“Zemnieku saeima” un Valsts augu aizsardzības dienests aicina uz projekta “Manure Standarts” noslēguma konferenci par kūtsmēslu apsaimniekošanu

  • 2019-11-20

Šī gada 27. un 28. novembrī biedrība “Zemnieku saeima” sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizē un aicina visus interesentus uz konferenci un pieredzes apmaiņas braucienu: “Projekta “Manure Standards” rezultāti, un to izmantošana kūtsmēslu apsaimniekošanā”. Konference notiks 27. novembrī Ozolnieku Tautas namā, Rīgas ielā 23, Ozolniekos. Sākums plkst. 10:00. Pieredzes apmaiņas brauciens uz saimniecībām Zemgalē 28. novembrī.

 

Biedrības “Zemnieku saeima” eksperte Iveta Grudovska: “Ar šo semināru biedrība “Zemnieku saeima” noslēdz piecu gadu ilgu darbu dažādos ar kūtsmēslu apsaimniekošanu saistītos projektos. Galvenie secinājumi: kūtsmēsli ir ļoti vērtīgs barības vielu avots, kas prasmīgi jāapsaimnieko, pretējā gadījumā darbības ar kūtsmēsliem rada vides piesārņojumu. Latvijā vēl daudz jāstrādā gan lai izglītotu lauksaimniekus par kūtsmēslu vērtību, gan jāveido atbalsta sistēma modernu tehnoloģiju iegādei. Tikai kompleksa pieeja dos vērā ņemamu pienesumu saimniecību ekonomiskajai izaugsmei, vienlaikus rūpējoties par vides aizsardzību.”

 

Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta direktore Skaidrīte Rulle: “Projekta lielākais ieguvums ir informācijas apmaiņa par kūtsmēslu apsaimniekošanu Baltijas jūras reģiona valstīs (Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Vācijā, Zviedrijā), kā arī Krievijas Federācijas Baltijas jūras reģionā, un vienotu vadlīniju (instrukciju) izstrāde kūtsmēslu paraugu ņemšanai, kūtsmēslu analizēšanai izmantoto laboratorijas metožu novērtējums un aprēķinu programmas izstrāde kūtsmēslu apjoma un ķīmiskā sastāva aprēķinam. Projektā bija iesaistītas 22 Latvijas lopkopības saimniecības un izanalizēti 124 paraugi, līdz ar to ir aktualizēta informācija par kūtsmēslu apjomu un to ķīmisko sastāvu atbilstoši mūsdienu ražošanas apstākļiem, ko ietekmē daudz un dažādi faktori: lauksaimniecības dzīvnieku ražīgums, izmantotā lopbarība un tās devas, dzīvnieku novietnes, kūtsmēslu izvākšanas un uzglabāšanas metodes. Projekta gaitā izstrādātās instrukcijas un aprēķinu programmas lauksaimnieki un lauksaimniecības konsultanti varēs izmantot savā ikdienas darbā, savukārt politikas veidotāji – normatīvu un prasību izstrādē kūtsmēslu apsaimniekošanai”.

 

Projekta noslēguma konferenci atklās projekta vadošā partnera Somijas Dabas resursu institūta (LUKE) pārstāves un projekta koordinatores Sari Luostarinenas videouzruna un Valsts augu aizsardzības dienesta direktores Kristīnes Lifānovas, biedrības “Zemnieku saeima” priekšsēdētāja vietnieces Mairas Dzelzkalējas-Burmistres un ZM Lauksamniecības resursu nodaļas direktores vietnieces Ivetas  Ozoliņas ievadvārdi.  Konferences informatīvo daļu uzsāks Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta direktore Skaidrīte Rulle, informējot par projektā “Manure Standarts” paveikto, ieguvumiem un projekta rekomendācijām kūtsmēslu apsaimniekošanai. Turpinājumā Valsts augu aizsardzības dienesta galvenais eksperts Lauris Leitāns stāstīs par kūtsmēslu aprēķinu metodiku, kūtsmēslu analīžu rezultātiem un Latvijas demo saimniecību anketēšanas salīdzinājumu ar citu valstu rezultātiem. Konferences pirmo daļu noslēgs Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Aldis Kārkliņš ar prezentāciju: “Kūtsmēsli – terminoloģija un to nozīme lauksaimniecībā”.

 

Konferences otrajā daļā ar kaimiņvalstu pieredzi kūtsēslu apsaimniekošanā dalīsies Igaunijas augu pētniecības institūta pārstāvis Kalvi Tamm, savukārt Lietuvas augu dienesta pārstāvji A.Strukčinskas un E.Cikockaitė stāstīs par prasībām kūtsmēslu izmantošanai un kontrolei Lietuvā. Konferenci noslēgs Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere, klātesošos iepazīstinot ar slaucamo govju ēdināšanas  un barības devu ietekmi uz amonjaka emisijām.

