ZSA iebilst pret atbalsta samazināšanu gaļas liellopu nozarei

26/07/2017

Biedrība “Zemnieku saeima” uzskata, ka gaļas liellopu nozare Latvijā nav pietiekami attīstījusies un esošās saimniecības vēl nav pietiekami ekonomiski nostabilizējušās, daudzām no saimniecībām ir lielas kredītsaistības, kā rezultātā nozarei katrs atbalsts it ļoti svarīgs.

Ņemot vērā izskanējušo informāciju par iespējamo Brīvprātīgi saistītā atbalsta (turpmāk – BSA) likmes samazināšanu par gaļas liellopiem 2017. gadā, biedrība “Zemnieku saeima” kategoriski iebilst pret paredzēto atbalsta samazināšanu par 30% šogad un iespējamo iesaldēšanu turpmākajos gados. Biedrība aicina Zemkopības ministriju izvērtēt organizācijas izstrādātos priekšlikumus gaļas liellopu nozares atbalstam.

Primāri organizācija aicina saglabāt BSA esošajā līmenī, jo gaļas liellopu nozare tikai šobrīd Latvijā sāk attīstīties un pozitīvu rezultātu sasniegšanai un stabilas ilgtspējīgas sistēmas izveidošanai, atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Saimnieki, kuri uzsākuši gaļas liellopu audzēšanu, ir rēķinājušies ar solīto atbalstu, tādēļ ļoti negatīvs signāls ir mainīt spēles noteikumus “pusceļā”. Gadījumā, ja nav iespējams saglabāt BSA atbalstu par gaļas liellopiem esošajā līmenī, “Zemnieku saeima” ierosina vairākus alternatīvos risinājumus, kā, piemēram, ieviest maksājumu par pirmajiem 100 atbalsttiesīgajiem dzīvniekiem vai arī, piemēram, atbalstu piešķirt par zālāju platībām, kurās tiek ganīti gaļas liellopi, u.c.

Biedrības “Zemnieku saeima” valdes loceklis, saimniecības z/s “Lojas” saimnieks un gaļas liellopu audzētājs Mareks Bērziņš: Saistībā ar krīzi piensaimniecībā, kura ilga no 2014. – 2016. gadam, daudzi piena lopkopēji tika aicināti un arī pārorientējās uz gaļas liellopu audzēšanu. Šī ir viena no retajām lauksaimniecības nozarēm, kurā aktīvi iesaistās gados jauni cilvēki. Nozarē ir ienācis liels skaits jauno lauksaimnieku, kuri ar projektu palīdzību ir iegādājušies dzīvniekus, tehniku un nepieciešamo aprīkojumu. Tāpat gaļas liellopu nozare veicina sociālekonomisko attīstību Latvijas laukos, sekmējot mazauglīgo un grūti apstrādājamo zemju lietderīgu apsaimniekošanu.

Biedrības “Zemnieku saeima” biedrs un SIA “Liellopu izsoļu nams” vadītājs Kaspars Ādams: Visā Eiropā valstis cīnās ar jauno lauksaimnieku piesaisti laukiem, ar jaunu darbavietu radīšanu laukos un paaudžu nomaiņu. Pēdējos gados, pateicoties Eiropas atbalstiem, ļoti liels skaits jauno lauksaimnieku uzsāka audzēt gaļas liellopus. Arī daudzas saimniecības ir pārorientējušas savu darbību, lai audzētu gaļas liellopus un tagad nostādīt  audzētājus pozīcijā, ka kaut kas tiks samazināts, ir ļoti nepareizi. Nozarei ir ļoti lielas perspektīvas uz eksporta tirgiem, ko tā jau šodien pierāda.

PRes_Zemnieku saeima iebilst pret atbalsta samazināšanu gaļas liellopu nozarei