WATERDRIVE

 • 2019-03-26

 

WATERDRIVE mērķis ir iet soli tālāk – ieviest jaunu, gudrāku ūdens apsaimniekošanas praksi lauksaimniecībā, rosinot iesaistītās puses uz sadarbību, izveidojot inovatīvus plānošanas līdzekļus ūdens resursu apsaimniekošanai un teritorijas attīstības plānošanai, veidojot un notestējot sadarbības formas ūdens resursu pārvaldībai, kā arī sagatavojot ieteikumus agrovides pasākumiem jaunajam plānošanas periodam.

Tiešās mērķa grupas ir vietējās pašvaldības, lauksaimnieki, lauksaimniecības konsultanti un citi ūdens un zemes apsaimniekotāji, kā arī politikas veidotāji. Projekta īstenošanā iesaistīti partneri un tiek apvienotas zināšanas no Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas un Vācijas.

Mums priekšā ir divu gadu darbs, kurā kaut daļiņu no ārvalstu partneru pieredzes un zināšanām, sadarbībā ar Latvijas projekta partneriem mēģināsim īstenot Latvijā, Svētes upes pieguļošajās teritorijās. Ceram uz Zemnieku saeimas biedru un citu lauksaimnieku atbalstu, jo tikai kopā strādājot un praksē pārbaudot idejas, risinājumus, mēs varam sagatavot reālākos ierosinājumus politikas un atbalsta instrumentu veidotājiem.

 

Projekta partneri:

 • Jelgavas Novads (Latvija)
 • Latvijas Lauksaimniecibas universitate (Latvija)
 • Biedriba Zemnieku Saeima (Latviaj)
 • Swedish University of Agricultural Sciences (Zviedrija)
 • South Baltic Water District Authority/Kalmar County Administrative Board (Zviedrija)
 • Swedish Board of Agriculture (Zviedrija)
 • Västervik Municipality (Zviedrija)
 • Baltic Environmental Forum Lithuania (Lietuva)
 • Natural Resources Institute Finland (Somija)
 • Finnish Environment Institute (Somija)
 • ProAgria Southern Finland (Somija)
 • Finnish Field Drainage Association (Somija)
 • Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Igaunija)
 • European Regional Centre for Ecohydrology (Polija)
 • Agency for Agriculture, Environment and Rural Affairs of the German Federal State Schleswig Holstein (Vācija)
 • L&F SEGES (Dānija)

 

Kopējais budžets: 2 711 587.00 EUR

ERAF līdzfinansējums: 2 113 858.95 EUR

Partneru ieguldījums: 577 728.05 EUR

 

Projekta kontakti:

 

Projekta numurs: R094

Projekta darbības periods: 21.09.2018-30.09.2021

 

Projektu “WATERDRIVE” līdzfinansē Baltijas jūras reģiona programma 2014- 2020.Projekta WATERDRIVE seminārs “Labā prakse palieņu pļavu apsaimniekošanai”

2021-08-25

25. augustā Zemnieku saeima kopā ar Jelgavas novada pašvaldību rīkoja labas prakses semināru par palieņu pļavu atjaunošanu, saglabāšanu un kopšanu....

Skatīt vairāk

ZSA seminārs “Meliorācijas sistēmu būtība un to uzturēšana”

2021-01-22

21. janvārī notika ZSA attālinātais seminārs “Meliorācijas sistēmu būtība un to uzturēšana”. Seminārā piedalījās 180 interesenti, kuriem bija iespēja uzzināt...

Skatīt vairāk

Raksts ZSA žurnālā: Ūdens baseinu konsultanti – profesionāli palīgi

2020-12-11

Skatīt vairāk

Projekta Waterdrive seminārs Jēkabniekos

2020-07-01

2.jūlijā Jēkabnieku kultūras namā norisinājās projekta WATERDRIVE seminārs. Projekta pārstāvji Jelgavas novada lauksaimniekiem prezentēja ūdens apsaimniekošanas praksi lauksaimniecībā, kurā, izveidojot...

Skatīt vairāk

Projekta aktivitātes

2019-08-23

Projekta aktivitātes: Strategic planning and preparation for next focus group meeting – kun 2 landmænd Waterdrive_Focus group meeting 1_Denmark

Skatīt vairāk

WATERDRIVE project is picking up the pace!

2019-06-19

WATERDRIVE project team is approaching with the first project Communication Brief, which is incorporated in the Summary report from International...

Skatīt vairāk

Prezentācijas

2019-04-24

BONUS GO4BALTIC – Coherent policies and governance of the Baltic Sea ecosystems Enhancing trust in local cross-sector cooperation – experiences...

Skatīt vairāk

Projekta uzsākšanas sanāksme Rīgā

2019-03-28

26. un 27.martā projekta WATERDRIVE pārstāvji no visām partneru organizācijām pulcējās Rīgā, biedrības “Zemnieku saeima” organizētā projekta uzsākšanas konferencē. Ar...

Skatīt vairāk

WATERDRIVE

2019-03-26

  WATERDRIVE mērķis ir iet soli tālāk – ieviest jaunu, gudrāku ūdens apsaimniekošanas praksi lauksaimniecībā, rosinot iesaistītās puses uz sadarbību,...

Skatīt vairāk