Zviedrijas vides aģentūras un Latvijas Vides aizsardzības fonda projekts “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā atbilstoši ES normatīvu prasībām”

  • 2005-05-04 14:10:00

Projekta darbības laiks: 08.2004 – 11.2005
Starptautiskā projekta gaitā sadarbībā ar Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūru un Zviedrijas Vides un Lauksaimniecības institūtu tika iezīmēti risinājumi, kā apsaimniekot notekūdeņu dūņas.
Dunu_izmantosana_lauksaimnieciba.pdf
Attīrot pilsētu un ciematu notekūdeņus, pāri paliek tīrs ūdens un notekūdeņu dūņas. Latvijā ap 60% no gadā saražotajām notekūdeņu dūņām tiek uzkrātas uzglabāšanai notekūdeņu attīrīšanas stacijās bez iespējām to tālākai izmantošanai. Tā rezultātā tiek radīti liela apmēra ilgtermiņa vides aizsardzības un higiēnas riski, kuru ietekmi ir grūti prognozēt.
Notekūdeņu dūņas pēc slāpekļa un fosfora satura, kā arī citiem agroķīmisko īpašību rādītājiem var tikt izmantotas arī kā labs organiskais mēslojums, kuru izmantojot lauksaimniecības zemēs tiek atgriezts atpakaļ ievērojams augu barības vielu daudzums.
Lai veiksmīgi spētu risināt ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu saistītos jautājumus, sadarbībā ar Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūru un Zviedrijas Vides un Lauksaimniecības institūtu tika īstenots projekts “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā atbilstoši ES normatīvu prasībām” (Sewage sludge management in Latvia in relation to EU requirements). Projektu 80 % apmērā finansēja Zviedrijas Vides Aģentūra.
Projektam tika saņemts līdzfinansējums Latvijas Vides aizsardzības fondā. Tas ļāva efektīvāk un pilnvērtīgāk ieviest plānotos pasākumus Latvijā, sekmīgi apgūstot un izmantojot Eiropas valstu pieredzi, un izglītot jomas profesionāļus un sabiedrību.
Projekta mērķu sasniegšanai un sekmīgai īstenošanai tika izveidota sadarbības komanda, kurā darbojās Zemnieku saeimas, s/o Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava”, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vides ministrijas, SIA “Strasa” konsultanti un SIA Agito speciālisti. Starptautiskā projekta īstenošana tika uzsākta 2004.gada jūlijā un turpinājās līdz 2005.gada decembrim.
Plašāka informācija par projektu http://sludge.silava.lv.
Lauksaimniekiem aktuālo informāciju meklējiet zem nodaļas “Notekūdeņu dūņu izmantošana” sadaļā “Lauksaimniecība”.
Finansētāji:
Zviedrijas Vides Aģentūra – 2405000 SEK
Latvijas Vides aizsardzības fonds – 5000 LVL