Baltic compact

  • 2014-09-01 13:14:31

BALTIC COMPACT

Baltic Compact ir stratēģiska projekta posma paplašinājums projektā Baltic Compass. Tas veicina līdzsvarotu pieeju agro-vides pārvaldībai; skaņas regulēšanas un ekonomiskos stimulus, paralēli atbalstot vietējā līmeņa kolektīvo pārvaldījumu.

BALTIC COMPACT PARTNERI

Partnerattiecības veido izvēlētās organizācijas, kas ir būtiski, lai veiksmīgi īstenotu projektu, tostarp katra partnera ieguldījumus, kam, ir būtiska nozīme. Partnerība ir valsts un reģionālos varas iestādes, valsts agro-vides pētniecības kontaktpunkti,  lauksaimniecības tehnoloģiju attīstība, lauksaimnieku organizācijas, un mācību fermas. Partneru likumam ir liela loma lai iesaistītu attiecīgas organizācijas projektā un tādejādi atspoguļot projekta mērķus un  pašreizējās norisēs darbību. Partneri ir arī saistīti ar galveno reģionālo tīklu vidi, ar lauksaimniecības produktu ražotājiem un lauksaimniecības tehnoloģiju vides nozarēm.

Vadošajam partnerim, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte (SLU) kā valsts iestādei ir likumīga loma stratēģiju un programmu kontaktpunktu izveidi ES līmenī, kā arī kontaktpunktu pētniecību un vides monitoringu. Pieredze un uzskati attiecība pret projekta ieguldījumu valsts kontekstā, tiek nodrošināti ar partneriem no  Zviedrijas Lauksaimniecības padome (Jordbruksverket), Somijas Lauksaimniecības produktu pētniecības ekspertu organizācija (MTT) un Vācijas Lauksaimniecības aģentūra, vides un lauku apvidos Vācijas Federālās valsts Šlēsvigā-Holšteinā (LLUR). Latvijas Zemnieku Saeima un Vecauces saimniecības pārstāv lauksaimniecības produktu ražotājus. Pārstāvot valsti ar intensīvāku lauksaimniecisko produktu ražošanu reģionā, Dānijas Agro-Business-Park (ABP) nodrošina stabilas tehnoloģiskās zināšanas un pieredzi, risinot politiskas nepilnības un identificē biznesa iespējas, kuras ir saistītas ar lauksaimniecības un vides tehnoloģijām.

Baltic Compact ir sadalīta 4 darba paketēs (WP’s):

WP1: Vadība un administrēšana

WP2: Informācija un komunikācija

WP3: Vietējā līmeņa plānošana un ieinteresēto pušu apzināšana

WP4: Investīcijas un biogāzes demonstrēšana un kanalizācijas tehnoloģijas

Projekts uzsver saistību ar vietējo valsti starptautiskā līmenī ar dažādām ieinteresēto personu grupām, kā ari pār nozaru darbības.Baltic compact

2014-09-01 13:14:31

BALTIC COMPACT Baltic Compact ir stratēģiska projekta posma paplašinājums projektā Baltic Compass. Tas veicina līdzsvarotu pieeju agro-vides pārvaldībai; skaņas regulēšanas...

Skatīt vairāk