Projekts “Atjaunojamās enerģijas popularizēšana un izmantošanas veicināšana Latvijā, izmantojot tehnoloģiju un zināšanu pārnesi”

  • 2009-04-20 15:46:01

Projekta darbības laiks 04.2009-03.2010

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img48999f2aeba7d.jpg[/img]

Bioenerģija Latvijā, tāpat kā citās ES valstīs, kļuvusi par būtisku attīstības virzienu, kas noteikts stratēģiskajos dokumentos un juridiskajos aktos. Tomēr bioenerģija vēl aizvien ir nākotnes attīstības joma. Zemnieku saeima ir uzsākusi projektu, lai stimulētu biomasas ražošanu bioenerģijas attīstībai, efektīvu izmantošanu un bioenerģijas pielietojumu Latvijā. 
Projekta mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu izplatību un vides aizsardzību, attīstot no lauksaimnieciskās biomasas iegūtās enerģijas ražošanu un izmantošanu Latvijā, apkopojot augstākā līmeņa ekspertu slēdzienus bioenerģijas jautājumos un veicot bioenerģijas ražošanas popularizēšanas pasākumus Latvijas lauksaimniecības sektorā, kā arī attīstot bioenerģijas mācību centru Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce”.
Projekta aktivitātes:

  • bioenerģijas tehnoloģiju un pieredzes pārnese – Norvēģijas un Zviedrijas ekspertu pieredzes un zināšanu nodošanas braucieni uz Latviju, lai informētu un konsultētu Latvijas speciālistus. Semināru organizēšana četrās Latvijas vietās (Zemgalē, Latgalē, Kurzemē un Vidzemē) potenciālajiem ražotājiem, lauksaimniekiem un citām iesaistītajām un ieinteresētajām personām. Projekta konference ar ārvalstu ekspertu dalību iesaistītajām pusēm projekta secinājumu rezumēšanai un nodošanai valsts pārvaldes institūcijām (norises vieta – Rīga);
  • brošūras sagatavošana speciālistiem un bioenerģijas attīstībā potenciāli ieinteresētajām pusēm par bioenerģiju, brošūra tiks izplatīta vietējiem bioenerģijas speciālistiem, lauksaimniecības uzņēmumiem, pašvaldībām, lauksaimniecības izglītības iestādēm;
  • bioenerģijas mācību bāzes attīstīšana par bioenerģijas ražošanu no lauksaimniecības biomasas LLU MPS „Vecauce”;
  • iedzīvotāju informēšana par bioenerģijas ražošanas un izmantošanas potenciālu – pasākumi masu saziņas līdzekļos; brošūras gatavošana un izplatīšana lauku iedzīvotājiem, pašvaldībām, lauksaimniecības studentiem;
  • projekta vadība un administrēšana – projekta stratēģisko koordināciju veiks

[slidepress gallery=’bioenergijas-seminars’]
Atjaunojamās enerģijas pasākumu prezentācijas:

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img48999f2aeba7d.jpg[/img]
Projektu atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.
Līguma numurs 2008.NVOF3.3./1-34/02
Projekta budžets 55 359.98EUR
Piešķīruma apjoms 49 823,98EUR
Papildus informācija www.lsif.lv un www.eeagrants.lv.