Organiskā mēslojuma izmantošana Dānijā

  • 2017-04-08 10:11:14

No 4. līdz 6.aprīlim 15 mūsu biedri un eksperti projekta “GreenAgri” ietvaros kopā ar kolēģiem no Igaunijas apmeklēja lopkopības saimniecības Dānijā.
Programmā:

  • Fermas apskate: Isbjerg Mølle, Varde, 620 liellopi un 460 ha zeme.
  • Århus Universitāte, Foulum. Pārtikas un lauksaimniecības izpētes institūts.

Søren Petersen.

  • Ferma: Jacob Gade, Skals. 250 liellopi
  • SEGES – Dānijas lauksaimniecības un saimniecību konsultatīvā sistēma https://www.seges.dk/om-seges

Dānija ir intensīva lopkopības valsts, kurā 90% no visa organiskā mēslojuma ir šķidrmēsli, 8% dziļās kūtis (izvāc 2x gadā), 1% virca, 1% ko izstumj no kūts katru dienu – cietmēsli kopā ar vircu. Lielākā daļa jeb 86% šķidrmēsli tiek iestrādāti pavasarī, 10% vasarā uz zālājiem un 4% rudenī. Šķidrmēslus pamatā uzglabā lagūnas tipa krātuvēs (80-90%) ar 10-12 mēnešu ietilpību. Lai samazinātu amoņjaka emisiju lagunām jābūt pārklātām, kā lētāko pārklājumu izmanto salmus vai dabīgo garozu. 46% no visiem šķidrmēsliem iestrādā tieši augsnē, 35% izmanto gumijas šlūtenītes un 19% papildus skābina ar sērskābi 2-3 l/uz m3. Skābināšanu tiek veikta slēgtās speciālās novietnēs, kurās samazina pH līdz 5,5, šķidrmēslu glabātuvē vai uz lauka (pie iestrādes augsnē).
Sakarā ar lielo dzīvnieku blīvumu, likumdošanā noteikti stingrāki noteikumi izkliedes termiņos un barības elementu – Slāpekļa (N) un Fosfora (P) devās saimniecībās, kurās ir vairāk kā 1,7 liellopu vienības uz ha. Max deva cūku mēsliem ir 170 kg N/ha/gadā. Liellopu mēsliem 170-230 kg/ha/gadā. Pēdējos 30 gados barības vielu izmantošana no organiskā mēslojuma ir nozīmģi uzlabojusies pateicoties precīzajām tehnoloģijām (pētījumi), likumdošanas nosacījumiem un lauksaimnieku izglītībai.
Dānijā 22% no lauksaimniecības zemes aizņem zālāji, no tiem 56% augu maiņas kultūra, 25% tiek izmantota ganībām slaucamām govīm. Dānijā saimniecības vidējais govju skaits ir 170 govis, videjais izslaukums virs 9000 kg.
Iepazināmies ar organisko mēslu apsaimniekošanu divās saimniecībās Isbjerg Mølle, Varde (620 liellopi un 460 ha zeme) Jacob Gade, Skals (250 liellopi). Århus Universitātes Foulum pārtikas un lauksaimniecības izpētes institutā ieguvām atziņas par zinātnieku ciešo sadarbību ar lauksaimniekiem pētījumu veikšanā un politikas veidošanā. Galvenās pētījumu tēmas: klimats un dabas resursi, apkārtējā vide un bioenergyija, biloģiskā lauskaimniecībam pārtikas ražošana un kvalitāte, augkopība. Institūtā strādā 90 zinātnieki ar grādiem un 68 PhD student. Izmēģinājumos iegūtie rezultāti tiek ātri pārnesti uz ražošanu, kā arī izglītoti jaunie lauksaimnieki.
Dānijas lauksaimniecības un saimniecību konsultāciju dienestā – SEGES (https://www.seges.dk/om-seges) iepazināmies ar tā augkopības nodaļas darbu. Konsultanti ikdienā konsultē audzēšanas tehnoloģijās, šķirņu izvēlē, augu aizsardzībā, mēslošanas līdzekļu pielietošanā, veic lauka izmēģinājumus un sniedz priekšlikumus likumdošanai. Kā piemēram, 2016.gadā izstrādāti 35 500 mēslošanas plāni, aptverot 2.1 milj.ha (80% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kā arī ierīkojuši 1 100 lauka izmēģinājumus ar mēslošanas līdzekļiem, pesticīdiem u.c.
Benita Virta (Z/s “Rubuļi”)
