Barības vielu aprite ilgtspējīgam Baltijas jūras reģionam/ Circular nutrients for a sustainable Baltic Sea Region (CiNURGi)

  • 2024-01-22

Nosaukums: Barības vielu aprite ilgtspējīgam Baltijas jūras reģionam/ Circular nutrients for a sustainable Baltic Sea Region (CiNURGi)

Projekta kopējais budžets: 6,537,861.04

Īstenošanas laiks: 01/11/2023 – 31/10/2027

Projekta apraksts: CiNURGi mērķis ir sasaistīt bioekonomiku ar aprites ekonomiku Baltijas jūras reģionā, veicot dažādu biomasu pārstrādi un atgriežot ražošanā barības vielas. Tas tiks darīts, izmantojot sinerģiju starp tādu biomasas resursu plūsmu izmantošanu, kas nāk no lauksaimniecības, pašvaldību un rūpniecības avotiem. Radītie mēslošanas līdzekļi būs piemēroti izmantošanai primārajā ražošanā. CiNURGi izstrādās un veicinās standartus drošai un ilgtspējīgai barības vielu pārstrādei, atbalstot zaļā kursa aprites ekonomikas rīcības plānu, HELCOM reģionālo barības vielu pārstrādes stratēģiju, Baltijas jūras rīcības plānu un PA Nutri ESSBJR 2021. gada rīcības plāna 3. darbību. Projekts rosinās jaunus uzņēmējdarbības modeļus un simbiozes ar starpnozaru sadarbību, lai izstrādātu risinājumus, veicinātu zināšanu apmaiņu, palielinātu informētību un turpinātu politikas dialogu. No ES zaļā kursa programmas “No lauka līdz galdam” ir skaidrs, ka ilgtspējīgai lauksaimniecībai ir jāvirzās uz aprites ekonomiku jeb “aprites agronomiju” un ka barības vielu aprites palielināšana ir būtiska, lai samazinātu barības vielu zudumus, kā arī mūsu atkarību no importētajām minerālvielām un to izmantošanu. Šķēršļi barības vielu pārstrādei ir daudzi, un tie var būt atkarīgi no tā, vai pārstrādei paredzētās biomasas plūsmas ir lauksaimniecības, sadzīves vai rūpnieciskas izcelsmes. Tajā pašā laikā var atrast sinerģijas barības vielu pārstrādei no šīm dažādajām biomasas plūsmām, tāpēc CiNURGi piemēros starpnozaru pieeju risinājumu sagatavošanai un izmēģināšanai, lai sasniegtu mūsu mērķus.

Mērķis: CiNURGi mērķis ir izstrādāt standartizētu kopīgu Baltijas jūras reģiona barības vielu aprites izmantošanas paraugpraksi ražošanai un pārvaldībai, veicot teorētiskos pētījumus, izmantojot 5 dažādu praktisku piemēru izpēti un izmēģinājumus Baltijas jūras valstīs Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā.

PROJEKTA UZDEVUMI:

  • Izveidot un popularizēt standartus drošai un ilgtspējīgai barības vielu atkārtotai izmantošanai
  • Izstrādāt stratēģijas, lai barības vielu atgūšana un atkārtota izmantošana kļūtu par pasākumu barības vielu bilances nodrošināšanai nacionālā un reģionālā mērogā
  • Palielināt patērētāju gatavību pieņemt un izmantot barības vielas, kas iegūtas pārstrādājot atlikumproduktus
  • Radīt uzņēmējdarbības iespējas barības vielu atgūšanas un atkārtotas izmantošanas nozarēs.
  • Uzlabot likumisko bāzi barības vielu atgūšanai Baltijas jūras reģionā.

Aktivitātes:

  • Barības vielu avotu kartēšana Latvijā.
  • Izmēģinājumi pārstrādāto barības vielu pielietošanai lauksaimniecībā, tehnoloģiskā un agronomiskā novērtēšana.
  • Risinājumu, zināšanu un informācijas nodošana.
  • Pārstrādāto barības vielu izmantošanas izmēģinājumu demonstrējumi lauksaimniecības nozarē.

Partneri: 25 partneri no 9 valstīm: Zviedrijas, Somijas, Vācijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas, Austrijas, Dānijas, Lietuvas.Barības vielu aprite ilgtspējīgam Baltijas jūras reģionam/ Circular nutrients for a sustainable Baltic Sea Region (CiNURGi)

2024-01-22

Nosaukums: Barības vielu aprite ilgtspējīgam Baltijas jūras reģionam/ Circular nutrients for a sustainable Baltic Sea Region (CiNURGi) Projekta kopējais budžets:...

Skatīt vairāk