Sadarbība: augu augšanas regulatora lietošana ziemas rapsī

  • 2018-05-01

Biedrība “Zemnieku saeima” kopā ar citiem sadarbības partneriem uzsāk dalību projektā
„Lēmuma pieņemšanas rīks par augu augšanas regulatora lietošanu ziemas rapsī”
Projekts tiek realizēts “Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam”
pasākuma 16. “Sadarbība”
16.2 apakšpasākuma:
“Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros
Projekta mērķis:  Izveidot profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saprotamu un lēmuma pieņemšanai ērtu atbalsta rīku ziemas rapšu augu augšanas regulatora lietošanai sējas gada rudenī, kas pamatojas uz ražas attīstību un uzkrāto siltuma daudzumu rudens augšanas periodā.
Tā kā Latvijā nav noskaidrots, kad kādu augu augšanas regulatoru rapšos lietot, lai iegūtu labākos rezultātus (piemēram, uzlabotu ziemcietību vai nodrošinātu lielāku ražu), projekta gaitā iegūtie dati palīdzēs ikvienam rapšu audzētājam izvēlēties atbilstošāko augu augšanas regulatoru vai gluži pretēji – pieņemt lēmumu par tā nelietošanu.
Pētījumu trūkumu rezultātā augu aizsardzības līdzekļu izplatītāji un arī konsultanti nespēj sniegt atbilstošas rekomendācijas, kā rezultātā saimnieks bieži nespēj pieņemt objektīvu lēmumu. Gala lietotājiem tiks piedāvāta unikāla programma – rīks datorā, kur ievadot konkrētā lauka  ziemas rapšu uzkrāto siltuma daudzumu, tiks dots pamatojums izvēlēties lietot stipru, vidēju vai vāju augu augšanas regulatoru vai to  vispār nelietot, kas atbilst integrētās  augu aizsardzības pamatprincipiem.
Projekta gaitā ir iekārtoti gan rūpnieciskie izmēģinājumi ar 24 variantiem –  ar dažādiem sējas laikiem un dažādām augu augšanas regulatoru devām. Savukārt projekta sadarbības partneru saimniecībās ir iekārtoti praktiskie izmēģinājumi, sasaistot tos ar meteo datiem. Uz iegūto datu bāzes programmētājs veidos viegli izmantojamu rīku, kā saskaitot siltuma dienas, pieņemt lēmumu.
Projekta sadarbības partneri:
Z/s “Dāvidi”,
Z/s “Azaidi”,
SIA “Kramalda”,
SIA “Agro IT”
Biedrība “Zemnieku saeima”

Projekta īstenošanas periods 2017. gada 1. novembris– 2021. gada 31. decembris
Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm mūsu mājas lapā.Raksts ZSA žurnālā: Top rīks rapšu augu augšanas regulatora lietošanai

2020-12-11

ELFLA pasākums 16. “Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma: “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” projekts “Lēmuma pieņemšanas atbalsta rīks par...

Skatīt vairāk

Augu augšanas regulatora lietošana ziemas rapsī

2018-06-26

Kāpēc izvēlēta šāda tēma un vai tiks iekārtoti izmēģinājumi – demonstrējumi? Tā kā Latvijā nav noskaidrots, kad kādu augu augšanas...

Skatīt vairāk

Raksts ZSA žurnālā: Rapšiem šoruden patīk augt. Kā ar augu regulēšanu?

2018-05-11

Skatīt vairāk

Sadarbība: augu augšanas regulatora lietošana ziemas rapsī

2018-05-01

Biedrība “Zemnieku saeima” kopā ar citiem sadarbības partneriem uzsāk dalību projektā „Lēmuma pieņemšanas rīks par augu augšanas regulatora lietošanu ziemas...

Skatīt vairāk