Projekts par kooperācijas popularizēšanu

  • 2000-01-22 12:10:00

[b]Projekta darbības laiks: [/b] 2000
Projekta ietvaros analizēta kooperācijas attīstība Latvijā, izstrādāts pasākumu komplekss, lai veicinātu kooperācijas attīstību, īstenotas sabiedrisko atteicību aktivitātes lauksaimnieku kooperācijas veicināšanai. Projekta ietvaros izstrādāts nacionālo subsīdiju nolikuma projekts un sagatavoti ieteikumi normatīvo aktu izmaiņām kooperācijas veicināšanai. Sarīkoti 8 semināri Latvijas laukos par kooperācijas pamatprincipiem, kuros piedalījušies 165 zemnieki. Sagatavots informatīvs materiāls par kooperāciju.
Projekta finsētājs – Latvijas valsts budžets, ZSA līdz finansējums. Projekta kopējā summa EUR 8000.