Ir pieejams LAP finansējums pašvaldību ceļiem

24/07/2015

Pasākumā ir paredzēts atbalstīt pašvaldības lauku ceļu izbūvi un pārbūvi, atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi. Ieviešot projektu, pašvaldības izvērtē objektu (ceļu), kuram nepieciešams atbalsts atkarībā no objekta nozīmības uzņēmējdarbības veicināšanā. Prioritāri atbalstāms ir objekts, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.
MK noteikumu projekts  „Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”. Pašvaldībām šajā pasākumā būs pieejams finansējums ieguldījumiem 126 635 591 EUR apmērā, no kura 86 112 202 EUR ir Eiropas Savienības fonda (ELFLA) finansējums un 40 523 389  EUR – valsts finansējums. Atbalsta apmērs vienam novadam nepārsniedz 4 000 000EUR ar atbalsta intensitāti 90%.
Katrai pašvaldībai programmēšanas periodā pieejamais atbalsts ir atrodams ZSA mājaslapā. Par atjaunojamo ceļu posmiem ir paredzēts lemt novada uzņēmēju komitejās, kuras tad arī pieņems lēmumu kurus ceļa posmus atjaunot un kurus ne! Tāpēc aicinām Jūs būt aktīviem un iesaistīties šī jautājuma apspriešanā!
LAP finansējumu pašvaldību ceļiem_projekta iesniegums
LAP finansējumu pašvaldību ceļiem_projekta iesniegšana

LAP finansējumu pašvaldību ceļiem_pieejamais atbalsts
LAP finansējumu pašvaldību ceļiem_īstenošanas rezultāti
LAP finansējumu pašvaldību ceļiem_atbalsta piešķiršanas kārtība
LAP finansējumu pašvaldību ceļiem_anotācija