20. jūnijā notika ZSA seminārs “Līgumu piemēri labākai sadarbībai vides aizsardzības jomā”

  • 2022-06-20

20.jūnijā tikāmies pļavās Bauskas pusē, lai diskutētu par iespējamiem ieguvumiem videi CONSOLE projekta pasākumā “Līgumu risinājumi agrovides klimata pasākumiem”. Pasākumā informācijas par projektu CONSOLE un tā rezultātiem izplatīšana tika apvienota ar praktiskiem piemēriem, kā agrovides un klimata pasākumi tiek īstenoti praksē.

 

Diena laukos sākās ar reģistrāciju un kafijas tasi, kam sekoja projekta partneru Latvijā – Zemnieku Saeimas – prezentācija par projektu un tā rezultātiem (labo prakšu izpēti, aptaujām, rokasgrāmatu), kā arī iespējām tos izmantot praksē. Dalībnieki tika aicināti tiešsaistē iepazīties ar detalizētiem labo prakšu aprakstiem. Prezentējot dienas tēmai atbilstošo gadījumu izpēti, dalībniekiem tika dota iespēja apspriest iespējamo rezultātu pielietojumu Latvijā. Diskusijā tika secināts, ka pastāv iespējas lopkopju un pašvaldību sadarbību padarīt populārāku, piemēram, ieviešot zālāju noganīšanu pašvaldību teritorijās.

 

Lai iepazītos ar praktiskiem risinājumiem Latvijā un iedvesmotos iesaistīties turpmākajos pasākumos, Bauskas novada pašvaldības pārstāves Ilze Tijone un Ilze Munda pastāstīja par vides investīciju pieredzi dabas parkā “Bauska” sadarbībā ar zemju īpašniekiem, veicinot diskusiju par sadarbības iespējām. Prezentācija izraisīja diskusijas par sadarbības grūtību risināšanas veidiem.

 

Vides zinātnes un ainavu plānošanas un dabas vērtību saglabāšanas entuziaste ar ilgstošu pieredzi dendroloģijā Ludmila Knoka iepazīstināja ar bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas pieredzi Lielupes palieņu pļavās, dodot arī iespēju uzdot jautājumus un apspriest tēmu tālāk. Dalībnieki pārrunāja, kā mainīt Intensīvās pļaušanas tradīcijas un motivēt zemes īpašniekus vairāk domāt par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, un secināja, ka ir dažādi mehānismi (retāka, lēnāka pļaušana, noganīšana u.c.), taču to visaptveroša ieviešana prasīs laiku.

 

Pusdienu pārtraukumā notika tālākas diskusijas par ar dabiskajiem zālājiem saistītajām aktivitātēm mazajiem zemes īpašniekiem. Pēc tam sekoja labās prakses apskate uz vietas – Bauskas pils apkārtnes apskate, kur dabā redzami vides ieguldījumi un to rezultāti. Māris Skanis iepazīstināja ar videi draudzīgu upes krastu nostiprināšanas risinājumu pie pils un skaidroja dabiskās erozijas cēloņus. Pēc tam dalībniekiem bija iespēja doties uz otro investīciju vietu – Lielupes palieņu pļavām, kas ietvēra informatīvo daļu un bioloģiskās daudzveidības novērošanu pļavā.

 

DARBA KĀRTĪBACēsu novadā notika “Zemnieku saeima” seminārs

2022-08-30

30.augustā Cēsu novadā notika “Zemnieku saeima” seminārs. Pasākumu atklāja Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja Burmistre, iepazīstinot dalībniekus ar...

Skatīt vairāk

20. jūnijā notika ZSA seminārs “Līgumu piemēri labākai sadarbībai vides aizsardzības jomā”

2022-06-20

20.jūnijā tikāmies pļavās Bauskas pusē, lai diskutētu par iespējamiem ieguvumiem videi CONSOLE projekta pasākumā “Līgumu risinājumi agrovides klimata pasākumiem”. Pasākumā...

Skatīt vairāk

Aprīlī tikāmies ar sadarbības partneriem diskusijā par CONSOLE projekta rezultātiem

2022-04-27

27. aprīlī norisinājās tiešsaistes diskusija projekta «Līgumu slēgšanas risinājumi efektīvai un ilglaicīgai agrovides un klimata sabiedriskā labuma nodrošināšanai ES lauksaimniecībai...

Skatīt vairāk

Diskutējam par aptauju rezultātiem CONSOLE projektā

2022-01-19

Šā gada 19. janvārī apspriedām Projekta CONSOLE -Līgumu slēgšanas risinājumi efektīvai un ilglaicīgai agrovides un klimata sabiedriskā labuma nodrošināšanai ES...

