“Vietējo un reģionālo produktu marketinga veicināšana” (ProudFarmer)

  • 2009-04-20 15:41:28

Esam uzsākuši starptautisku projektu vietējo zemnieku ražoto produktu tirdzniecības veicināšanai.
flag12 flag3
Šajā sadaļā ievietosim informāciju, ko lauksaimniekiem  izmantot, rūpējoties par savas produkcijas tirdzniecību patērētājiem. Šobrīd aicinām ielūkoties PVD sagatavotajā kopsavilkumā, kādi nosacījumi jāpilda zemniekiem, kas vēlas tirgot savus produktus tieši patērētājiem – informācija par zemnieku tirgiem.
Projekta galvenais mērķis ir lauku teritoriju ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot profesionālās izglītības un mūžizglītības kvalitāti un pievilcību.
Projekta uzdevums ir veikt zināšanu pārnesi un izstrādāt metodoloģiskos mācību instrumentus mārketingā, lai nodrošinātu vietējo un reģionālo produktu popularizēšanu un marketingu, veicinot dažādu pušu iesaistīšanos.
Paredzamie projekta rezultāti: izstrādāti metodoloģiskie mācību instrumenti mārketingā (profesionālās un mūžizglītības programma, mācību līdzeklis, darba burtnīca un interneta mācību līdzeklis) un visās projekta partneru valstīs apmācīti pasniedzēji, kas tālāk mācīs lauksaimniekus, uzņēmējus, mācību iestāžu audzēkņus, kā veikt marketingu lauksaimniecības nišas produktiem un produktiem ar vietējo vai reģionālo identitāti. Iesaistot dažādas puses, uzlabota profesionālās un mūžizglītības kvalitāte un pievilcība.
Projektā iesaistīti seši partneri no Latvijas, Francijas, Slovēnijas, Rumānijas un Itālijas.
Projekta mērķgrupas ir pasniedzēji un konsultanti mūžizglītības un profesionālās izglītības institūcijās, lauksaimnieki un lauku uzņēmēji, mācību iestāžu audzēkņi un studenti, valsts institūcijas.
Projekta rezultāti un visi materiāli būs pieejami ProudFarmer sadaļā “Zemnieku saeimas” mājaslapā, kas kalpos par praktiskas informācijas un zināšanu avotu visām ieinteresētajām pusēm, jo īpaši lauku uzņēmējiem.
Projekta numurs 2008-1-LV1-LEO05-00131, projekta summa EUR 286 122, no tā piešķīruma summa EUR 214 590.
Projekta darbības laiks 10.2008. – 09.2010
Noslēguma konferences prezentācijas:
Karel Charvat, Czech Republic – FutureFarm vision, Social Media
Maija Sirvide, Latvia – Piloting_Proud Farmer_MS
Italia – ExploitationMTTM_Final Conference_CONFAO
Livija Zarina, Latvia – Case staudy Trikatas KS
Inga Berzina, Latvia – Final_conference_General
Inga Berzina, Latvia – Final_conference_MTTM
Slovenia – Final_Conference_SI
France – Final_ Conference_FR
Italia – Final Conference_IT
Trikatas siers, Latvia – Trikata KS prezentacija
Maija Sirvide, Latvia – Final_conference_Discussion
Sīkāka informācijas par projektu – šeit (EN)
ProudfarmerVietējo un reģionālo produktu mārketinga noslēguma konference

2010-09-16 11:44:09

2010. gada 22.septembrī notiks Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekta „Vietējo un reģionālo produktu mārketings” (LLP/LdV/TOI/2008/LV/008) noslēguma konference. Projekta mērķis...

Skatīt vairāk

“Vietējo un reģionālo produktu marketinga veicināšana” (ProudFarmer)

2009-04-20 15:41:28

Esam uzsākuši starptautisku projektu vietējo zemnieku ražoto produktu tirdzniecības veicināšanai. Šajā sadaļā ievietosim informāciju, ko lauksaimniekiem  izmantot, rūpējoties par savas...

Skatīt vairāk

Leonardo da Vinci projekts “Vietējo un reģionālo produktu mārketinga veicināšana” (PROUDFARMER)

2009-04-20 15:41:28

Projekta darbības laiks 10.2008. – 09.2010 Esam uzsākuši starptautisku projektu vietējo zemnieku ražoto produktu tirdzniecības veicināšanai. Šajā sadaļā ievietosim informāciju,...

Skatīt vairāk