LIVET

  • 2023-07-01

Nosaukums: Lopkopība un ‘’vienas veselības’’ pieeja: multidisciplināra izglītības ietvara veidošana veterinārajā nozarē strādājošajiem / Livestock farming and One Health approach: Towards a multidisciplinary VET framework for technicians (LIVET)

Finansējuma avots: ERASMUS+

Kopējais finansējums: EUR 1 495 939 / EUR 135 537 ZSA finansējums

Īstenošanas laiks: 01.07.2023-30.06.2026 (3 gadi)

Koordinators: Perudžas Universitāte (Itālija)

Partneri: 16 partneri no 6 valstīm: Itālijas, Francijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas un Rumānijas.

 

Projekta apraksts: ‘’Viena veselība’’ ir pieeja, kuras mērķis ir apvienot spēkus, lai cīnītos pret sabiedrības veselības apdraudējumiem, ko rada mijiedarbība starp dzīvniekiem, cilvēkiem un vidi. COVID-19 pandēmija vēlreiz ir pierādījusi dzīvnieku un cilvēku veselības saikni infekcijas slimību rašanās procesā. Lai gan ne visas zoonozes (slimības, kuras cilvēkiem var pārnest no dzīvniekiem) izraisa pandēmijas, lielākajai daļai pandēmiju ir zoonozes izcelsme. ‘’Vienas veselības’’ pieeja ir atzīta par būtisku cilvēku un dzīvnieku veselības politikas veidošanā un ir aktuāla zinātniskajos pētījumos, tomēr tā netiek pietiekami integrēta lauksaimniecības un veterinārajā izglītībā. Lai pārvarētu šo plaisu, LIVET mērķis ir izstrādāt un aprobēt inovatīvu studiju programmu EKI 5 līmenī veterinārmedicīnas speciālistiem, kas vērsta uz ‘’vienas veselības’’ principu pārvaldību un praktisko piemērošanu lopkopības nozarē. Projekta gaitā tiks izstrādāts xMOOC kurss EKI 5 līmenī par ‘’vienas veselības’’ pieejas ieviešanu lopkopības nozarē; trīs specializācijas kursi EKI 5 līmenī par dzīvnieku labturību, zoonozēm, kā arī antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rezistenci; tiks organizēta Rudens skola par ‘’vienas veselības’’ pieeju, kā arī piedāvāta iespēja iesaistīties darbā integētās mācībās 60 izglītojamajiem. Projekta ietvaros tiks izstrādāts arī jauns ‘’vienas veselības’’ konsultanta kvalifikācijas profils un ar šo profilu saistītā profesionālās izglītības studiju programma. Projekta mērķa grupas ir lauksaimniecības profesionālās izglītības iestāžu absolventi, lauksaimniecības vai veterinārijas pamatstudiju studenti, konsultanti un lopkopības saimniecību zootehniķi.

 

Kontaktpersona: sandija.rivza@zsa.lvLIVET

2023-07-01

Nosaukums: Lopkopība un ‘’vienas veselības’’ pieeja: multidisciplināra izglītības ietvara veidošana veterinārajā nozarē strādājošajiem / Livestock farming and One Health approach:...

Skatīt vairāk