Latvijas – Dānijas kopprojekts “Atbalsts SAPARD programmas īstenošanai”

  • 2001-01-23 11:30:00

[b]Projekta darbības laiks:[/b] 2000-2001
Lai veicinātu sadarbību starp lauku uzņēmējiem un valsts sektoru, informētu un apmācītu lauku uzņēmējus par SAPARD, palīdzētu Lauku atbalsta dienestam (LAD) izveidot un ieviest SAPARD administrēšanas sistēmu un palīdzētu Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centram (LLKC) sagatavoties sniegt pakalpojumus SAPARD pieteikumu iesniedzējiem 2000-2001. gadā īstenots Latvijas – Dānijas kopprojekts ar mērķi pēc iespējas pilnīgāk un kompetentāk iepazīstināt ar lauksaimniecību saistītos uzņēmējus ar iespējām, ko sniedz Latvijas Lauku attīstības plāns un SAPARD programma.
Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centru 2000. gadā izdoti un izplatīti informatīvie materiāli zemniekiem un lektoriem par Lauku attīstības plānu un SAPARD programmu, apmācīti 26 semināru organizātori, kā arī rīkotas mācību programamas zemniekiem un kursi 25 lektoriem. 2001. gadā izveidots Lauksaimnieku informācijas birojs un novadīti 150 mācību pasākumi Latvijas laukos. Projektā izstrādāti 11 biznesa plāni.
Projektā iesaistītās institūcijas – Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests, LLKC, LOSP, Dānijas Lauksaimmniecības informācijas un izglītības institūts.
Projekta finansētāji – Dānijas Ārlietu ministrija, Latvijas Republika, ZSA līdzfinansējums. Projekta kopējā summa EUR 11853.