Laikam pats galvenais, ko es sen zināju, bet tagad redzēju savām acīm, ka viss jādara saprātīgi – nevar vispirms piecūkot vidi, kurā paši dzīvo un tad sākt tikai par to rūpēties. Dānijā, pēc manām domām, ir par daudz liels mājdzīvnieku skaits attiecībā pret zemes platību. Ne viss, kas ļoti labi darbojas Dānijā, darbojas arī Latvijā, kā piemēram – zemnieku konsultāciju centri. Ilona Miglāne: “SIA Lukas agro” agronome Brauciena laikā kārtējo reizi sapratu, ka lai arī visi esam Eiropas Savienībā, tomēr mūsu klimatiskie apstākļi, zemes sastāvs, u.c. ir dažādi. Piemēram, Dānijā 80% ir šķidrmēsli, manuprāt Latvijā ir nedaudz saimnniecības, lielākai daļai s-bu ir cietmēsli. Salīdzinot domāju, ka mūsu lopkopības, šķidrmēslu saimniecības nemaz nav sliktākas par dāņu saimniecībām, tomēr atšķirība Eiropas maksājumos, piena cenā, kā arī, protams, zemes maksās, ir milzīgas. Galvenais ieteikums tomēr man būtu politikas veidotājiem un Latvijas likumdošanas regulu rakstītājiem, nedrīkst “akli” pārņemt dāņu lauksaimniecības noteikumus, ņemot vērā, ka Dānijā ir liels lopu blīvums, vieglas, smilšainas augsnes, un viņi mēģina atjaunot ekoloģisko līdzsvaru, kurš ir izjaukts ar tik ļoti intensīvu lauksaimniecību iepriekšējos periodos.
Indulis Ieviņš (SIA “LLU MPS Vecauce”)
Sapratu no kurienes tām „dīvainajām idejām” LAD maksājumu noteikumos un citām nejēdzīgajām prasībām no vides dienesta „aug kājas”. Būtībā dāņu radīto problēmu cēloņi un risinājumi tiek automātiski pārcelti uz Latviju – bez pielāgošanas esošajai situācijai un pamatā bez reālas Latvijas situācijas analīzes. Sapratu, ka Latvijai vēl ir milzīgas iespējas palielināt lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un produktivitāti. Dāņi skaidri un viegli uztverami izklāstīja viņu dabas piesārņošanas problēmas, cēloņus un viņu pielietotos risinājumus ne tikai ar „kas jādara lai situāciju labotu”, bet arī „kāpēc jādara tieši tā”. Tieši šī viegli uztveramie skaidrojumi noveda pie atziņas, ka mums Latvijā tiek uzspiests „kas jādara” bez paskaidrojuma „kāpēc tieši tā” un bez sapratnes „vai mums tā tiešām vajag?”
Arnis Kristapsons (Z/s “Bukas”)
Tika apskatīta brīnišķīga ferma, kura tiek audzētas Šveices un Džērsijas šķirnes govis. Galvenā atziņa, ka Latvijā nemaz nepiedāvā un nepopularizē Džērsijas šķirnes govis, tas liek aizdomāties, kādas govis nākotnē turēt mūsu saimniecībā? Latvijā vēl ir tendence uz piena kvantitāti (Holšteina šķirnes), nevis kvalitāti- olbaltums, tauku saturs pienā. Fermā bija aplūkojama pilna automātiskā lopu barošana, kas Latvijā nav izplatīta. Latvijā pie darba spēka trūkuma, tas ir ļoti aktuāli. Runājot par organisko mēslojumu, Latvijā vēl šo problēma, ka organiskais mēslojums ir pāri pārēm, nedraud, jo mums nav tāds lopu blīvums uz vienu ha. Mēs varam pārņemt mēslu iestrādāšanu laikus, kura brīdī izvest uz lauka un kādām kultūrām.
Raksts ZSA žurnālā – Mēslu problēmas Dānijā
greenagri_interreg_ERAF_rakstiemPieejams materiāls: Videi draudzīga organisko mēslošanas līdzekļu apsaimniekošana

2019-07-12

Aicinām iepazīties ar projekta GreenAgri laikā tapušo materiālu: Videi draudzīga organisko mēslošanas līdzekļu apsaimniekošana.   Materiāls pieejams šeit: GreenAgri_Brošūra    

Skatīt vairāk

Seminārs, diskusija: “Projekts GreenAgri – atziņas un nākotnes izaicinājumi’”

2019-05-30

2019.gada 29.maijā Zemkopības ministrijā notika seminārs – diskusija “Projekts GreenAgri – atziņas un nākotnes izaicinājumi”.  Semināra pirmajā daļā biedrības “Zemnieku saeima”...

