Projekts “Latvijas veiksmīga integrācija ES, nodrošinot sabiedriski aktīvu lauku saimnieku iesaistīšanu lauksaimniecības politikas veidošanā”

  • 2004-12-30 15:00:00

[b]Projekta darbības laiks:[/b] 2004
Projekta mērķi – sniegt objektīvu informāciju lauku saimniekiem par Latvijas integrāciju ES, veicināt patērētājiem drošas pārtikas ražošanu graudkopības saimniecībās, aktīvi līdzdarboties lauksaimniecības politiaks veidošanā Latvjā un ES>
Finansējuma avots – valsts subsīdijas. Kopējā summa Ls 6300.