ZSA semināros izglīto lauksaimniekus par aktuālitātēm

09/10/2015

9. un 10. oktobrī biedrība Zemnieku saeima (ZSA) lauksaimniecības izstādes “Lauksaimniecības tehnika. Lauku sēta. Šķirnes trusis 2015” laikā izstāžu kompleksā “Rāmava” rīkoja seminārus par lauksaimniekiem ļoti aktuāliem tematiem – “Zemes atgriešanu lauksaimnieciskajā ražošanā” un “Govju ēdināšanas risinājumiem krīzes apstākļos”.

Semināru pirmajā daļa klausītāji varēja iepazīties ar nozares ekspertu ieteikumiem un viedokļiem, savukārt paneļdiskusijā lauksaimnieki dalījās ar savu praktisko pieredzi. Pirmā semināra tēmas bija veltītas jautājumiem par apauguma (krūmu) novākšanas, meliorācijas sistēmu kopšanas un uzturēšanas praksi, vidi saudzējošiem meliorācijas risinājumiem, kā arī pareizu lauku mēslošanu.

Lauksaimniecības zeme ir viens no būtiskākajiem valsts resursiem, ar kuru vajadzētu rīkoties atbildīgi un saimnieciski, tāpēc ir svarīgi, lai katrs brīvais hektārs, kuru var izmantot ražošanai, tiktu iekopts un apsaimniekots. Aizaugušu platību atgriešana lauksaimnieciskajā ražošanā nav viegls process, tamdēļ ļoti lietderīga ir iespēja iegūt praktiskus padomus no kolēģiem, kuriem šāda pieredze jau ir uzkrāta”, tā par izstādes nozīmību izsakās ZSA valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Otrā seminārā galvenā vērība tika veltīta piena govju ēdināšanai krīzes apstākļos. Saimnieki varēja uzzināt arī par 2016.gadā plānotajiem tiešmaksājumiem.

ZSA valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris Cīrulis: “Kopš pagājušā gada augusta spriedze piena lopkopības sektorā nav mazinājusies. Vēl joprojām liela daļa piena ražotāju atrodas krīzes situācija, tādēļ ganāmpulka uzturēšanas optimizācija ir kļuvusi vēl aktuālāka. Tādējādi ir iespējams gan samazināt piena ražošanas pašizmaksu, gan uzlabot lopbarības kvalitāti. Lai piena lopkopēji varētu darboties pilnvērtīgi, piena iepirkuma cenai vajadzētu būt 25 centiem par litru piena, kas diemžēl nav iespējams. Uzskatu, ka, atrodoties krīzes situācijā, pozitīvi piena ražošanas pašizmaksas optimizēšanas piemēri ir ļoti svarīgi. Ir nepieciešams gan uzklausīt, gan dalīties ar labās saimniekošanas piemēriem.”

Seminārs tkaorganizēts sadarbībā ar: SIA A.M.L., Izstāžu komplekss “Rāmava”.

Notikušās prezentācijas materiāli:
Zemes atgriešana lauksaimnieciskajā ražošanā”:
LIZ atgriešana lauksaimnieciskajā ražošanā, esošā situācija un izaicinājumi. Zemnieku saeimas lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons. PREZENTĀCIJA
Mūsdienīgi risinājumi meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai, ietverot potenciālos atbalstus. Meliorācijas departamenta vadītājs Edgars Griķītis. PREZENTĀCIJA
Pareiza lauku mēslošana un apsaimniekošana. VAAD agroķīmijas departamenta vadītāja Skaidrīte Rulle. PREZENTĀCIJA

 

“Govju ēdināšanas risinājumi krīzes apstākļos”:

2016. gada plānotie ES tiešmaksājumi un par ES 8.5 milj. sadales kritēriji. ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietnieks Zigmārs Ķikāns. PREZENTĀCIJA

Sagatavotās lopbarības kvalitāte un slaucamo govju ēdināšana krīzes apstākļos. LLKC lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere. PREZENTĀCIJA