CONSOLE

  • 2019-10-10

 

CONSOLE – Līgumu slēgšanas risinājumi efektīvai un ilgstošai agrovides un klimata sabiedrisko preču piegādei ES lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.

 

Projekts CONSOLE  koncentrējas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības, lauksaimniecības un vides klimata sabiedrisko preču (AECPG) piegādes veicināšanu, uzlabojot līgumiskos risinājumus (t.i., attiecības starp valsts pārvaldi dažādos līmeņos un lauksaimniekiem).

 

Tomēr tas nav viegls darbs, jo sabiedrisko labumu nodrošināšana ir saistīta ar galvenajiem izaicinājumiem, piemēram, kompromisiem starp ekoloģiskajiem raksturlielumiem un lauku saimniecību rentabilitāti, laika nobīdi starp rīcību un ietekmi un iespējamo neatbilstību starp darbību mērogu un sekām.

 

Projektā plāno izstrādāt operatīvu līgumisko ietvaru, kas kalpotu pilnveidotu un jaunu līgumu izstrādei, ko papildinātu ar vietējiem apstākļiem pielāgotiem risinājumiem, lai atvieglotu politikas veidošanu, ieinteresēto pušu mijiedarbību un stimulētu līgumu pārņemšanu.

 

Izveidot izpratni par novatorisku līguma risinājumu pieņemamību un vieglu ieviešanu, veicot apsekojumus, iesaistot plašu lauksaimnieku loku, lauku zemes īpašniekus un citus galvenos līgumu dalībniekus 12 ES dalībvalstīs.

 

Projekta vadošais partneris – Bolognas Universitātes ALMA MATER STUDIORUM Lauksaimniecības un pārtikas zinātnes katedra.

 

Projekta mājas lapa ŠEIT!

Projekta facebook konts ŠEIT!

Projekta Linkedin konts ŠEIT!

Projekta twitter konts ŠEIT!

Projekat youtube kanāls ŠEIT!