Piešķīrums biedrības "Zemnieku saeima" darbības atbalstam

  • 2008-01-13 17:00:00

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img48999f2aeba7d.jpg[/img]

Projekta darbības laiks: 09.2007 – 12.2009
Biedrība „Zemnieku saeima” darbības īstenošanai ieguvusi finansējumu no Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Finansējums piešķirts NVO darbības atbalsta programmas konkursā, un paredzēts līdz 2009. gada beigām.

Finansējums piešķirts biedrības darbībai sekojošu mērķu īstenošanai – lauksaimniecības nozares normatīvo aktu bāzes pilnveidošanai un sakārtošanai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un lauksaimnieku interesēm, nosacījumu uzlabošanai uzņēmējdarbībai laukos, priekšnosacījumu gatavošanai veiksmīgai Eiropas Savienības vides prasību ieviešanai lauku saimniecībās, lauksaimnieku informēšanai un izglītošanai, lauku un lauksaimniecības NVO darbības veicināšanai, sabiedrības izpratnes celšanai par laukiem un lauksaimniecību un organizācijas darbības administrēšanai un stiprināšanai.
Biedrības darbību un darba programmu ar šo piešķīrumu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību, finansēšanas līguma numurs 2007.NVOF1.1./1-5/03.
Kopējā piešķīruma summa 2007. gadā bija 7090 EUR, 2008. gadā – 21 600 EUR.
Papildus informācija par grantiem www.lsif.lv un www.eeagrants.org.