ZSA vēstule par KLP trialoga vienošanās rezultātiem

13/07/2021

Atsaucoties uz 2.jūlijā saņemto e-pastu no Zemkopības ministrijas par KLP trialoga vienošanās rezultātiem, sniedzam biedrības “Zemnieku saeima” viedokli par uzdotajiem jautājumiem:

 

1) ar kuru no šiem tiešmaksājumu instrumentiem sasniedzama prasība pārdalīt finansējumu mazajiem un vidējiem lauksaimniekiem:

  • mazo lauksaimnieku atbalsts (500-1050 eiro par saimniecību). Uzskatām, ka maksājuma ir jābūt ne lielākam kā 500 eiro par saimniecību.
  • pārdalošais maksājums (atbalsts par pirmajiem saimniecības hektāriem). Uzskatām, ka maksājuma ir jābūt ne mazāk kā par pirmajiem 150ha, tas ir jāparedz visām saimniecībām un likmei ir jābūt ne lielākai kā 10eiro/ha.
  • ISIP atbalsta griesti (100% samazinājums ISIP summām virs 100 000 eiro, ar samazinājumu neapliekamo summu palielinot par darbaspēka izmaksu summu (voluntary deduction of salaries)). Atbalstām šādu piedāvājumu.
  • tiešmaksājumu samazinājums (līdz 85% liels samazinājums ISIP summām virs 60 000 eiro, ar samazinājumu neapliekamo summu palielinot par darbaspēka izmaksu summu). Nepiekrītam TM un ISIP proporcionālajam samazinājumam, kamēr neesam sasnieguši vidējo ES tiešo maksājumu līmeni.

 

2) jaunajiem lauksaimniekiem periodā jāatvēl finansējums, kas vienāds ar 3% no tiešo maksājumu finansējuma jeb 53,8 milj. eiro. Tiešajos maksājumos līdz šim ieplānoti 11,8 milj. eiro, savukārt lauku attīstības pasākumiem ieplānoti 30,6 milj. eiro. Papildus paredzami 11 milj. eiro jaunajiem lauksaimniekiem.

  • Vai papildu finansējumu 11 milj. eiro paredzēt lauku attīstības pasākumiem jaunajiem lauksaimniekiem un vai nepieciešamais finansējums 11 milj. eiro ir pārdalāms no tiešajiem maksājumiem uz lauku attīstību?
  • Neatbalstām finansējuma pārdali no TM uz LAP, uzskatām, ka  nepieciešamais finansējums 11 milj. apmērā ir proporcionāli jānovirza no visām paredzētajām LAP programmām.