“Tālākizglītības progress lauku attīstībai” (ProVoTrain)

  • 2006-10-08 16:30:00

Projekta darbības laiks: 10.2005 – 10.2007
flag12

Projekta ietvaros izstrādāts profesionālā apliecinājuma portfelis – vienota metode, kā visā ES novērtēt iegūtās profesionās izglītības kompetences un prasmes.

Profesionala_apiecinajuma_mape_1dala.doc
Profesionala_apliecinajuma_mape_2dala.doc
Profesionala_apliecinajuma_mape_3dala.doc
Projekts uzsākts 2004.gadā, tā iniciators – Latvijas Izglītības ministrijas pieaugušo izglītības centrs.
Projekta partneri – deviņas institūcijas no astoņām dažādām ES valstīm.
ProVoTrain projekta virsmērķis bija veicināt lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, uzlabojot tālākizglītības sistēmas un prakses kvalitāti.
Projekta mērķis bija dalībvalstīs izstrādāt vienotu novērtēšanas metodi – profesionālā apliecinājuma mapi – ko izmantot profesionālajā izglītībā, lai varētu salīdzināt dažādās valstīs un sistēmās iegūtās prasmes, zināšanas, kompetences un kvalifikācijas.
Zemnieku saeimas loma projektā bija projekta pielāgošana lauksaimniecības nozares vajadzībām, informācijas izplatīšana par projekta aktivitātēm, lauksaimniecības uzņēmēju kā potenciālo tālākizlgītības izmantotāju iesaistīšana projekta norisēs.
Projekta finansējums – 75% Leonardo da Vinči programma, 25% – projekta īstenotāja līdzfinansējums. Zemnieku saeimas projekta aktivitāšu kopējais finansējuma apjoms – EUR 10 175.“Tālākizglītības progress lauku attīstībai” (ProVoTrain)

2006-10-08 16:30:00

Projekta darbības laiks: 10.2005 – 10.2007 Projekta ietvaros izstrādāts profesionālā apliecinājuma portfelis – vienota metode, kā visā ES novērtēt iegūtās...

Skatīt vairāk