Eiropas Sociālā fonda projekts “Zināšanas, prasme un sadarbība – atslēga jauniem projektiem”

  • 2006-07-06 14:20:00

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img4899a0ad24458.jpg[/img]

Projekta darbības laiks: 07.2006 – 11.2006
Projekta mērķis – veicināt aktīvu nevalstiskā sektora organizāciju līdzdalību valsts attīstības un sociāli ekonomiskās izaugsmes procesos, kā darba instrumentu sekmīgi izmantojot projektu sagatavošanu un īstenošanu, kā arī projektu pieteikumu izstrādi.

Projekta ietvaros 30 pārstāvji no 10 NVO tika izglītoti par projektu sagatavošanu un īstenošanu, kā arī projektu pieteikumu izstrādi, lai sekmīgi piesaistītu un efektīvi izmantotu ES finansējumu. Projektā tika pārstāvētas organizācijas no 10 Latvijas reģioniem. Mācības ietvēra teorētisko un praktisko sadaļu ar uzdevumu mācību noslēgumā izstrādāt gatavus projektus, ko pēc precizēšanas mācību dalībnieki izmantoja ES fondu finansējuma piesaistīšanai.
Projekta noslēgumā tika sarīkota Informācijas birža, kurā dažādas nevalstiskās organizācijas prezentēja projektu sagatavošanas un ieviešanas tehnisko aspektu pieredzi. Piedalījās arī finansētāju institūciju pārstāvji, kas saņēma atgriezenisko informāciju par projektu ieviešanas procesu un tā uzraudzību.
Projekta finansētājs – Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 26 644 EUR (75% no kopējiem izdevumiem)
Latvijas valsts budžets 8881 EUR (25% no kopējiem izdevumiem)
Projekta kopējās izmaksas 35 525 EUR