Zemnieku saeimas Padomes un valdes sēde

10/10/2015

Ceturtdien, 8. oktobrī notika Zemnieku saeimas Padomes un Valdes sēde. Šoreiz uz sanāksmi aicinājām bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas institūcijas, lai iepazītos, kā darbojas sertifikācijas iestādes un kādi ir galvenie šībrīža izaicinājumi. Sertifikācijas institūciju „VIDES KVALITĀTE” pārstāvēja  bioloģiskās programmas vadītājs Juris Grīnfelds. Pēc vispusīgas iepazīstināšanas ar institūcijas darbību, raisījās diskusijas par aktuālo jautājumu ar bioloģiskajām papuvēm. Kā atzina J.Grīnfelds, likumdošanā nav skaidri nodefinēts, kāda apstrāde papuvei pieļaujama un atzīstama ar pietiekamu. Atsaucoties uz diskusijā izskanējušo ierosinājumu par minimālajiem ienākumiem uz ha, sertifikācijas institūcijas pārstāvis atzina, ka pēc būtības to atbalsta. Vienlaikus tika norādīts, ka atbalsts ķimenēm ir noteikts pārmērīgi augsts, kamēr dārzeņiem un augļiem augsts maksājums ir pilnīgi pamatots.  

VSIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs» Bioloģiskās lauksaimniecības sektora vadītājs Dzintars Vīņauds atbalstīja kolēģa viedokli par nepieciešamajiem minimālajiem ieņēmumiem. Vienlaikus eksperts atzina, ka neatbalstītu līdz galam nepārdomātu priekšlikumu  par maksimālā pieļaujamā īpatsvara noteikšanu papuvēm.  

Abi sertifikācijas institūciju pārstāvji atzina, ka normatīvo aktu izstrādē ļoti spēcīgi iesaistās lauksaimnieku organizācijas. Līdz ar to, ieteikums arī Zemnieku saeimai aktīvāk iesaistīties attiecīgās likumdošanas veidošanā.

Kā atzina sanāksmes dalībnieki šobrīd likumdošana un kontroles visnelabvēlīgākajā situācijā nostāda tos, kuri saimniecībās kas kaut ko ražo. Līdz ar to, Zemnieku saeimas pozīcija ir strādāt, lai novērstu vienkāršu zāles pļaušanu un mazinātu robus likumdošanā.

Atsevišķa sanāksme daļa tika veltīta diskusijai par piena nozari. Andris Miglavs prezentēja atziņas, kas radušās domnīcas CERTUS atbalstīta pētījuma rezultātā, sadaļā “Lauksaimniecība: piena nozare”. Šajā gadījumā piena nozare tika apskatīta, kā vesels kopums, kas sākas ar piena ražošanu un beidzas ar gatavo produktu realizāciju pašmāju vai ārvalstu tirgos. Kā galvenie šī brīža piena nozares raksturotāji tika minēti liels fiziskais ražošanas potenciāls, joprojām zems darba ražīgums piena ražošanas saimniecībās, ļoti sadrumstalotas piena ražošanas saimniecību un piena pārstrādes uzņēmumu struktūras, zemas pievienotās vērtības,  masveida produkta dominēšana piena eksporta struktūrā, Latvijas (un arī Baltijas) pārstrādes industrijas nepiemērotā tirgus stratēģija un paaugstināts jutīgums uz neizbēgamām pasaules piena produktu tirgus krīzēm.

Kā galvenos stratēģiski būtiskos virzienus eksperts norādīja sekojošos:

– Nepieciešamība tuvināt piena iepirkuma cenas Latvijā ES vidējam līmenim, izmantojot kooperācijas un mērķtiecīgāku investīciju iespējas;

– Nepieciešamība mīkstināt īslaicīgo piena tirgus kritumu ietekmes dziļumu uz Latvijas piena nozari, izmantojot ienākumu apdrošināšanas iespēju;

– Zināšanu vairošana efektīvas piena nozares attīstības dalībniekiem: produktu attīstītājiem, saimniecību vadītājiem, darbiniekiem.

Jaunumi starptautiskajos projektos

Sēdes ietvaros ZSA pārstāve Inga Bērziņa klātesošos iepazīstināja ar FarmInc mārketinga projektu, līdz šim paveikto.

Projekta laikā ir izstrādātā e-mācību platforma, kas sastāv no 6 moduļiem:
Kas ir mārketings;
Labs mārketinga plāns;
Lauksaimnieku tirgi;
Kvalitāte;
Teritoriālā zīmola spēks;
Pārdošana ārzemēs.

Katrs modulis sastāv no vairākām sadaļām, kuras sīkāk sniedz saturīgu informāciju par izvēlēto tēmu.

Leonardo da Vinci programmas projekta FarmInc projekta e-mācību platformas prezentācija 30.septembrī notika Koknesē  savukārt  1. oktobrī – Tukumā.

Informācijas dienas ietvaros vietējās produkcijas ražotājus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus, lauksaimniecības konsultantus, sabiedrisko mēdīju pārstāvjus u.c. interesentus ZSA projektu vadītāja Inga Bērziņa iepazīstināja ar jau minētajiem mācību materiālu 6 moduļiem:. Dalībnieki papildus  interesējās par citu valstu pieredzi un video, kas ir iekļauti mācību platformā, kā arī par Expo Milano 2015 dažādu valstu ekspozīcijām un vietējās produkcijas prezentēšanu tajās.
Pašlaik notiek sarunas ar projekta vadošo partneri – Mačeratas universitāti par e-mācību platformas tehniskā risinājuma pārnešanu uz ZSA mājaslapu, tādējādi nodrošinot materiālu pieejamību un uzturēšanu pēc projekta beigām.

Farm Inc

Mārketinga izglītojošie pasākumi, kā arī materiāli, ir sagatavoti Mārketinga principu ieviešanas platformas (Farm Inc) ietvaros.

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”Farm Inc. prezentācija ZSA valdes sēdē”]