Skatīt vairāk

GREENAGRI noslēguma seminārs

2019-05-20

17. un 18. maijā Zemgalē norisinājās projekta GreenAgri noslēguma seminārs, kura laikā tika izvērtēts demo saimniecību aktivitātes no agrotehniskā un vides...

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju

2019-05-10

No 7. līdz 9.maijam projekta GreenAgri ietvaros notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju.   DARBA KĀRTĪBA_IGAUNIJA   Plašāk par braucienā...

Skatīt vairāk

Mācību seminārs: “Mēslošanas plānu izstrāde”

2019-04-30

2019.gada 30.aprīlī Rīgā, Zemkopības ministrijā projekta GreenAgri ietvaros norisinājās mācību seminārs: “Mēslošanas plānu izstrāde”.   DARBA KĀRTĪBA      ...

Skatīt vairāk

Projekta diskusija

2019-04-27

2019.gada 26.aprīlī notika diskusija: “Politikas rekomendācijas – projekta demo saimniecību apkopojums.” Diskusijā rezultātus prezentēja biedrības “Zemnieku saeima” ekspertes Maira Dzelzkalēja-Burmistre...

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju. Dalība AgroForum Mare Balticum 2019

2019-04-24

Brauciena pirmajā dienā dalībnieki apmeklēja “Korgemae” saimniecību, savukārt brauciena turpinājumā Zemnieku saeimas eksperti un brauciena dalībnieki Tartu (Igaunijā) piedalījās agroforumā...

Skatīt vairāk

Lauku diena: “No kūtsmēsliem līdz svētku galdam”

2019-04-18

17.aprīlī Zemgalē (Tērvetes un Zaļenieku pagastos) notika mūsu organizētā Lauku diena: “No kūtsmēlsiem līdz svētku galdam”. Lauku dienā klātesošajiem bija...

Skatīt vairāk

Seminārs: “Inovatīvās tehnoloģijas lopkopībā”

2019-04-13

12.aprīlī, izstādes Pavasaris 2019 ietvaros, biedrība “Zemnieku saeima” organizēja semināru: “Inovatīvās tehnoloģijas lopkopībā”. Seminārs notika izstāžu kompleksā Rāmava, Valdlaučos.   Seminārā...

Skatīt vairāk

SEMINĀRS “VIDI SAUDZĒJOŠAS KŪTSMĒSLU APSAIMNIEKOŠANAS METODES

2019-03-29

2019.gada 28.martā Jēkabpils novada “Mežārēs” norisinājās seminārs “Vidi saudzējošas kūtsmēslu apsaimniekošanas metodes”.   DARBA KĀRTĪBA          ...

Skatīt vairāk

Seminārs, diskusija: Vidi saudzējošas kūtsmēslu apsaimniekošanas metodes

2019-02-08

8.februārī Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2 biedrība “Zemnieku saeima” organizēja semināru, diskusiju, nozares ekspertu apmācības: “Vidi saudzējošas kūtsmēslu apsaimniekošanas metodes”. ...

Skatīt vairāk

Seminārs: Iespējas saimniecību dažādošanai aprites ekonomikas apstākļos

2019-02-06

2019.gada 6. un 7. februārī Zanda Melnalksne piedalījās EIP-AGRI seminārā: Iespējas saimniecību dažādošanai aprites ekonomikas apstākļos. Kopā bija pulcējušies eksperti...

Skatīt vairāk

Projekta darba grupa Igaunijā

2019-01-30

Laikā 30. līdz 31.janvārim projekta GreenAgri CB 272 ietvaros darbinieki: Zanda Melnalksne, Iveta Grudovska, Līga Krūklīte un Inga Bērziņa atradās...

Skatīt vairāk

SEMINĀRS PAR ORGANISKO MĒSLU APSAIMNIEKOŠANAS TEHNOLOĢIJĀM UN ZEMES IZMANTOŠANAS OPTIMIZĀCIJAS IESPĒJĀM

2018-12-05

5.decembrī LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, Jelgavā norisinājās seminārs par organisko mēslu apsaimniekošanas tehnoloģijām un zemes izmantošanas optimizācijas iespējām.   Prezentācijas no...

