Par biedrību

Zemnieku saeima (ZSA)  ir ietekmīgākā un konstruktīvākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Zemnieku saeima ir dibināta 1999. gadā, apvienojoties 134 spēcīgām un tālredzīgām saimniecībām ar vienotu mērķi – cīnīties par Latvijas lauksaimnieku interesēm. Šobrīd organizācija apvieno vairāk kā 900 spēcīgu un mērķtiecīgu biedru, kuri pārstāv visas lauksaimniecības sfēras. Organizācijas pamatfunkcija ir strādāt lauksaimnieku labā un cīnīties par to interesēm, kā arī izskaidrot un palīdzēt ieviest saimniecībās jaunākos likumus, normatīvos aktus un citas Eiropas Savienības ieviestās regulas – veidot  seminārus un konferences par tiem. Mūsu darbs ir atmaksājies – mūsu biedri kopā apsaimnieko vairāk kā 500 tūkstošus hektārus no Latvijā pieejamās lauksaimniecības zemes, un tas turpina tikai pieaugt. Aiz mūsu biedru saimniecībām ir vairāk kā 4000 darba vietu vietējiem iedzīvotājiem. Tātad, cīnoties par mūsu lauksaimnieku interesēm, mēs aizstāvam arī šīs darba vietas un ģimenes, kas ir no tām atkarīgas. Lauksaimniecība ir spēcīgākā nozare Latvijā, un mēs varam būt lepni par to, ka esam vadošā NVO šajā sektorā!

Biedrības „Zemnieku saeima” ĒTIKAS KODEKSS

Biedrības „Zemnieku saeima” STATŪTI

es-par-lauksaimniecibu-logo

 

Biedri

Zemnieku saeimas biedri šobrīd ir:

  • 900 zemnieku saimniecības un uzņēmumi, kas pārstāv visas lauksaimniecības nozares;
  • apsaimnieko aptuveni 500000 ha;
  • 36 %  no biedriem nodarbojas ar lopkopību;
  • 56 % no biedriem specializējušies augkopībā;
  • 8 % citi (profesionālās asociācijas, dārzkopībā, augļkopībā, lauku tūrismā u.c);
  • savās saimniecībās nodarbin a aptuveni 4 tūkst. darbiniekus.

 

dwfc Capture

Valde

Zemnieku saeimas Valdes priekšsēdētājs
Zemnieku saeimas Valdes priekšsēdētāja vietniece
Zemnieku saeimas Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Zemnieku saeimas Valdes loceklis
Zemnieku saeimas Valdes loceklis
Zemnieku Saeimas valdes locekle
Zemnieku saeimas Valdes loceklis
Zemnieku saeimas Valdes loceklis

Zemnieku saeimas Valde ir izpildinstitūcija, kas  sastāv no deviņiem lauksaimniekiem, tostarp priekšsēdētāja un diviem vietniekiem. Valde tiek ievēlēta ik pēc diviem gadiem, Zemnieku saeimas kongresā. Katrs Valdes loceklis ir reģionālā pārstāvniecība. Viņu kontaktinformāciju var atrast kartē virs apraksta. Valdes sēdes notiek reizi mēnesī, atvērtās Valdes/Padomes sēdes rezi divos mēnešos.

 

Birojs

Zemnieku saeimas birojā ir 11 darbinieki, kas katrs strādā savā sfērā. Mēs esam kā ritens, lai tas sāktu ripot, strādā kopā.  Mūsu durvis vienmēr ir plaši atvērtas, lai uzklausītu katru mūsu biedru un spētu rast atbildes uz radušajām problēmām.

Pilni ar idejām un spēka mesties iekšā jaunās lietās, mēs vienmēr gaidam ciemos savējos un viesus!

Zemnieku saeimas Valdes priekšsēdētāja vietniece
Projektu koordinatore
Lopkopības eksperts
Biroja vadītāja
Biroja administratore
Projektu vadītāja
Projektu vadītāja asistents
Lauksaimniecības politikas eksperts
Finanšu vadītāja, grāmatvede
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kontakti un rekvizīti

Biedrība “Zemnieku saeima”
Registrācijas numurs: 40008042411,
PVN reģ. Nr.: LV40008042411,
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2-916,  Rīga, LV -1010
tālruņi: 67027044, 67027134
e-pasts: birojs@zemniekusaeima.lv
Banka: AS SEB banka,
Kods:  UNLALV2X,
Konta numurs: LV71UNLA0001002700264