Manure Standards

  • 2017-12-27

Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai (Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions)

Projekta apzīmējums: Kūtsmēslu standarti (MANURE STANDARDS)

Projekta numurs: #R057

Programma: Baltijas jūras reģiona Eiropas Strukturālā programma 2014. – 2020. gadam

Prioritāte: 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība

Specifiskais mērķis: 2.1 Tīri ūdeņi: Palielināt ūdens apsaimniekošanas efektivitāti, lai samazinātu barības un bīstamo vielu ieplūdi Baltijas jūrā un tās reģiona ūdeņos

 

Kūtsmēsli ir vērtīgs augu barības elementu un organisko vielu avots, taču lauksaimnieciskās darbības rezultātā barības vielu emisijas līmenis Baltijas jūrā ir augsts. Lielākās barības vielu emisijas veido kūtsmēslu izmantošana. It īpaši tas ir izteikts reģionos ar lielu lauksaimniecības dzīvnieku īpatsvaru. Tāpēc ir nepieciešams uzlabot kūtsmēslu izmantošanu.
Politikas veidotājiem, uzraudzības iestādēm, lauksaimniekiem un konsultantiem trūkst vienotu standartu kūtsmēslu kvantitātes un kvalitātes novērtēšanai, to masas un barības elementu zudumu un emisijas aprēķināšanai, kas nodrošinātu vienotus kūtsmēslu izmantošanas sistēmu visās Baltijas jūras reģiona valstīs un dotu nozīmīgu ieguldījumu efektīvai barības vielu pārvaldībai un ilgtspējīgai kūtsmēslu izmantošanai.
Galvenais projekta mērķis ir izveidot jaunu, starptautiski vienotu kūtsmēslu pārvaldības sistēmu, ar kuras palīdzību projekta mērķa grupas (lauksaimnieki, konsultanti, politikas veidotāji un uzraudzības iestādes) spēs uzlabot praktisko kūtsmēslu izmantošanu un nodrošināt ticamus un salīdzināmus datus politikas veidotājiem.
Izstrādātie kūtsmēslu standarti ļaus noteikt kūtsmēslu kvantitāti un kvalitāti.

Tie saturēs:

  1. vienotas vadlīnijas kūtsmēslu paraugu ņemšanai, analīzei un kūtsmēslu pārvaldībai nepieciešamo datu ieguvei;
  2. vienotas vadlīnijas un Excel programmu uz lauksaimniecības dzīvniekiem balstītai aprēķinu sistēmai.

 

Papildus tiks izstrādātas rekomendācijas vienotai kūtsmēslu pārvaldībai.
Kopumā projekta ietvaros tiks:

  1. izstrādāta vienota kūtsmēslu pārvaldības sistēma, kas tiks pārbaudīta izmēģinājuma saimniecībās;
  2. novērtēta izstrādātās pārvaldības sistēmas vides un ekonomiskā ietekme gan izmēģinājuma saimniecībās, gan nacionālā un starptautiskā līmenī;
  3. izstrādātas skaidras vadlīnijas kūtsmēslu izmantošanai un uzglabāšanai, apzinot kūtsmēslu pārvaldības sistēmas un politikas veidotāju nepieciešamības;
  4. ieteiktas nepieciešamās darbības kūtsmēslu pārvaldības sistēmas praktiskai ieviešanai.

 

Visas projekta aktivitātes tiks veiktas cieši sadarbojoties projekta partneriem ar asociētajām organizācijām, zinātniekiem, lauksaimniekiem, lauksaimniecības konsultantiem un politikas veidotājiem, ņemot vērā visu mērķa grupu vajadzības.
Vadlīnijas tiks publicētas angļu un nacionālajās valodās un izplatītas ar semināru, pasākumu, rakstu, sociālo mediju un interneta starpniecību. Paraugu ņemšanas vadlīnijas tiks papildinātas ar  izskaidrojošiem video materiāliem.
Vienotas kūtsmēslu pārvaldības sistēmas starptautiska atzīšana ļaus uzlabot kūtsmēslu izmantošanas precizitāti, līdz ar to nodrošinot racionālu augu barības elementu izmantošanu un samazinot to emisiju Baltijas jūrā, vienlaikus nodrošinot kūtsmēslu izmantošanas ekonomisko efektivitāti.

 

Projekta partneri:
19 projektu partneri un 32 asociētās organizācijas no 9 Baltijas jūras reģiona valstīm
Projekta partneri no Latvijas: Valsts augu aizsardzības dienests un Biedrība “Zemnieku saeima”

 

Projekta norises periods: 01.10.2017.-30.09.2019. (24 mēneši)

 

Projekta budžets: Projekts tiek finansēts ar ERAF līdzfinansējumu.

