SuMaNu

  • 2018-09-28 14:18:52

Projekts SuMaNu platforma – ilgtspējīga kūtsmēslu un augu barības vielu apsaimniekošana barības vielu zudumu samazināšanai Baltijas jūras reģionā
Barības vielu noturēšana pārtikas ražošanas ciklā
Efektīva organiskā mēslojuma un barības vielu apsaimniekošana ir labvēlīga gan videi, gan lauksaimniekiem, tā ir arī drošs un ilgtspējīgs resurss pārtikas ražošanai nākotnē.
Augu barības vielu notece no laukiem uz ūdenstecēm veicina eitrofikāciju, savukārt lopkopība ir būtisks amonjaka emisiju avots, kas izraisa paskābināšanos, eitrofikāciju un nelabvēlīgu daļiņu veidošanos. Vērtīgo augu barības vielu zudums ir arī ekonomisks zaudējums lauksaimniekiem.
SuMaNu platformas projekta mērķis ir analizēt un sintezēt rezultātus un ieteikumus no izvēlētiem esošiem un pabeigtiem projektiem, kas saistīti ar agrovides ilgtspēju un šos rezultātus labāk sasaistīt ar politikām.

Četras pieejas – no kūtsmēsliem līdz augsnei un gaisam
SuMaNu apvieno Interreg Baltijas jūras reģiona projektus Baltic Slurry Acidification (links) un Manure Standards (Kūtsmēslu standarti) (links), Interreg Central Baltic projektu GreenAgri (links) un BONUS programmas projektu PROMISE. Baltic Slurry Acidification projekta mērķis ir samazināt slāpekļa zudumus lopkopības nozarē, veicinot šķirdmēslu paskābināšanas tehnoloģiju izmantošanu. Manure standards projektā tiek izstrādātas kopējas vadlīnijas, lai efektīvāk apkopotu un izmantotu kūtsmēslus raksturojošos datus. Projekta GreenAgri mērķis ir samazināt barības vielu zudumus Baltijas valstīs, ieviešot un testējot efektīvas organiskā mēslojuma apsaimniekošanas metodes. BONUS PROMISE projektā izvērtētas metodes, lai noslēgtu fosfora aprites ciklu lauksaimnieciskajā ražošanā, īpašu uzmanību pievēršot organiskajiem atkritumiem. Kā arī tiks izvērtēta noderīga informācija, kas iegūta no Baltic Manure, Baltic Compass un Baltic Compact projektos.

Ceļā uz reģionālu un visaptverošu redzējumu ilgtspējīgai barības vielu apsaimniekošanai
SuMaNu projektā tiks sintezēti četros dažādos projektos izstrādātie risinājumi, lai izstrādātu visaptverošas rekomendācijas videi drošai un ekonomiski ilgtspējīgai kūtsmēslu apsaimniekošanai. SuMaNu šo informāciju nodos lēmumu pieņēmējiem un valsts institūcijām nacionālā un starptautiskā mērogā. Tāpat ar informāciju tiks iepazīstināti lauksaimnieki kā kanālus izmantojot lauksaimnieku organizācijas un konsultantus.
sumanu“Vecsiljāņi” – pilnas aprites saimniecība

2020-12-14

Video sagatavots Interreg Baltijas jūras programmas projekta SuMaNu ietvaros, sadarbojoties biedrībai Zemnieku saeima un SIA “Vecsiljāņi”, ar mērķi demonstrēt ilgtspējīgus...

Skatīt vairāk

Lauku diena „Vecsiljāņos”

2020-10-02

1.oktobrī Zemnieku Saeima rīkoja lauku dienu “Vecsiljāņos” projekta “SuMaNu” ietvaros. Lauku dienas tēma – šobrīd aktuālā kūtsmēslu izkliede, kas, līdz...

Skatīt vairāk

14. jūlijā lauksaimnieku tikšanās Vidzemē

2020-07-15

14. jūlijā ZSA organizēja lauksaimnieku un ekspertu semināru – diskusiju “Lauksaimniecības attīstības iespējas un izaicinājumi – vides un ekonomisko aspektu...

Skatīt vairāk

Tikāmies ar Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu un Rigondu Pārslu Krieviņu

2020-06-26

26.jūnijā LPKS Latraps biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA) tikās ar Zemkopības ministru Kasparu Gerhardu un Rigondu Pārslu Krieviņu, lai kopīgi diskutētu...

Skatīt vairāk

Projekta sanāksme Mārupē 12.03.2020.

2020-03-13

12.martā Mārupē norisinājās lauksaimniecības ekspertu diskusiju grupa par SuMaNu rekomendācijām: “Nākotnes agrovides pasākumi – iespējas un izaicinājumi lauksaimniekiem”. Diskusijas laikā...

Skatīt vairāk

Projekta sanāksme Helsinkos

2020-02-05

4.februārī Zanda Melnalnalksne piedalījās projekta “Ilgtspējīga kūtsmēslu un augu barības vielu apsaimniekošana barības vielu zudumu samazināšanai Baltijas jūras reģionā (SuMaNu)...

Skatīt vairāk

Projekta sanāksmē Uppsalā

2019-09-18

2019.gada 16. un 17. septembrī Uppsalā, Zviedrijā notika projekta Sumanu partneru sanāksme. Biedrību “Zemnieku saeima” pārstāvēja Zanda Melnalksne un Inga...

Skatīt vairāk

Interreg Baltic Sea Region konference Lībekā

2019-04-10

No 8. līdz 11.aprīlim biedrības “Zemnieku saeima” pārstāves Zanda Melnalksne un Līga Krūklīte Lībekā piedalījās Interreg Baltic Sea Region konferencē,...

Skatīt vairāk

SuMaNu

2018-09-28 14:18:52

Projekts SuMaNu platforma – ilgtspējīga kūtsmēslu un augu barības vielu apsaimniekošana barības vielu zudumu samazināšanai Baltijas jūras reģionā Barības vielu...

Skatīt vairāk