Skatīt vairāk

Nākotnes tendences agrovides pasākumos lauksaimniecībā: GreenAgri seminārs

2018-11-29

2018.gada 28.novembrī Cēsīs, Pils laukumā 9 norisināsies kopīgais seminārs par nākotnes tendencēm agrovides pasākumos lauksaimniecībā. Diskutējam par nākotnes agro-vides pasākumiem...

Skatīt vairāk

GreenAgri darba grupas tikšanās Cēsīs 27.11.2018.

2018-11-27

2018.gada 27.novembrī projekta GreenAgri ietvaros notika lauksaimnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz GreenAgri demo saimniecību “Gaižēni” Cēsu novadā un Raunas pagasta saimniecību...

Skatīt vairāk

GreenAgri partneru sanāksme Tartu

2018-10-19 15:03:32

GreenAgri projekta sanāksme notika 17.-18.oktobrī Tartu. Darba kārtība pieejama ŠEIT

Skatīt vairāk

GreenAgri lauku diena: Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnikas demonstrēšana

2018-09-21 12:58:52

Biedrība “Zemnieku Saeima” sadarbībā ar SIA “Pakavs”  projekta GreenAgri ietvaros 2018.gada 21.septembrī rīkoja lauku dienu “Organiskā mēslojuma izkliedēšanas tehnikas demonstrēšana”...

Skatīt vairāk

Igauņu lauksaimnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Latviju

2018-09-19

2018.gada 19.-21.septembrī lauksaimnieku grupa no Igaunijas projekta GreenAgri ietvaros apmeklēja vairākas Latvijas saimniecības, apskatot dažādas organiskā mēslojuma krātuves un apsaimniekošanas...

Skatīt vairāk

Seminārs par augsnes pārvaldību un organisko mēslu apsaimniekošanu

2018-09-17

. 2018.gada 17.septembrī saimniecībā “Kliblapsas” Pūre, Tukuma novads notika projekta “GreenAgri” seminārs par augsnes pārvaldību un organisko mēslu apsaimniekošanu. ....

Skatīt vairāk

GreenAgri projekta partneru tikšanās 23.08.2018.

2018-09-03 13:58:24

23.08.2018. “Valguma pasaulē” norisinājās GreenAgri projekta partneru sanāksme. Kopā ar projekta partneriem plānojām turpmākos projekta pasākumus: Igaunijas lauksaimnieku pieredzes apmaiņas...

Skatīt vairāk

GreenAgri pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju 9.-12.jūlijā

2018-07-14 12:20:30

2018.gada 9.-12. jūlijā ZSA biedriem projekta GreenAgri ietvaros bija iespēja piedalīties lauksaimnieku pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju. Programmā: Tikšanas ar...

Skatīt vairāk

GreenAgri projekta partneru tikšanās Tartu 6.-7.jūnijā

2018-06-18 14:34:04

2018.gada 6.-7.jūnijā Igaunijā, Tartu norisinājās projekta GreenAgri partneru tikšanās. Programma ŠEIT

Skatīt vairāk

GreenAgri pieredzes apmaiņas brauciens uz Auci 30.maijā

2018-05-31 15:31:02

2018.gada 30.maijā Zemnieku saeima aicināja biedrus uz šī gada pirmo pieredzes apmaiņas braucienu. Šoreiz apmeklējām divas ļoti atšķirīgas un interesantas saimniecības:...

Skatīt vairāk

GreenAgri pieredzes apmaiņas brauciens uz Sāremā

2018-05-10 15:32:15

Zemnieku saeima, projekta GreenAgri ietvaros, no 7. līdz 9.maijam organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Sāremā, Igaunijā. Brauciena laikā bija iespēja...

Skatīt vairāk

GreenAgri darba grupu tikšanās 27.03.2018.

2018-03-29 15:50:13

Projekta GreenAgri sanāksmē 27.03.2018. Pērnavā tika apspriesti projekta ieviešanas aktuāli jautājumi: 1. Projekta vadība – situācija ar partneru atskaitēm, projekta...

Skatīt vairāk

GreenAgri seminārs par aktualitātēm 28.02.2018.