Sekojot projektam tā mājaslapā: https://www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/
vai Twitter lapā: https://twitter.com/ManureStandards

 

web_D6B8444_eo1710

 

LLU PĒTĪJUMS: KŪTSMĒSLU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMU IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS INTEGRĒTĀS SLĀPEKĻA APSAIMNIEKOŠANAS KONTEKSTĀ

LLKC PĒTĪJUMS: Barības devas un slāpekļa emisijas

poster_manure_final-1

 

Rokasgrāmata par labu kūtsmēslu apsaimniekošanas praksi: ROKASGRĀMATA

 Projekta Manure Standards rezultātu kopsavilkums angliski (EN)

2019-12-21

Ar projekta rezultātu kopsavilkumu iespējams iepazīties šeit: Projekta Manure Standards rezultātu kopsavilkums angliski (EN)

Skatīt vairāk

Projekta “Manure Standarts” noslēguma seminārs ar lauksaimniecības politikas veidotājiem – Zemkopības ministriju

2019-12-19

2019.gada 19.decembrī Zemkopības ministrijā, Rīgā notika projekta Manure Standarts noslēguma seminārs ar lauksaimniecības politikas veidotājiem – Zemkopības ministriju. Semināru atklāja biedrības...

Skatīt vairāk

Projekta materiāli

2019-12-19

Programmas “Baltijas jūras reģiona Eiropas Strukturālā programma 2014. – 2020. gadam” projekts Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju...

Skatīt vairāk

Projekta Manure Standarts noslēguma konference un pieredzes apmaiņas brauciens uz saimniecībām Zemgalē

2019-11-28

27.novembrī Ozolnieku Tautas namā notika projekta Manure Standarts noslēguma konference, kuru organizēja biedrība “Zemnieku saeima” un Valsts augu aizsardzības dienests....

Skatīt vairāk

“Zemnieku saeima” un Valsts augu aizsardzības dienests aicina uz projekta “Manure Standarts” noslēguma konferenci par kūtsmēslu apsaimniekošanu

2019-11-20

Šī gada 27. un 28. novembrī biedrība “Zemnieku saeima” sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizē un aicina visus interesentus...

Skatīt vairāk

ZSA un VAAD apmācības LLKC konsultantiem

2019-11-06

5. novembrī LLKC telpās Ozolniekos Zemnieku saeima sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu aicināja LLKC konsultantus no reģioniem uz pirmo...

Skatīt vairāk

PROJEKTA “MANURE STANDARTS” TUVĀKĀS AKTIVITĀTES

2019-11-01

5. novembrī LLKC telpās Ozolniekos Zemnieku saeima sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu aicina LLKC konsultantus no reģioniem uz pirmo...

Skatīt vairāk

Projekta partneru tikšanās

2019-10-21

2019.gada 21.oktobrī Zemkopības ministrijas ēkā, Republikas laukums 2, “Zemnieku saeimas” birojā notika projekta Manure Standarts partneru tikšanās. Tikšanās laikā biedrības...

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Sēliju

2019-09-26

Šī gada 25.septembrī norisinājās biedrības “Zemnieku saeima” organizētais brauciens uz Sēliju. Brauciena pirmajā daļā Jēkabpils novadā tika apmeklēta zemnieku saimniecība...

Skatīt vairāk

PROJEKTA PARTNERU SANĀKSME: Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai

2019-09-23

2019.gada 23.septembrī Zemnieku saeimas birojā, Republikas laukumā 2, Rīgā MANURE STANDARTS projekta partneri tikās uz sanāksmi, kur abpusēji informēja par demo...

Skatīt vairāk

Rokasgrāmata par labu kūtsmēslu apsaimniekošanas praksi

2019-09-19

Kūtsmēsli ir vērtīgs resurss, kas būtu efektīvi jāapsaimnieko, lai pēc iespējas maksimāli izmantotu tajos esošās augu barības vielas. Projekta “Uzlaboti...

Skatīt vairāk

SEMINĀRS-DISKUSIJA: “Barības vielu aprēķinu instrumenti – palīgs saimniecībā”

2019-09-19

2019.gada 19.septembrī zemnieku saimniecībā “Jaunkalējiņi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads norisinājās seminārs – diskusija: “Barības vielu aprēķinu instrumenti – palīgs saimniecībā”.   Semināra...

