„Zemnieku saeimas” Lauku dienas pulcē lauksaimniekus no visas Latvijas

15/07/2015

Otrdien, 14. jūlijā, Tukuma novadā, Irlavas pagastā norisinājās biedrības “Zemnieku saeima” (ZSA) rīkotās Lauku dienas “Tehnika aizaugušas zemes atgriešanai lauksaimnieciskajā ražošanā” SIA “Joži” saimniecībā. Lauku dienā varēja redzēt rekultivācijas frēžu, drenu licēju, drenu skalotāju, skrēperu un grāvju pļaujmašīnu/smalcinātāju demonstrējumus.

Pirmoreiz Latvijā tika organizētas Lauku dienas, kurās vienkopus varēja apskatīt minēto tehniku, tās ekspluatāciju reālos apstākļos. Īpašu uzmanību apmeklētāji pievērsa krūmu, celmu frēzēm, kā arī tehnikai un iekārtām, kuras ir paredzētas meliorācijas sistēmu ierīkošanai. Ņemot vērā plašo atsaucību un interesi, ZSA apsver iespēju Lauku dienas rīkot arī citos Latvijas reģionos. Pasākums vienkopus pulcēja lauksaimniekus tehnikas tirgotājs pakalpojumu sniedzējus un valsts institūciju pārstāvjus.

SIA „Joži” saimnieks Gunvaldis Sproģis uzskata, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes atgriešana ražošanā ir svarīga lauksaimniecības attīstības sastāvdaļa.
„Kopā ar ZSA nolēmām rīkot Lauku dienu, jo interese par lauksaimniecībā izmantojamās zemes atgriešanu ražošanā bija no malu malām. SIA „Joži” jau gadus desmit nodarbojas ar apaugumu novākšanu, lauku sakārtošanu, lauksaimniecības zemju atgūšanu. Uzskatu, ka Latvijā zemes atgriešana ir intensīvi jāveic un zeme nebūtu jāaizaudzē. Ja mūsu vecvectēvi līdumus līda, tad kādēļ mēs šodien runājam par apmežošanu? Uz papīra lapas var izveidot elementāru aprēķinu un redzēt, kas sniedz lielākus ienākumus gan lauksaimniekiem, gan valstij.
Manuprāt, galvenais ieguvums no šādām Lauku dienām ir pieredzes apmaiņa. Pasākumā lauksaimnieki varēja redzēt, kā zeme, kura ir aizaugusi, tika attīrīta no apauguma un principā sagatavota sējai. Tālāk zemi var apsēt un iegūt ražu. Katram saimniekam ir pašam jālemj, vai šādu tehniku iepirkt, nomāt vai izmantot pakalpojumu, jo tā ir diezgan specifiska. Ja lauksaimnieki savai zemes uzlabošanai pieietu, kā mēs šodien Lauku dienā, tad divos, trijos gados var atgūt visu nepieciešamo zemi. Protams, ir nepieciešamas investīcijas, bet izdarāms tas ir. Zemes sakopšanai šķēršļus neredzu, tikvien, kā slinkums vai nemācēšana. Ja zemei būs saimnieks, tad tā būs kārtībā!”

Uzskatu, ka ir svarīgi, lai šādas Lauku dienas, seminārus, apmācības, rīko biedrības un dažāda veida asociācijas, kas apvieno lauksaimniekus, jo kurš vēl labāk izprot nozares aktualitātes kā paši lauksaimnieki.
Ļoti būtiski, ka Lauku dienā tika demonstrēta tehnika, kura līdz šim nav tikusi vienkopus rādīta. Par šo tematu ir bijuši teorētiski semināri, tehnika ir bijusi redzam izstādēs, bet Lauku dienā bija iespēja redzēt, praktiskus demonstrējumus. Šī bija pirmā reize, kad ZSA ir rīkojusi šādas Lauku dienas, taču par lauksaimnieku interesi liecināja lielais apmeklētāju pulks – cilvēki bija sabraukuši gan no Vidzemes tālākajiem galiem, gan Latgales. Arī tehnikas tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem šīs pasākums bija lieliska iespēja parādīt savu tehniku reālā darbībā un redzēt, kā darbojas citu uzņēmumu agregāti. Ir svarīgi parādīt politikas veidotājiem, ka Latvijas lauksaimnieki ļoti aktīvi zemi atgriež atpakaļ ražošanā.
Lauksaimnieki vēlas, lai šī procesa virzību netraucētu, tieši pretēji – tiktu meklēti atbalsta mehānismi, kā atbalstīt lauksaimniecības zemju atgriešanu ražošana. Piemēram, šobrīd no Lauku attīstības programmas puses ir iespēja šo procesu finansiāli virzīt un atbalstīt lauksaimniekus ar dažādu maksājumu palīdzību. Redzam, ka neapsaimniekotās zemes kļūst aizvien mazāk un mazāk. Arī platības, kuras nav izmantotas lauksaimnieciskajā ražošana protams nav viegli atgriez atpakaļ lauksaimnieciskajā ražošana,”
tā „Zemnieku saeimas” lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons.

Z/s „BiAGRO Kurzeme” agronoms Jānis Kreičmanis bija gandarīts gan par pateicīgajiem laika apstākļiem, gan par Lauku dienas interesantajiem tehnikas paraugdemonstrējumiem: „Lauku dienās bija iespēja redzēt lauku, kurš ir aizaudzis ar krūmiem un zāli un, pēc visa spriežot, netiek kopts jau vairākus gadu desmitus. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atgriešana ražošanā kļūst aizvien aktuālāka, jo neapsaimniekota zeme paliek mazāk un mazāk. Lai saimniecības šobrīd spētu palielināt savas platības ražošanā, ir jāatgriež jau aizlaistas zemes, kuras nav izmantotas jau gadiem ilgi. Šādi pasākumi ir ļoti vērtīgi, jo sniedz iespēju redzēt un apgūt jaunākas tehnoloģijas. Lai palielinātu savus laukus un arī samazinātu Latvijā aizaugušās platības, lauksaimniekiem ir jāseko līdzi nozares attīstībai un, smeļoties no kolēģu pieredzes un idejām, jāizvēlas savai saimniecībai atbilstoši risinājumi.”

„Šogad rīkotajai „Zemnieku saeima” Lauku dienai, manuprāt, bija liela pievienotā vērtība, jo zemnieki tika iepazīstināti ar tehnoloģijām, kuras palīdz veikt dažādus lauksaimniecības darbus. Bija prieks parādīt mūsu jaunās paaudzes augsnes planieri, kurš pēc koku nofrēzēšanas un velēnu novākšanas izlīdzina augsnes reljefu. Praktiski tika parādīts, kā zeme tiek uzrakta, pārvietota un izlīdzināta, sagatavojot to sēšanai. Šī bija ļoti laba iespēja kuplam apmeklētāju skaitam parādīt tehnoloģiju darbībā. Protams, informatīvie materiāli jau ir plašsaziņas līdzekļos pieejai, taču lauksaimnieki grib redzēt šīs tehnikas darbību dabā un ZSA Lauku dienas lieliski sniedza šādu iespēju,” par aizvadīto dienu izsakās ”IMC Scrapers” pārstāvis Viktors Melbārdis.

Par dalību Lauku dienās sakām paldies pārstāvētajiem uzņēmumiem: SIA “Valtek”, SIA “VBC GRUP”, SIA “Jelgavas meliorācija”, LPKS “Latraps”, SIA “Baltic Manufacturing Group”, SIA “Baltic Invest”, SIA “Limbažu melio”.

[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”ZSA Lauku dienas”]