Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts „Zemes apsaimniekotāju un savvaļas dzīvnieku līdzās pastāvēšana”

  • 2008-07-25 16:40:00

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img46e536f89b1da.jpg[/img]

Projekta darbības laiks: 09.2008– 12.2008
 
Projekta mērķis – veicināt vides likumdošanas ievērošanu attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem un to aizsardzību lauksaimniecības teritorijās, tai pat laikā nodrošinot normālu lauksaimniecisko darbību ar iespējami mazākiem zaudējumiem.

Projektu finansiāli atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds – LVL 5000.