CODECS

  • 2022-10-01

Nosaukums: Digitalās ekosistēmas lauksaimniecības digitalizācijas koplabuma sekmēšanai /Maximising the co-benefits of agricultural digitalisation through conducive digital ecosystems (CODECS)

Finansējuma avots: ES Pētniecības un inovāciju programmas “Horizon Europe” projekts. Līguma nr. 101060179

Kopējais finansējums: EUR 7 499 707/ EUR 106225 ZSA finansējums

Īstenošanas laiks: 01.10.2022-30.09.2026 (4 gadi)

Koordinators: Pizas Universitāte (Itālija)

Partneri: 33 partneri no 18 valstīm: Francijas, Itālijas, Ungārijas, Beļģijas, Grieķijas, Čehijas Republikas, Serbijas, Slovēnijas, Slovākijas, Vācijas, Apvienotā Karalistes, Īrijas, Ziemeļmaķedonijas, Igaunijas, Polijas, Spānijas, Nīderlandes un Latvijas.

Mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot Eiropas lauksaimnieku motivāciju un spēju izprast un izmantot digitalizāciju kā ilgtspējīgu pārmaiņu veicinātāju.

Plānotie sasniedzamie rezultāti: Sadarbojoties zinātniekiem, lauksaimniekiem, IT speciālistiem, politiķiem, pašvaldību pārstāvjiem, iedzīvotājiem, CODECS projekta partneri 21 Dzīvās prakses laboratorijās (Living Labs) testēs un demonstrēs dažādus digitālos risinājumus. CODECS digitālā platforma apkopos šos risinājumus, un tie būs pieejami ar dažādām meklēšanas, demonstrējumu un izvērtējuma funkcijām. Projektā tiks pētīta digitālo tehnologiju pielietošana, ar to saistītās izmaksas un ieguvumi, izmantojot trīs indikatorus – lauksaimnieku digitālā sagatavotība, tehnoloģiju izplatības gatavība un digitālās ekosistēmas veicināšana. Projekta ietvaros Latvijā Zemnieku saeima sadarbībā ar Baltijas Studiju centra pētniekiem turpinās DESIRA projektā iesākto – liellopu gaļas tirdzniecības veicināšanu, izmantojot digitālos rīkus.

Kontaktpersonas: Inga Bērziņa (inga@zsa.lv) un Raimonds Jakovickis (raimonds@zsa.lv)

 Spānijā noritēja projekta CODECS ikgadējā partneru sanāksme

2023-12-15

No 2023. gada 12. līdz 14. decembrim projekta CODECS ikgadējā partneru sanāksme notika Almerijas Universitātē, Spānijā. Šis pasākums pulcēja CODECS...

Skatīt vairāk

Seminārs par digitalizāciju lauksaimniecības nozarē

2023-10-13

2023. gada 11. oktobrī plkst. 10.30, “Kazdangas miesniekā”, Bērzu gatvē 9, Kazdangā notika seminārs par digitalizāciju lauksaimniecības nozarē. Semināru rīkoja...

Skatīt vairāk

CODECS

2022-10-01

Nosaukums: Digitalās ekosistēmas lauksaimniecības digitalizācijas koplabuma sekmēšanai /Maximising the co-benefits of agricultural digitalisation through conducive digital ecosystems (CODECS) Finansējuma avots:...

Skatīt vairāk