Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece Atēnās aicina vienkāršot ES lauksaimniecības politiku un dot dalībvalstīm lielāku brīvību lēmumu pieņemšanā

07/05/2014

Vakar, 6.maijā, biedrības „Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece un Eiropas Savienības lauksaimnieku jumta organizācijas COPA viceprezidente Maira Dzelzkalēja piedalījās Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālajā sanāksmē Atēnās. Viņa, uzrunājot klātesošos ministrus, pārstāvēja visu Eiropas lauksaimnieku viedokli, aicinot lauksaimniecības daudzveidību Eiropas Savienībā pārvērst par Eiropas Savienības priekšrocību.

 .

Biedrības „Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja: „Vairāk kā 12 miljonu Eiropas lauku saimniecību ir ļoti atšķirīgas – gan to specializācijā un izmantotajās saimniekošanas metodēs, gan izmēra ziņā – krasi atšķiras klimatiskie un augsnes apstākļi, tāpat vide un tradīcijas. Tomēr lauksaimniecības politika ir viena un kopīga. Dalībvalstīm jaunajā politikā ir dota neliela elastības iespēja, bet tā ne visos gadījumos ir pietiekama, lai varētu ņemt vērā nacionālos apstākļus un vajadzības. Šobrīd, kad notiek pēdējie precizēšanas darbi, lai jau nākamgad veiksmīgi ieviestu jauno politiku, ir ļoti svarīgi, lai tiktu atrasti maksimāli vienkārši risinājumi, kā, ņemot vērā dalībvalstu specifiku un dažādību, jaunās prasības tiktu ieviestas tā, lai tās veicinātu saimniecību konkurētspēju un nodrošinātu to ekonomisko stabilitāti. Vienīgi moderns un attīstīties spējīgs lauksaimniecības sektors spēs nodrošināt normālu paaudžu pēctecību, un spēs dot savu pienesumu darba vietu un lauku reģionu dzīvotspējas nodrošināšanā. Lai to panāktu, ES ir jāveicina lauksaimniecības zinātnes un inovāciju rezultātu ieviešana praktiskajā dzīvē, jāatrod labākie risinājumi energoefektivitātes un resursu efektivitātes palielināšanai sektorā.”

.

Šogad tiek pabeigti pieņemt lēmumi, lai ieviestu Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas reformu, kas noteikts sektora darbību turpmākajos septiņos gados. Reformas ietvaros ir pieņemtas jaunas un saimniecībās dārgi ieviešamas prasības, kas Eiropas un Latvijas lauksaimniekiem būs jāievēro jau no 2015.gada. Viena no šādām prasībām ir zaļošana, kas sevī ietver vairāku kultūru paralēlu audzēšanu saimniecībās, kur aramzeme pārsniedz 30 ha, kā arī ekofokusa (teritorijas bez ražošanas) platību paredzēšanu saimniecībās vismaz 5% apmērā. Lai gan šādu prasību ieviešana būtu atbalstāma daudzās ļoti intensīvas lauksaimniecības valstīs, Latvijas apstākļiem tā nav piemērota, jo ignorē tradicionālo augu seku, uzspiež audzēt potenciāli nerentablas kultūras un veidot mākslīgus dabas elementus, ignorējot Latvijas tradicionālo lauku ainavu. Šāds pasākums lauksaimniekiem izmaksās ļoti dārgi, būs sarežģīta administrācija un labums videi – apšaubāms.

.

Par ES lauksaimnieku jumta organizāciju COPA

COPA dibināta 1958.gadā un ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijās. Šobrīd COPA prezidents ir Nīderlandes lauksaimnieks Alberts Jans Mats un viena no sešiem viceprezidentiem ir Maira Dzelzkalēja, kura pārstāv Baltijas un Ziemeļvalstis. Biedrība „Zemnieku saeima” ir pilntiesīga COPA biedru organizācija kopš 2004.gada.