ZSA aicina uz semināru: Kā saimniekot efektīvi un videi draudzīgi

21/05/2014

Biedrība „Zemnieku saeima” aicina uz lauku dienu – semināru „Kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošana – ieguvumi lauksaimniekiem un sabiedrībai”, kas notiks š.g. 13.jūnijā, zemnieku saimniecībā „Vecsiljāņi”, Aizkraukles novada Bebru pagastā.

.

.

.

Kūtsmēsli un digestāts ir organiskais mēslojums, par kura efektīvu izmantošanu un apsaimniekošanu notiek plašas diskusijas. Efektīva organiskajā mēslojumā esošo barības vielu izmantošana ir ļoti būtiska, jo ļauj ražošanas apritē noturēt augu barības vielas – slāpekli un fosforu. Rezultātā saimniecība var gūt ekonomisko labumu un mazināt risku videi. Vienlaicīgi mūsdienu tehnoloģijas ļauj mazināt tādus mēslu apsaimniekošanas blakus apstākļus kā smaku izplatīšanos un slodzes uz ceļiem, kas rodas mēslus nogādājot uz laukiem.

.

Biedrības „Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja: „Pēdējos gadus, attīstoties biogāzes stacijām, sabiedrībai un lauksaimniekiem ir jāiepazīst jauns organiskais mēslojums -digestāts. Gan kūtsmēsli, gan to pārstrādes produkts digestāts ir ļoti vērtīgs mēslošanas līdzeklis, ko katrs lauksaimnieks ir ieinteresēts izmantot pēc iespējas efektīvāk. Prieks, ka mūsdienās attīstās organisko mēslu apsaimniekošanas tehnoloģijas un tās ir pieejamas arī Latvijā. Jaunākās tehnoloģijas palīdz ne tikai mazināt barības elementu zudumus transporta un iestrādes procesā, bet ļauj būtiski samazināt slodzi uz sliktajiem lauku ceļiem”

.

Seminārā būs iespēja iepazīties ar vides prasībām kūtsmēslu un digestāta apsaimniekošanā, digestāta un šķidrmēslu lietošanas efektivitāti, jaunām mēslu izkliedes tehnoloģijām, kā arī uzzināt lauksaimnieku pieredzi digestāta izmantošanā lauku mēslošanai.

.

Kā atzīst z/s „Rudeņi” īpašnieks Toms Knope„Digestāta izmantošanā Latvijā nav pietiekamu pētījumu, tādēļ visas zināšanas tiek iegūtas no praktiskās pieredzes. Lai arī saimniecībā digestātu izmantoju 3 gadus, joprojām taustāmies un mēģinām rast labākos variantus. Gadu gaitā izmēģinājumos ir gājis interesanti, tādēļ ar savu pieredzi dalīšos seminārā!”

.

z/s „Vecsiljāņi” saimnieks Juris Sprukulis: „Uzskatu, ka cilvēki ir jāinformē par digestātu, jo tas nav atkritumu produkts, bet tā ir ļoti vērtīga izejviela tālākai lietderīgai izmantošanai. Seminārā kopīgi diskutēsim un dalīsimies pieredzē, kā to racionāli izmanto, lai saudzētu vidi un palielinātu ražošanas efektivitāti.”

.

Par biedrību „Zemnieku saeima”

Biedrība „Zemnieku saeima“ (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir 861 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm.

.

Seminārs top projekta „Baltic Compact” ietvaros ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra”, biedrības „Zemnieku saeima” un z/s „Vecsiljāņi” atbalstu.

.

Lauku diena ZS Vecsiljāņi