 

28.novembrī visi interesenti tiek aicināti piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz saimniecībām Zemgalē. Brauciena laikā Zaļenieku pagastā tiks apmeklēta saimniecība “Mežacīruļi” – piemērs, kā apsaimnieko kūtsmēslus un SIA LLU MPS “Vecauce” – divu jaunu objektu – kūtsmēslu lagūnas un teļu novietnes apskate.

 

Pieteikšanās līdz 22.novembrim  pa tālruni 67027044 vai e-pastā: birojs@zemniekusaeima.lv

 

PRESES RELĪZE_ZSA un VAAD aicina uz projekta Manure Standarts noslēguma konferenci par kūtsmēslu apsaimniekošanu_20.11.2019.

 

DARBA KĀRTĪBAProjekta Manure Standards rezultātu kopsavilkums angliski (EN)

2019-12-21

Ar projekta rezultātu kopsavilkumu iespējams iepazīties šeit: Projekta Manure Standards rezultātu kopsavilkums angliski (EN)

Skatīt vairāk

Projekta “Manure Standarts” noslēguma seminārs ar lauksaimniecības politikas veidotājiem – Zemkopības ministriju

2019-12-19

2019.gada 19.decembrī Zemkopības ministrijā, Rīgā notika projekta Manure Standarts noslēguma seminārs ar lauksaimniecības politikas veidotājiem – Zemkopības ministriju. Semināru atklāja biedrības...

Skatīt vairāk

Projekta materiāli

2019-12-19

Programmas “Baltijas jūras reģiona Eiropas Strukturālā programma 2014. – 2020. gadam” projekts Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju...

Skatīt vairāk

Projekta Manure Standarts noslēguma konference un pieredzes apmaiņas brauciens uz saimniecībām Zemgalē

2019-11-28

27.novembrī Ozolnieku Tautas namā notika projekta Manure Standarts noslēguma konference, kuru organizēja biedrība “Zemnieku saeima” un Valsts augu aizsardzības dienests....

Skatīt vairāk

“Zemnieku saeima” un Valsts augu aizsardzības dienests aicina uz projekta “Manure Standarts” noslēguma konferenci par kūtsmēslu apsaimniekošanu

2019-11-20

Šī gada 27. un 28. novembrī biedrība “Zemnieku saeima” sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizē un aicina visus interesentus...

Skatīt vairāk

ZSA un VAAD apmācības LLKC konsultantiem

2019-11-06

5. novembrī LLKC telpās Ozolniekos Zemnieku saeima sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu aicināja LLKC konsultantus no reģioniem uz pirmo...

Skatīt vairāk

PROJEKTA “MANURE STANDARTS” TUVĀKĀS AKTIVITĀTES

2019-11-01

5. novembrī LLKC telpās Ozolniekos Zemnieku saeima sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu aicina LLKC konsultantus no reģioniem uz pirmo...

Skatīt vairāk

Projekta partneru tikšanās

2019-10-21

2019.gada 21.oktobrī Zemkopības ministrijas ēkā, Republikas laukums 2, “Zemnieku saeimas” birojā notika projekta Manure Standarts partneru tikšanās. Tikšanās laikā biedrības...

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Sēliju

2019-09-26

Šī gada 25.septembrī norisinājās biedrības “Zemnieku saeima” organizētais brauciens uz Sēliju. Brauciena pirmajā daļā Jēkabpils novadā tika apmeklēta zemnieku saimniecība...

Skatīt vairāk

PROJEKTA PARTNERU SANĀKSME: Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai

2019-09-23

2019.gada 23.septembrī Zemnieku saeimas birojā, Republikas laukumā 2, Rīgā MANURE STANDARTS projekta partneri tikās uz sanāksmi, kur abpusēji informēja par demo...

Skatīt vairāk

Rokasgrāmata par labu kūtsmēslu apsaimniekošanas praksi

2019-09-19

Kūtsmēsli ir vērtīgs resurss, kas būtu efektīvi jāapsaimnieko, lai pēc iespējas maksimāli izmantotu tajos esošās augu barības vielas. Projekta “Uzlaboti...

Skatīt vairāk

SEMINĀRS-DISKUSIJA: “Barības vielu aprēķinu instrumenti – palīgs saimniecībā”

2019-09-19

2019.gada 19.septembrī zemnieku saimniecībā “Jaunkalējiņi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads norisinājās seminārs – diskusija: “Barības vielu aprēķinu instrumenti – palīgs saimniecībā”.   Semināra...

