Informatīvā kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien”

  • 2011-11-07 16:09:51

Latvijas lauksaimnieku biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sabiedrības padome” (LOSP) un „Zemnieku saeima” (ZSA) sadarbībā ar Zemkopības ministriju ir pieteikušas aktīvu cīņu par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu pēc 2013. gada, kas Latvijas zemniekiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas ar citiem ES lauksaimniekiem. Būtiska loma ir iedzīvotāju informētībai par KLP, tādēļ no 2011. gada augusta līdz 2012. gada janvārim Lauksaimnieku organizāciju sabiedrības padome un Zemnieku saeima ar Eiropas Komisijas un Zemkopības Ministrijas atbalstu kopīgi rīko informatīvo kampaņu „KLP – rītdiena sākas šodien”.

Kampaņa ir saistīta ar KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Kampaņā ir iekļauti pasākumi, kas vērsti uz divām mērķauditorijām: vispārējā auditorija (zemnieki, cilvēki, kas iesaistītās lauksaimniecības politikas veidošanā u.c.) un topošie lauksaimnieki (skolēni un studenti). Projekta ietvaros plānotas un tiek realizētas divas pasākumu grupas:

1. Informācijas kampaņa vispārējai auditorijai

Semināri un diskusiju kārtas piecos dažādos Latvijas reģionos.

  • 20.10.2011. Kurzeme – Kuldīga;
  • 27.10.2011. Zemgale – Jelgava;
  • 10.11.2011. Latgale – Preiļi;
  • 01.12.2011. Vidzeme – Cēsis;
  • 08.12.2011. Lielrīga.

Raidījumu cikls Latvijas radio par KLP un Latvijas lauksaimniecību

Informācijas sniegšana masu medijiem

Noslēguma konference.

2. Informācijas kampaņa topošajiem lauksaimniekiem:

Izglītojošu īsfilmu sagatavošanu, demonstrēšanu TV un izplatīšanu.

Informatīvu pasākumu organizēšanu skolēniem ar pavāra piedalīšanos

Konkursa organizēšana video klipiem, kas saistīti ar tēmu „Lauksaimniecība pēc 10 gadiem”.

Informācija par pasākumu norisi: www.losp.lv, kā arī Zemnieku saeimas birojā, tel.67027044

„Informatīva kampaņa „KLP – rītdiena sākas šodien” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē. Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli.

Projekta kopējais budžets: EUR 101451.00 tai skaitā Eiropas Savienības grants EUR 50 725.50”