Projekts “Baltic COMPASS”

  • 2009-12-12 13:47:31

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007 – 2013 projekts “Visaptverošas politikas veidošana un investīcijas ilgtspējīgos lauksaimniecības risinājumos (Comprehensive Policy Actions and Investments in Sustainable Solutions in Agriculture) – Baltic COMPASS.
Projekta mērķis veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību Baltija jūras reģionā. Ap Baltijas jūru dzīvojošie 90 miljoni cilvēku vēlas uzturā lietot kvalitatīvus, savā reģionā audzētus produktus. Tomēr ražojot minētos produktus nedrīkst radīt risku Baltijas jūrai. Projekts Baltic COMPASS attīsta lauksaimniecības un vides sektoriem abpusēji labvēlīgus risinājumus, kas pakāpeniski veido ilgtspējīgu lauku ekonomiku un veselīgas ekosistēmas Baltijas jūras reģionā.
Projektu Baltic COMPASS finansē Eiropas savienība kā stratēģisko projektu investīciju atbalstam un politikas noteikto pasākumu ieviešanai. Projektā darbojas 23 partneri, kas pārstāv valsts institūcijas, profesionālās sabiedriskās organizācijas, pētniecības iestādes un inovāciju centrus no 9 Baltijas jūras reģiona valstīm: Zviedrijas, Somijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Dānijas.

Kopējais projekta budžets ~ 6,6 milj. EUR. Vadošais partneris – Zviedrijas lauksaimniecības universitāte.
Projekta process ir organizēts sešās darba paketēs (WP):
WP 1 – Projekta vadība un administrācija
Uzdevums – efektīva un savlaicīga projekta vadība, kas nodrošina sekmīgu projekta gaitu un savlaicīgu kvalitatīvu atskaitīšanos uzraudzības institūcijām.
Vadītājs – Staffan Lund, Zviedrijas lauksaimniecības universitāte, Zviedrija
WP 2 – Komunikācija un informācija
Uzdevums – projekta rezultātu nodošana mērķa grupām
Vadītājs – Paula Biveson, Baltic Sea Action Group, Somija
WP 3 – Labāko pieejamo metožu izmantošana un pārnese
Uzdevums – izplatīt labāko pieejamo metožu paraugus un inovatīvos risinājumus kūtsmēslu apsaimniekošanai, biznesa vadīšanai un tehnoloģijām.
Vadītājs – Ola Palm, Zviedrijas vides un lauksaimniecības inženiertehnoloģiskais institūts, Zviedrija
WP 4 – Investīciju sagatavošana
Uzdeums – Veicināt investīcijas labākajās pieejamajās tehnoloģijās un risinājumos
Vadītājs – Henning Lyngso Foged, Bioenerģijas un vides tehnoloģiju inovāciju centrs, Dānija
WP 5 – Visaptveroša novērtēšana un scenāriju modelēšana
Uzdevums – Nodrošināt jaunas iespējas integrētam, uz zinātni balstītam lēmumu pieņemšanas procesam
Vadītājs – Sirkka Tattari, Somijas vides institūts, Somija
WP 6 – Politikas veidošana un adaptācija
Uzdevums – Likumības un adaptīvas pārvaldības procesu veicināšana lauksaimniecības un vides politikas attīstībā
Vadītājs – Neil Powell, Stokholmas vides institūts, Zviedrija
Projekta darbības laiks 12.2009. – 12.2012
Plašāka informācija par projektu un aktivitātēm mājas lapā: www.balticcompass.org
logo_balticcompassProjekts “Baltic COMPASS”

2009-12-12 13:47:31

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007 – 2013 projekts “Visaptverošas politikas veidošana un investīcijas ilgtspējīgos lauksaimniecības risinājumos (Comprehensive Policy...

Skatīt vairāk