2018-02-28 16:16:40

2018.gada 28.februārī Zemnieku saeima projekta GreenAgri ietvaros organizēja semināru par aktualitātēm lauksaimniecības nozarē. ZSA valdes priekšsēdētāja Maira Dzelzkalēja-Burmistre informēja par...

Skatīt vairāk

GreenAgri projekta partneru tikšanās 10.01.2018.

2018-01-10 16:47:14

Šodien mūsu birojā notika projekta GreenAgri sanāksme! Kopā ar projekta partneriem no Igaunijas saplānojām darbus nākamajam pusgadam! Būs gan izglītojoši...

Skatīt vairāk

Projekta dalībnieku pieredzes apmaiņas seminārs – darba grupa, 05.01.2018.

2018-01-06 14:47:52

2018.gada 5.janvārī Zemnieku saeima organizēja semināru-darba grupu projekta GreenAgri ietvaros. Pasākuma dalībnieki apsprieda plānotās aktivitātes 2018.gadā. Kā galvenā tēma bija...

Skatīt vairāk

Seminārs cūku audzētājiem 1.decembrī, Igaunijā

2017-12-01 13:41:11

2017.gada 1.decembrī Igaunijā, Aretuse 2, Märja, Tartu novadā tika organizēts seminārs cūku audzētājiem projekta GreenAgri ietvaros.  PROGRAMMĀ: Piektdiena, 01.12.2017. 10:45 –...

Skatīt vairāk

ZSA seminārs par vides aktualitātēm gaļas liellopu audzētāju saimniecībās 22.novembrī

2017-11-23 14:17:05

Š.g. 22.novembrī plkst.11:00 izstāžu kompleksā “Rāmava”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā organizējām semināru par vides aktualitātēm gaļas liellopu audzētāju saimniecībās. Prezentācijas: Inga...

Skatīt vairāk

Pieredzē pie lauksaimniekiem Ziemeļvidzemē

2017-10-20 13:01:43

2017.gada 24.augustā norisinājās Zemnieku saeimas rīkotais izbraukuma seminārs uz Ziemeļvidzemi projekta GreenAgri CB272 ietvaros. Viesojāmies gan pie ogu audzētājiem un...

Skatīt vairāk

Pieredzē pie lauksaimiekiem Kurzemē

2017-10-20 12:51:17

2017.gada vasarā Zemnieku saeima projekta GreenAgri CB272 ievaros organizēja vairākus lauksaimnieku pieredzes apmaiņas braucienus. Vienā no braucieniem devāmies bagātināt savu...

Skatīt vairāk

Latvijas lauksaimnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju

2017-09-30 11:45:46

Zemnieku saeima projekta GreenAgri CB272 ietvaros organizēja kārtējo pieredzes apmaiņas braucienu, kurā apmeklējām dažādas piena lopkopības saimniecības. Brauciena pēdējā dienā...

Skatīt vairāk

GreenAgri vadības grupas tikšanās

2017-09-29 11:09:53

2017.gada 28.septembrī Igaunijas pilsētā Polvā norisinājās projekta GreenAgri vadības grupas tikšanās. Tikšanās laikā projekta koordinatore Silja Lehtpuu prezentēja projekta starpposma rezultātus, projekta...

Skatīt vairāk

Seminārs demo saimniecībām par vides aktualitātēm 19.09.2017.

2017-09-20 12:23:53

2017.gada 19.septembrī Zemnieku saeima projekta GreenAgri ietvaros organizēja semināru demo saimniecībām par vides aktualitātēm. Ar darba kārtību var iepazīties ŠEIT Prezentācijas:...

Skatīt vairāk

Lauku diena: Videi draudzīgas cieto kūtsmēslu izkliedes tehnoloģijas

2017-09-19 16:32:24

Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kamera sadarbībā ar biedrību „Zemnieku saeima“ 29.septembrī Igaunijā, SIA Põlva Agro organizē lauku dienu „Videi draudzīgas...

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņa Ziemeļvidzemē. Z/s “Veckūkuri” stāsts.

2017-08-31 16:15:01

2017.gada 24.augustā ZSA organizēja lauksaimnieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Ziemeļvidzemes saimniecībām. Raksts avīzē “Dienas Bizness” par z/s Veckūkuru veiksmes stāstu

Skatīt vairāk

Lauksaimnieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Ziemeļvidzemi

2017-08-02 13:59:02

Biedrība „Zemnieku saeima” 24.augustā aicina visus interesentus piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz trīs Ziemeļvidzemes lauksaimniecības uzņēmumiem un Smiltenes tehnikumu. Pasākuma...

