NENUPHAR: Jauni pārvaldības modeļi uzlabotai augu barības vielu apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai

  • 2023-11-01

Nosaukums: Jauni pārvaldības modeļi uzlabotai augu barības vielu apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai / New governance models to enhance nutrient pollution handling and nutrients recycling (NENUPHAR)

Projekta kopējais budžets: 5,7 milj. eiro

Finansējums: Eiropas Komisija, Horizon Europe

Īstenošanas laiks: 01/11/2023 – 30/04/2027

Projekta partneri: zinātnes, uzņēmējdarbības un nevalstisko organizāciju pārstāvji – 21 organizācija no Beļģijas, Grieķijas, Dānijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Slovākijas, Spānijas, Ungārijas un Vācijas

 

Projekta apraksts: Ekosistēmas vienlaikus apdraud barības vielu piesārņojums un rekordlielas mēslošanas līdzekļu cenas. Slāpekļa un fosfora ieguve no utilizējamiem atkritumiem un piemērota izmantošana par mēslošanas līdzekļiem ir abu problēmu risinājums, kas ļauj par konkurētspējīgu cenu piegādāt augsnei nepieciešamās barības vielas un nodrošināt tīrāku augsni, gaisu un ūdens sistēmas. Tomēr tas prasa intensīvu darbu politikas, normatīvu un pārvaldības jomā, jo nepieciešams iesaistīt daudz ieinteresēto pušu.

NENUPHAR ideja iecerēta, lai risinātu šīs vajadzības, izstrādājot jaunus apsaimniekošanas risinājumus, kas attiecas uz šādām trim plaši izplatītām atkritumu plūsmām: kūtsmēsliem, notekūdeņu dūņām un piena produktu notekūdeņiem. Procesā tiks risināti četri galvenie jautājumi saistībā ar šīm atkritumu plūsmām:

  • metodoloģija, lai novērtētu slāpekļa un fosfora emisijas no mēslošanas līdzekļu lietošanas augsnē;
  • jauni pārvaldības modeļi, pamatojoties uz tīkla pārvaldības pieeju;
  • inovatīvi ekonomiskie un finanšu stimuli publiskajam un privātajam sektoram;
  • tehnoloģijas kūtsmēslu, notekūdeņu dūņu un piena produktu notekūdeņu apstrādei, lai atgūtu barības vielu slodzi.

 

Izstrādātā NENUPHAR pieeja tiks demonstrēta trīs dažādos reģionos – ģeogrāfiski atšķirīgos upju baseinos: Ebro upes baseinā (Spānija), Lielupes upes baseinā (Latvija-Lietuva) un Donavas upes baseinā (Ungārija-Slovākija). Savukārt divās salās (Kiprā un Bornholmā) paredzēts šos pasākumus atkārtot. Kopā demonstrējumos iesaistītajos reģionos ir 5,4 miljoni iedzīvotāju un to platība ir 109 000 km2.

 

Mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir demonstrēt jaunas aprites vērtību ķēdes, kas vērstas uz slāpekļa (N) un fosfora (P) reģenerāciju no trim galvenajām atkritumu plūsmām ES līmenī: dzīvnieku atkritumiem, notekūdeņu dūņām un piena pārstrādes notekūdeņiem.

 

Specifiskie mērķi

1.Veicināt ieinteresēto pušu sadarbību dažādos līmeņos un izveidot ilgtermiņa pārvaldības struktūras efektīvākai un cirkulārai barības vielu plūsmu pārvaldībai.

2.Kartēt galvenās slāpekļa un fosfora piesārņojuma plūsmas un izstrādāt risinājumus šo plūsmu prognozēšanai, monitoringam, kontrolei un atgūšanai.

3.Raksturot slāpekļa un fosfora emisiju pārvaldības normatīvo, politisko un finansiālo vidi un sniegt ieteikumus efektīvākai politikai un finansējuma shēmām.