Skatīt vairāk

Precizējums CONSOLE piezīmēs par KLP pēc 2022. gada pēc galīgo juridisko tekstu publicēšanas

2021-12-10

CONSOLE tīmekļa vietnes resursos ir veikti papildinājumi sadaļā “KLP pēc 2022. gada veicinās vides preču un pakalpojumu sniegšanu un klimata...

Skatīt vairāk

CONSOLE aptauju rezultāti: Latvijas zemes īpašnieki vēlas saņemt atlīdzību par konkrētiem rezultātiem, bet ne īpaši vēlas sadarboties

2021-12-06

Pavasarī aicinājām biedrus un citas iesaistītās puses piedalīties aptaujās par līgumu slēgšanas risinājumiem. Sakām paldies visiem, kas veltīja laiku un...

Skatīt vairāk

Rāmavas izstādes seminārā prezentēja ūdensteču apsaimniekošanu un CONSOLE projektu

2021-10-01

No 30. septembra līdz 2. oktobrim (ceturtdien, piektdien un sestdien) izstāžu kompleksā “Rāmava” norisinājās ikgadējā izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika...

Skatīt vairāk

9. septembrī notika seminārs – diskusija par Ekoshēmu īstenošanu Eiropas Valstīs

2021-09-09

09.09.2021 notika seminārs – diskusija par Ekoshēmu īstenošanu Eiropas Valstīs (Workshop on Eco-schemes Implementation in Selected European Countries), kurā Valters...

Skatīt vairāk

Baltijas – ziemeļvalstu stratēģisko plānu sanāksme

2021-04-20

20. aprīlī Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Valters Zelčs piedalījās Baltijas – ziemeļvalstu stratēģisko plānu sanāksmē, kurā diemžēl sapratām, ka šobrīd ar...

Skatīt vairāk

Lūgums aizpildīt projekta CONSOLE anketu!

2021-03-29

Zemnieku saeima kopā ar ārvalstu partneriem īsteno projektu CONSOLE – Līgumu slēgšanas risinājumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā efektīvai un ilglaicīgai agrovides...

Skatīt vairāk

Seminārs lauksaimniekiem par mežu apsaimniekošanu 04.02.2021.

2021-02-04

4. februārī norisinājās ZSA un MPKS “Mežsaimnieks” attālinātais seminārs lauksaimniekiem par mežiem – kā efektīvāk apsaimniekot savu īpašumu. Par kooperatīva...

Skatīt vairāk

Svētku sveiciens no CONSOLE projekta komandas

2020-12-29

Skatīt vairāk

Raksts ZSA žurnālā: DVIETES palienes vilina

2020-12-11

Skatīt vairāk

ZSA ar politiskajām partijām pārrunā stratēģiju “No lauka līdz galdam”

2020-10-14

Oktobrī Zemnieku saeimas vadība tikās ar Danu Reiznieci-Ozolu, “Jaunā Vienotība”, “Jaunā konservatīvā partija” un “KPV LV”, lai pārrunātu stratēģijas “No...

Skatīt vairāk

ZSA ar VARAM ministru Juri pūci pārrunā vides jautājumus

2020-10-07

7. oktobrī biedrības „Zemnieku saeima” (ZSA) vadība tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministru Juri Pūci, lai pārrunātu...

Skatīt vairāk

Seminārs “Upju palieņu atjaunošana un apsaimniekošana: LIFE+ projekta DVIETE pieredze”

2020-09-24

24. septembrī Zemnieku saeimas pārstāvji CONSOLE projekta ietvaros devās apskatīt Latvijas dabiskās vērtības – Dvietes palienes pļavas. Apskati sākām ar...

Skatīt vairāk

Labas prakses piemēri Latvijā

2019-10-02

Piemērs Nr.1 “Zemgale”   Piemērs Nr.2 “Dvietes palienes pļavas”   Piemērs Nr.3 “Bauskas dabas parks”   Piemērs Nr.4 “Kalna Gavieši”,...

Skatīt vairāk

Partneru sanāksme

2019-10-01

Maira Dzelzkalēja-Burmistre un Inga Bērziņa piedalījās projekta partneru sanāksmē, kuras galvenais mērķis bija iepazīties ar labās parakses piemēru (case study)...

Skatīt vairāk

CONSOLE

2019-09-30

  CONSOLE – Līgumu slēgšanas risinājumi efektīvai un ilglaicīgai agrovides un klimata sabiedriskā labuma nodrošināšanai ES lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.  ...

Skatīt vairāk