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Sēliju

2017-06-01 15:57:10

Saulainā 25. maija rītā vairāk kā 40 cilvēku sastāvā devāmies pie Sēlijas lauksaimniekiem, lai gūtu pieredzi un jaunas atziņas, kuras pēc tam lauksaimnieki...

Skatīt vairāk

Seminārs “Labās prakses piemēri organiskā mēslojuma apsaimniekošanā”

2017-05-10 15:01:14

Biedrība „Zemnieku saeima” 25.maijā aicina visus interesentus piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz trīs Sēlijas lauksaimniecības uzņēmumiem. Pasākuma mērķis – iepazīt...

Skatīt vairāk

GreenAgri projekta ietvaros igauņu lauksaimnieki apmeklē piensaimniekus Vidzemē

2017-04-24 11:16:04

19.-20.aprīlī Zemnieku saeima kopā ar Igaunijas lauksaimniekiem, projekta “Green Agri” ietvaros ciemojās pie vairākiem piensaimniekiem Vidzemē, kuri dalījās savā saimniekošanas pieredzē. Plašāk...

Skatīt vairāk

GreenAgri darba grupa 21.04.2017.

2017-04-21 17:02:33

21.aprīlī notika diskusija darba grupa graudu audzētājiem vides politikas jautājumos saimniekošanas stratēģiju un sadarbības risinājumu nodrošināšanai.   

Skatīt vairāk

Piedalījāmies Mare Balticum formā

2017-04-21 10:46:23

Maira Dzelzkalēja Burmistre un Zanda Melnalksne 18-20.aprīlī piedalījās Agroforumā Mare Balticum. Šoreiz konferencei bija stratēģisks politikas veidošanas formāts, kur ar...

Skatīt vairāk

Organiskā mēslojuma izmantošana Dānijā

2017-04-08 10:11:14

No 4. līdz 6.aprīlim 15 mūsu biedri un eksperti projekta “GreenAgri” ietvaros kopā ar kolēģiem no Igaunijas apmeklēja lopkopības saimniecības...

Skatīt vairāk

Seminārs konsultantiem “Augsnes pārvaldības sistēmas”

2017-02-25 11:02:36

2017.gada 24.februārī ZSA projekta GreenAgri ietvaros organizēja semināru konsultantiem “Augsnes pārvaldības sistēmas”. Par slāpekļa un fosfora kustību augsnē, mēslošanas plānu...

Skatīt vairāk

GreenAgri darba grupas sanāksme ar igauņu partneriem

2017-02-08 15:36:27

07.02.2017. Salacgrīvā notika GreenAgri darba grupas sanāksme. Darba grupā kopā ar igauņu partneriem darbojās ZSA pārstāves Zanda Melnalksne un Inga...

Skatīt vairāk

2017.gada 24.janvāra seminārs par mēslošanas plānu sastādīšanu

2017-01-25 09:54:08

24.janvārī LLKC norisinājās seminārs par mēslošanas plānu sastādīšanu, iekļaujot organisko mēslojumu.  Mēslošanas plānam būtu jābūt ikvienas saimniecības rīcībā. Mēslošanas plāns...

Skatīt vairāk

13.janvāra seminārs “Aktualitātes lauksaimniecības un vides nozarēs”

2017-01-14

2017.gada 13.janvārī Jēkabpils LLKC konsultāciju birojā norisinājās Zemnieku saeimas rīkotais seminārs “Aktualitātes lauksaimniecības un vides nozarēs”. ZSA lopkopības eksperts Raimonds...

Skatīt vairāk

13.12.2016. GreenAgri vadības un darba grupas tikšanās

2016-12-13

Vadības grupas un darba grupas sanāksme projekta GreenAgri ietvaros  Dienas kārtība ECAC birojs, Vilmsi 53g, Tallina 11:30 Rīta kafija, uzkodas...

Skatīt vairāk

Seminārs-sanāksme par aktualitātēm piena lopkopības un vides jautājumos

2016-12-02 10:14:54

2016.gada 1.decembrī Lojā, Sējas novadā norisinājās seminārs-sanāksme piena ražotājiem, kurā tika spriests par aktualitātēm piensaimniecībā – pašreizējo situāciju un nākotnes...

