Sustainable Silage

  • 2023-01-01

Projekts “Ilgtspējīga uzturvielu apsaimniekošana skābbarības ražošanā – ilgtspējīga skābbarība”.

Saimniecības barības vielu notece ir viens no barības vielu avotiem, kas galu galā no virszemes ūdeņiem nonāk Baltijas jūrā. Tā kā lopkopība ir kļuvusi efektīvāka un intensīvāka, kļuvusi arī skābbarības ražošana. Tā kā mūsdienu skābbarības ražošanas tehnoloģijas nav pietiekami izpētītas no barības vielu noplūdes viedokļa, ir nepieciešams izvērtēt un novērst vides riskus. To darot, ir jāaplūko visa ķēde no skābbarības audzēšanas līdz tās uzglabāšanai un izmantošanai, kā arī izlietotās skābbarības plastmasas atkritumu apsaimniekošana. Lauksaimniekiem nepieciešama plašāka informācija un profesionālas zināšanas par dažādiem inovatīviem agrovides risinājumiem skābbarības ražošanā, kas ir visatbilstošākie projekta teritorijā. Tādējādi Igaunijā, Latvijā un Somijā ir nepieciešami izmēģinājuma un kapacitātes palielināšanas pasākumi, kas vērsti uz lopkopības nozari. Skābbarības ražošanas radītie vides riski ir jārisina pārrobežu sadarbībā, jo ar atsevišķu valstu centieniem vien nepietiek.

 

Projekts “Ilgtspējīga skābbarība” ir vērsts uz skābbarības notekūdeņu samazināšanu pilnā skābbarības ražošanas ciklā saimniecības līmenī. Plānotā skābbarības apsaimniekošanas analīze aptver vides, ekonomiskos un kvalitātes aspektus. 20-25 saimniecības no izmēģinājuma teritorijām tiks pārbaudītas dažādas lauksaimniecības metodes un risinājumi skābbarības ražošanā, un tiks novērtēta un analizēta ietekme uz barības vielu noplūdēm. Lauksaimnieki saņems pamatotu informāciju, praktiskas vadlīnijas un ieteikumus par dažāda veida tehnoloģiju un lauksaimniecības prakses efektivitāti, kam ir reāla pozitīva ietekme uz vidi. Tā ir pirmā lauksaimniecības ražotāju, lauksaimnieku organizāciju un pētniecības iestāžu kopīgā iniciatīva Centrālbaltijas reģionā, kas koncentrējas uz vides jautājumiem skābbarības ražošanā.

 

Projektu līdzfinansē INTERREG Centrālā-Baltijas programma 2021-2027.

 

Projekta partneri: Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kamera, Igaunijas Lauku pētniecības un zināšanu centrs, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte (Igaunija), NVO Latvijas Zemnieku parlaments, Latvijas Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitāte (Latvija), ProAgria RietumSomija un Natural Resursu institūts Somija-LUKE (Somija).

 

Projekta periods: 01.01.2023-31.12.2025.

 

Projekta kopējais budžets: 2 093 939,88 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 1 675 151,90 EUR.

 

Līgums Nr.CB0100103

 

Konatktinformācija: Raimonds Jakovickis, epasts: raimonds@zemniekusaeima.lv, mob.254330339. un 10. aprīlī Somijā norisinājās projekta “Ilgtspējīga skābbarība” projekta darba grupas sanāksme

2024-04-11

Sanāksmē katrs projekta partneris prezentēja jau projektā paveiktos darbus. Pārrunājām skābbarības sagatavošanas bukleta rakstīšanu un citus veicamos pasākums šī gada...

Skatīt vairāk

Notika ZSA seminārs par skābbarības sulu noteču mazināšanu tranšeju un stirpu tehnoloģijā

2024-03-11

7. martā Gulbenes novadā notika ZSA seminārs “Kā samazināt skābbarības sulu noteci tranšeju un stirpu tehnoloģijā”. Apmeklējām ZS “Lācīši”, kur...

Skatīt vairāk

Notika ZSA seminārs par skābbarības sagatavošanu rituļu tehnoloģijā

2024-02-28

28. februārī notika ZSA seminārs “Skābbarības sagatavošana rituļu tehnoloģijā”. Dienas pirmajā pusē apmeklējām lopkopības saimniecību zs “Putriņas”, kur saimnieks Jānis...

Skatīt vairāk

Notika projekta partneru un vadības grupas sanāksmē Turku (Somija)

2023-11-24

Laikā no 20.11.-22.11.2023. Inga Bērziņa, Raimonds Jakovickis un Līga Krūklīte piedalījās Interreg Centrālās Baltijas programmas projekta “Ilgtspējīga skābbarība (Sustainable Silage)”...

Skatīt vairāk

Seminārs -10 demonstrāciju saimniecību apsekojuma rezultāti

2023-10-31

Ilgtspējīga Skābbarība seminārs par 10 demonstrāciju saimniecību apsekojuma rezultātiem notika 31.10.2023. Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes, Meža un vides zinātņu fakultātē....

Skatīt vairāk

Vecaucē notika seminars/lauku diena “Kā iegūt labu kukurūzas skābbarību”

2023-10-11

2023.gada 10. oktobrī Vecauces pilī projekta “Sustainable Silage” ietvaros norisinājās seminars “Kā iegūt labu kukurūzas skābbarību” pēc semināra sekoja lauku...

Skatīt vairāk

Projekta “Sustainable silage” brauciens uz Igauniju

2023-10-09

Projekta “Sustainable Silage” ietvaros no 3. līdz 5. oktobrim Zemnieku saeimas pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju. Brauciena pirmajā...

Skatīt vairāk

Cenu aptauja

2023-07-24

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta “Sustainable Silage” (Nr. CB0100103) ietvaros veicam cenu aptauju – Skābbarības ražošanas un...

Skatīt vairāk

Projektā “Sustainable silage” piedalās 10 saimniecības

2023-07-11

Projektā “Sustainable silage” ir pieteikušas un piedalās 10 saimniecības, kuru apsaimniekojamo platību lielums ir no 40 – 2000 ha.  ...

Skatīt vairāk

Aicinām piedalīties projektā par ilgtspējīgu skābbarības apsaimniekošanu

2023-03-07

Aicinām ZSA biedrus piedalīties projektā „Ilgtspējīga skābbarība”, kurā 20-25 saimniecības no izmēģinājuma teritorijām tiks pārbaudītas dažādas lauksaimniecības metodes un risinājumi...

Skatīt vairāk

Sustainable Silage

2023-01-01

Projekts “Ilgtspējīga uzturvielu apsaimniekošana skābbarības ražošanā – ilgtspējīga skābbarība”. Saimniecības barības vielu notece ir viens no barības vielu avotiem, kas...

Skatīt vairāk