Skatīt vairāk

SEMINĀRS “UZLABOTI STANDARTI KŪTSMĒSLU ILGSTPĒJĪGAI BARĪBAS ELEMENT PĀRVALDĪBAI UN EMISIJU MAZINĀŠANAI”

2019-08-29

Šī gada 29.augustā Zemkopības ministrijā notika seminārs: “Uzlaboti standarti kūtsmēslu ilgstpējīgai barības element pārvaldībai un emisiju mazināšanai”. Semināra pirmajā daļā biedrības “Zemnieku saeima”...

Skatīt vairāk

Seminārs – pieredzes apmaiņas brauciens “Barības vielu un organisko mēslu apsaimniekošana videi īpaši jutīgās teritorijās

2019-08-22

2019.gada 21.augustā norisinājās biedrības “Zemnieku saeima” organizētais seminārs – pieredzes apmaiņas brauciens “Barības vielu un organisko mēslu apsaimniekošana videi īpaši...

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zemgali

2019-08-21

Skatīt vairāk

Seminārs “Barības vielu un kūtsmēslu apsaimniekošana piena lopkopības saimniecībā”

2019-06-27

Šī gada 26.jūnijā Tukuma novada Pūrē norisinājās seminārs: “Barības vielu un kūtsmēslu apsaimniekošana piena lopkopības saimniecībā”. Pasākuma pirmajā daļā apmeklētājiem...

Skatīt vairāk

Projekta partneru tikšanās Rīgā

2019-04-08

8.aprīlī Rīgā, Valsts augu aizsardzības dienestā notika INTERREG projekta ManureStandarts sadarbības partneru: Valsts augu aizsardzības dienesta un Zemnieku saeimas tikšanās par projekta nākamā perioda...

Skatīt vairāk

Seminārs par kūtsmēslu standartiem

2019-03-15

2019.gada 15.martā Rīgā, Zemkopības ministrijā notika seminārs par kūtsmēslu standartiem. Seminārā piedalījās aptuveni 20 lauksaimnieki no visas Latvijas.   DARBA...

Skatīt vairāk

Norisinājās seminārs: “Jaunākās atziņas par kūtsmēslu apsaimniekošanu un to vērtību”

2019-01-23

23.janvārī Ozolnieku Tautas namā biedrība “Zemnieku saeima” sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizēja semināru: “Jaunākās atziņas par kūtsmēslu apsaimniekošanu...

Skatīt vairāk

Latvijas partneru tikšanās

2018-12-18

2018.gada 18.decembrī Valsts augu aizsardzības dienestā, Rīgā notika projekta Manure Standarts Latvijas partneru tikšanās. Tikšanās laikā projekta partneri vienojās par...

Skatīt vairāk

Seminārs par kūtsmēslu standartiem

2018-12-04

2018.gada 4.decembrī Rīgā, Zemkopības ministrijā notika informatīvs seminārs par projektu “Kūtsmēslu standarti”. Semināra pirmajā daļā par projekta aktivitātēm informēja ZSA...

Skatīt vairāk

Kā nepārmēslot laukus?

2018-11-29

Pārdomāta kūtsmēslu izmantošana lauksaimniecībā ir ekonomiski izdevīgs ilgtspējīgs risinājums, kas uzlabo augsnes struktūru un palielina ražību. Taču, neapdomīgi lietoti, tie...

Skatīt vairāk

Manure Standards Latvijas partneru tikšanās

2018-08-14

2018.gada 13.augustā VAAD, Lielvārdes ielā 36, Rīgā, norisinājas projekta MANURE STANDARDS Latvijas partneru tikšanās. Tikšanās laikā ZSA un VAAD pārstāvji...

Skatīt vairāk

Latvijas partneru tikšanās 14.05.2018.

2018-05-29

2018.gada 14.maijā VAAD telpās norisinājās projekta “Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai / Kūtsmēslu standarti” Latvijas...

Skatīt vairāk

ZSA eksperti Tartu piedalās Manure Standards projekta partneru sanāksmē

2018-05-28

Zemnieku saeimas eksperti: Iveta Grudovska, Inga Bērziņa un Raimonds Jakovickis piedalījās projekta Manure Standards partneru sanāksmē Tartū. Sanāksmē projekta partneri...

Skatīt vairāk

Projekta “Kūtsmēslu standarti” atklāšanas sanāksme

2018-01-26

KAS VĒRTĪGS KŪTSMĒSLOS? 2018.gada 9.februārī biedrība “Zemnieku saeima” un Valsts augu aizsardzības dienests aicināja sanāksmē piedalīties saimniecības, kurām interesē efektīva...

Skatīt vairāk

Manure Standards

2017-12-27

Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai (Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions)...

Skatīt vairāk

Latvijas partneru tikšanās 15.12.2017

2017-12-27

2017.gada 15.decembrī Rīgā norisinājās projekta „Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti” (“Advanced manure standards for...

Skatīt vairāk