Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās

 

Projekta mērķi:

– Izstrādāt Latvijas klimatiskiem apstākļiem piemērotu energoefektīvu tehnoloģiju ar integrētu siltuma sūkni (gaiss-ūdens) un saules enerģijas kolektoru;

 

– Veikt eksperimentālās konstrukcijas izgatavošanu, siltuma enerģijas ražošanai segto platību apsildīšanai (gaisa termoregulācijai), siltuma enerģijas akumulēšanas un pārpalikušās siltuma enerģijas izmantošanai primārās lauksaimniecības un meža produkcijas pārstrādei – kaltēšanai;

 

– Veikt pētījumus, iegūto rezultātu analīzi un izstrādāto kolektoru ar integrētu siltuma sūkni (gaiss-ūdens) darba parametru salīdzināšanu ar jau esošo konstrukciju rādītājiem;

 

– Veikt siltuma enerģijas akumulācijas un elektroenerģijas ražošanas iespēju pētījumus, kuru rezultātus pārbaudīt ar praktisku pielietojumu segto platību periodiskai gaisa termoregulācijai;

 

– Veikt pētījumu rezultātā izstrādāto tehnoloģiju demonstratora maketa eksperimentālo izstrādi un to ilgtermiņa testēšanu reālās segtās siltumnīcu platībās.

 

 

Partneri:

– Latvijas Lauksaimniecības universitāte

– Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts

– SIA Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centrs

– SIA ‘’Rītausma’’

– Biedrība ‘’Zemnieku saeima’’

– Zemnieku saimniecība ‘’Skudriņas’’

– Biedrība ‘’Progresīvo tehnoloģiju institūts’’

– SIA ‘’Baltic Open Solution Center’’

– SIA ‘’A. Pundura Konsultāciju Centrs’’

– SIA ‘’InfoPols.lv’’

 

Kopējais budžets:  485 408,84 EUR

Projekta numurs: 18-00-A01612-000023

Projekta darbības periods: 01.03.2019-28.02.2023

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai.

 23.februārī notika projekta partneru sanāksme

2021-02-23

23. februārī notika projekta “Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās” partneru sanāksme. Tika pārrunāti paveiktie darbi un...

Skatīt vairāk

CO2 efektīva dārzeņu ražošana siltumnīcās ar Gaiss-Gaiss siltumsūkņiem

2020-11-10

Dr. Agris Auce, Latvijas Universitāte, Ķīmiskās Fizikas Institūts   Uzskata, ka svaigu dārzeņu patēriņš viecina veselību un reti kāds tam...

Skatīt vairāk

Partneru tikšanās zemnieku saimniecībā ‘’Rītausma’’

2019-05-28

27. maijā projekta partneri tikās zemnieku saimniecībā “Rītausma”, lai apspriestu inovatīva siltumsūkņa izveidi. Tikšanās laikā tika apskatītas siltumnīcas, kurās audzē...

Skatīt vairāk

Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās

  Projekta mērķi: – Izstrādāt Latvijas klimatiskiem apstākļiem piemērotu energoefektīvu tehnoloģiju ar integrētu siltuma sūkni (gaiss-ūdens) un saules enerģijas kolektoru;...

Skatīt vairāk