4.Reālā mērogā trīs dažādos upju baseinos īstenot un demonstrēt pārvaldības risinājumus un piesārņojuma pūsmu attīrīšanas procesus, kas ļauj aprites veidā atkārtoti izmantot slāpekli un fosforu.

5.Izveidot ES mēroga kopienu un ceļvedi NENUPHAR risinājumu ieviešanai citos reģionos, sākot ar trim sekojošiem reģioniem Dānijā un Kiprā.

6.Apmainīties ar zināšanām par iepriekšējiem projektiem un iniciatīvām, vienlaikus veidojot profesionāļu interešu kopienu, kas ir gatava atkārtot NENUPHAR atziņas.

 

Galvenās projekta aktivitātes:

  • dialogu un sadarbību veicinošu pārvaldības modeļu identificēšana un definēšana;
  • jaunu vērtību ķēžu iespēju analīze;
  • regulatīvo un ekonomisko instrumentu novērtēšana;
  • demonstrējumu īstenošana un to ietekmes vērtēšana;
  • kapacitātes veicināšanas un reģionālās sadarbības aktivitāšu īstenošana.

 

Galvenās projekta aktivitātes Latvijā un Lietuvā: Lielupes upes baseinā Latvijā un Lietuvā tiks pētīta un demonstrēta notekūdeņu dūņu kompostēšana un iestrāde lauksaimniecības zemēs. Kompostētas notekūdeņu dūņas ir līdz šim nepietiekami izmantots resurss lauksaimniecībā, kas var sniegt vides un ekonomiskos ieguvumus, ja tiek pielietots pareizi. Tāpēc NENUPHAR aktivitāšu ietvaros tiks apzinātas notekūdeņu dūņu kompostēšanas iespējas, izstrādāta notekūdeņu dūņu kompostēšanas un iestrādes metodoloģija, kā arī demonstrēti un izvērtēti rezultāti. Paredzēts, ka kopā Latvijā un Lietuvā demonstrējumi tiks veikti sešos dažādos laukos un rezultāti būs noderīgi turpmākai metodes izmantošanai.

 

Projektu atbalsta Eiropas Savienība saskaņā ar dotāciju nolīgumu Nr. 101082169. Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedoklis, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

 Aicinām pieteikties Lielupes upes baseina saimniecības jauna produkta– kompostētu notekūdeņu dūņu – iestrādei laukos

2024-04-18

Zemnieku saeima meklē saimniecības, kas būtu ieinteresētas piedalīties pētījumā un testēt uz saviem laukiem organisku mēslojumu – notekūdeņu dūņu kompostu....

Skatīt vairāk

Raksts ZSA žurnālā: Dūņu komposts lauksaimniecībā

2024-03-14

Zemnieku saeimas žurnāls 2024.gada 14.martā. LEJUPIELĀDĒT PDF  

Skatīt vairāk

Vizīte Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās NENUPHAR projekta ietvaros

2024-02-12

Lai detalizēti noskaidrotu, kā veiksmīgi tiek kompostētas notekūdeņu dūņas Latvijā un pārrunātu, kā tās veiksmīgi iestrādāt augsnē un kas vēl...

Skatīt vairāk

NENUPHAR projekta Latvijas un Lietuvas partneru tikšanās Šauļos

2024-01-10

Gadu projektā uzsākām produktīvi, kopā ar kolēģiem no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) un Latvijas Ūdensapgādes un Kanalizācijas Uzņēmumu...

Skatīt vairāk

NENUPHAR projekta uzsākšanas aktivitātes

2023-12-01

Novembra nogalē kopā ar kolēģiem no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) devāmies uz Saragosu Spānijā, lai tiktos ar visiem...

Skatīt vairāk

NENUPHAR: Jauni pārvaldības modeļi uzlabotai augu barības vielu apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai

2023-11-01

Nosaukums: Jauni pārvaldības modeļi uzlabotai augu barības vielu apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai / New governance models to enhance nutrient pollution...

Skatīt vairāk