)      Stiprināt Latvijas lauksaimniecības konkurētspēju Eiropā;

2)      Lauksaimniecībā izmantojamo zemju ilgtspējīgas izmantošanas veicināšana;

3)      Lauksaimniecībai labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošana Latvijā;

4)      Biedru izglītošana un zināšanu papildināšana;

5)      Biedru iesaistīšana organizācijā.

Par biedrību „Zemnieku saeima”

Biedrība „Zemnieku saeima“ (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir 856 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm. Šobrīd ZSA ir trešā nozīmīgākā lobija organizācija Latvijā.