DESIRA

  • 2019-09-01

H2020 DESIRA – Digitalizācija: Ekonomiskā un sociālā ietekme lauku reģionos

DESIRA ir Apvārsnis 2020 projekts, kuru koordinē Pizas universitāte, un kurš ietver vēl 25 organizācijas (pētniecības institūti, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji), veidojot plašu, visaptverošu starpnozaru konsorciju.

 

DESIRA projekta mērķis ir uzlabot politisko struktūru un sabiedrības spēju adekvāti reaģēt uz izaicinājumiem, kuri nākošajos 10 gados lauksaimniecības un mežsaimniecības digitalizācijas rezultātā lauku apvidū radīsies. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs vēlamies izveidot zināšanu un metodoloģijas bāzi, kas palielinās plaša personu loka spēju noteikt pagātnes, tagadnes un nākotnes sociāli-ekonomiski ietekmējošos faktorus (tostarp dzimumu atšķirības), ar IT saistītās inovācijās, lai tālāk piešķirtu lielāku atbildību pētījumos un inovācijās nākotnes pētniecības, uzņēmējdarbības un lietotāju paradumos un politikās, kā arī lai piedāvātu mehānismus un instrumentus, kuri sniegs palīdzību lēmumu pieņemšanu saistībā ar dažādiem izaicinājumiem un iespējām, kuri rodas digitalizācijas rezultātā.

 

Šobrīd, runājot par digitalizāciju, tiek galvenokārt izceltas tās radītās iespējas. Vienlaikus digitalizācijas radītie draudi tiek ignorēti vai nepienācīgi novērtēti. DESIRA mērķē uz zināšanu trūkuma mazināšanu sociāli-ekonomiskajā jomā, ko rada lauksaimniecības, mežsaimniecības, un lauku digitalizācija. Projekts sniedz visaptverošu izvērtējumu gan no iespēju, gan draudu puses, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības mērķus kā atskaites punktu.

 

DESIRA sasniegs savus mērķus, mobilizējot vietējo uzņēmēju tīklus, iedzīvotāju grupas, sabiedriskās izpildvaras, Digitālo tehnoloģiju vadītājus, lauksaimniekus, kā arī mediju un akadēmiķu pārstāvjus, organizējot tos 20 dzīvās prakses laboratorijās un vienā ES līmeņa lauku digitālajā forumā.

 23.septembrī Izsoļu namā notika seminārs “Digitalizācijas sniegtās iespējas liellopu nozares attīstībai”

2020-09-25

23.septembrī uzņēmuma “Liellopu izsoļu nams” vadītājs Kaspars Ādams iepazīstināja ar Izsoļu nama darbību un to, kā notiek liellopu sagatavošana izsolēm,...

Skatīt vairāk

17.jūnijā notika projekta Desira tiešsaistes sanāksme

2020-06-17

2020. gada 17. jūnijā notika projekta  tiešsaistes sanāksme, lai sagatavotu analītiskos rīkus un aktivitātes, kas palīdzēs novērtēt digitalizācijas ietekmi katrā...

Skatīt vairāk

DESIRA

2019-09-01

H2020 DESIRA – Digitalizācija: Ekonomiskā un sociālā ietekme lauku reģionos DESIRA ir Apvārsnis 2020 projekts, kuru koordinē Pizas universitāte, un...

Skatīt vairāk