Skatīt vairāk

VARAM Tematiskais seminārs “Ūdens piesārņojuma ierobežošana Latvijā – Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldījums

2016-10-27

2016.gada 26.oktobrī VARAM tika organizēts tematiskais seminārs “Ūdens piesārņojuma ierobežošana Latvijā – Eiropas teritoriālās sadarbības programmu ieguldījums. Seminārā piedalījās arī...

Skatīt vairāk

GreenAgri projekta ietvaros igauņu lauksaimnieki apmeklē Kurzemes gaļas liellopu audzētājus

2016-10-22 16:00:56

20.-22.10.2016. Latvijā projekta GreenAgri ietvaros viesojās lauksaimnieki no Igaunijas un apmeklēja vairākas liellopu audzētavas Kurzemē. Plašāk lasi ZSA 2016.gada rudens...

Skatīt vairāk

Lauku diena “Vides prasības un efektīva organiskā mēslojuma apsaimniekošana z/s “Vecsiljāņi”

2016-09-23 11:13:06

2016.gada 21.septembrī Kokneses novada Bebru pagastā saimniecībā „Vecsiljāņi” noritēja ZSA organizētā Lauku diena, kurā piedalījās vairāk kā 100 interesenti. Mums prieks, ka...

Skatīt vairāk

VIDEO: LAUKU DIENA “Vides prasības un efektīva organiskā mēslojuma apsaimniekošana”

2016-09-21

Zemnieku saeimas rīkotā Lauka diena SIA “Vecsiljāņi”, pasākuma tēma “Vides prasības un efektīva organiskā mēslojuma apsaimniekošana” projekta GreenAgri ietvaros.  ...

Skatīt vairāk

Seminārs “Inovāciju ieviešana piensaimniecībā”

2016-04-10 11:53:23

2016.gada 9.aprīlī ZSA piedalījās Rāmavas izstādē “Pavasaris 2016”, kurā pārrunāja dažādus ar inovācijām saistītus jautājumus: Vai inovāciju ieviešana uzņēmumā var...

Skatīt vairāk

Latvijā tiks vērtētas jaunas mēslu apsaimniekošanas tehnoloģijas

2016-03-09 17:27:21

  28. februārī, Pērnavā notika biedrības “Zemnieku saeima” un Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kameras kopprojekta “GreenAgri” uzraudzības grupas sanāksme. Tikšanās...

Skatīt vairāk

Izvēlētas “GreenAgri” demonstrējumu saimniecības

2016-03-06 11:47:32

Pirmdien, 29.februārī Pērnavā Zemnieku saeima piedalījās projekta GreenAgri uzraudzības grupas sanāksmē. Tikšanās laikā uzraudzības grupas locekļu apstiprināja 10 Latvijas un...

Skatīt vairāk

Latvijas un Igaunijas lauksaimnieki vienojas kopējā projektā

2016-02-17 14:50:15

15. – 16. februārī Jelgavā notika biedrības “Zemnieku saeima” un Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības kameras kopīgi veidotā projekta “GreenAgri” konference...

Skatīt vairāk

GreenAgri konference “Vides prasības un efektīva organiskā mēslojuma apsaimniekošana Baltijas jūras reģiona valstīs”

2016-02-17 10:58:02

GreenAgri konference “Vides prasības un efektīva organiskā mēslojuma apsaimniekošana Baltijas jūras reģiona valstīs” 15.-16.02.2016. Biedrība “Zemnieku Saeima” sadarbībā ar Igaunijas...

Skatīt vairāk

GreenAgri conference – presentations

2016-02-15 23:29:26

Below are the presentations for the Green Agri conference “Agri-Environmental requirements and efficient management of organic fertilizers in BSR countries”...

Skatīt vairāk

GreenAgri

2015-09-04

Projekta saturs: Projekta “GreenAgri” mērķis ir samazināt augu barības vielu noplūdi no lauksaimnieciskās darbības Baltijas valstīs. Lai sasniegtu mērķi, projekta...

Skatīt vairāk

Projekta sanāksme Tallinā 31.janvārī

2019.gada 31.janvārī projekta ekspertes: Zanda Melnalksne, Iveta Grudovska, Līga Krūklīte un Inga Bērziņa Tallinā (Igaunija) piedalījās kārtējā projekta sanāksmē. Tā...

Skatīt vairāk