ZSA atvērtais seminārs – padomes sēde Bauskas pusē

26/05/2015

Piektdien Bauskas pusē vairāk nekā 40 dalībnieki pulcējās ZSA organizētajā seminārā – atklātajā padomes sēdē. Viesojāmies trīs pilnīgi atšķirīgās saimniecībās un katrā ieguvām vērtīgas zināšanas, pieredzi un idejas.

Liels paldies z/s Eriņi, z/s Vaidelotes, z/s Krišjāni un atpūtas kompleksa ”Rožmalas” saimniekiem par lielisko uzņemšanu!

Atklātajā padomes sēdes daļā runājām par lauksaimniecības situāciju Latvijas reģionos, lopkopības nozares aktualitātēm, jaunumiem LAP ieviešanā, kā arī citiem jautājumiem. Tika apstiprināta 3 jaunu biedru uzņemšana organizācijā.
Jautājums, kurš izraisīja garas diskusijas – piena ražošanas nozares situācija un iespējamie risinājumi. Tika panākta vienošanās, ka ZSA turpinās meklēt atbalstu, uzrunājot Eiropas Komisijas atbildīgos pārstāvjus, kā arī kopā ar citu Latvijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvjiem atkārtoti vēršoties pie Zemkopības ministrijas. Vienlaicīgi, arī lauksaimniekiem pašiem jāmeklē risinājumi. Kā viens no piemēriem, līdzīgi kā Anglijā un Īrijā, varētu būt agrākā prakse ar govju laišanu ganībās, tādejādi samazinot lopbarības sagatavošanas izmaksas. Saņemta informācija par saimniecībām, kas pārtrauc ražošanu, govis pārdodot vai nu citiem piena ražotājiem, vai nododot kautuvēm.

Semināra daļā piedalījās arī DNB bankas pārstāve Kristīne Krūmiņa, kura iepazīstināja ar lauksaimnieku kreditēšanas iespējām, ko piedāvā banka, kā arī atbildēja uz padomes jautājumiem.
Priecājamies, ka padomes sēdē piedalījās arī LLU Lauksaimniecības fakultātes neklātienes studenti profesores Dzidras Kreišmanes vadībā. Ceram, ka šī garā un informācijas pilnā diena viņiem bija vērtīgs guvums.

Piedāvājam īsu ieskatu vizītē: GALERIJA