Skatīt vairāk

SEMINĀRS “UZLABOTI STANDARTI KŪTSMĒSLU ILGSTPĒJĪGAI BARĪBAS ELEMENT PĀRVALDĪBAI UN EMISIJU MAZINĀŠANAI”

2019-08-29

Šī gada 29.augustā Zemkopības ministrijā notika seminārs: “Uzlaboti standarti kūtsmēslu ilgstpējīgai barības element pārvaldībai un emisiju mazināšanai”. Semināra pirmajā daļā biedrības “Zemnieku saeima”...

Skatīt vairāk

Seminārs – pieredzes apmaiņas brauciens “Barības vielu un organisko mēslu apsaimniekošana videi īpaši jutīgās teritorijās

2019-08-22

2019.gada 21.augustā norisinājās biedrības “Zemnieku saeima” organizētais seminārs – pieredzes apmaiņas brauciens “Barības vielu un organisko mēslu apsaimniekošana videi īpaši...

Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zemgali

2019-08-21

Skatīt vairāk

Seminārs “Barības vielu un kūtsmēslu apsaimniekošana piena lopkopības saimniecībā”

2019-06-27

Šī gada 26.jūnijā Tukuma novada Pūrē norisinājās seminārs: “Barības vielu un kūtsmēslu apsaimniekošana piena lopkopības saimniecībā”. Pasākuma pirmajā daļā apmeklētājiem...

Skatīt vairāk

Projekta partneru tikšanās Rīgā

2019-04-08

8.aprīlī Rīgā, Valsts augu aizsardzības dienestā notika INTERREG projekta ManureStandarts sadarbības partneru: Valsts augu aizsardzības dienesta un Zemnieku saeimas tikšanās par projekta nākamā perioda...

Skatīt vairāk

Seminārs par kūtsmēslu standartiem

2019-03-15

2019.gada 15.martā Rīgā, Zemkopības ministrijā notika seminārs par kūtsmēslu standartiem. Seminārā piedalījās aptuveni 20 lauksaimnieki no visas Latvijas.   DARBA...

Skatīt vairāk

Norisinājās seminārs: “Jaunākās atziņas par kūtsmēslu apsaimniekošanu un to vērtību”

2019-01-23

23.janvārī Ozolnieku Tautas namā biedrība “Zemnieku saeima” sadarbībā ar Valsts augu aizsardzības dienestu organizēja semināru: “Jaunākās atziņas par kūtsmēslu apsaimniekošanu...

Skatīt vairāk

Latvijas partneru tikšanās

2018-12-18

2018.gada 18.decembrī Valsts augu aizsardzības dienestā, Rīgā notika projekta Manure Standarts Latvijas partneru tikšanās. Tikšanās laikā projekta partneri vienojās par...

Skatīt vairāk

Seminārs par kūtsmēslu standartiem

2018-12-04

2018.gada 4.decembrī Rīgā, Zemkopības ministrijā notika informatīvs seminārs par projektu “Kūtsmēslu standarti”. Semināra pirmajā daļā par projekta aktivitātēm informēja ZSA...

Skatīt vairāk

Kā nepārmēslot laukus?

2018-11-29

Pārdomāta kūtsmēslu izmantošana lauksaimniecībā ir ekonomiski izdevīgs ilgtspējīgs risinājums, kas uzlabo augsnes struktūru un palielina ražību. Taču, neapdomīgi lietoti, tie...

Skatīt vairāk

Manure Standards Latvijas partneru tikšanās

2018-08-14

2018.gada 13.augustā VAAD, Lielvārdes ielā 36, Rīgā, norisinājas projekta MANURE STANDARDS Latvijas partneru tikšanās. Tikšanās laikā ZSA un VAAD pārstāvji...

Skatīt vairāk

Latvijas partneru tikšanās 14.05.2018.

2018-05-29

2018.gada 14.maijā VAAD telpās norisinājās projekta “Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai / Kūtsmēslu standarti” Latvijas...

Skatīt vairāk

ZSA eksperti Tartu piedalās Manure Standards projekta partneru sanāksmē

2018-05-28

Zemnieku saeimas eksperti: Iveta Grudovska, Inga Bērziņa un Raimonds Jakovickis piedalījās projekta Manure Standards partneru sanāksmē Tartū. Sanāksmē projekta partneri...

Skatīt vairāk

Projekta “Kūtsmēslu standarti” atklāšanas sanāksme

2018-01-26

KAS VĒRTĪGS KŪTSMĒSLOS? 2018.gada 9.februārī biedrība “Zemnieku saeima” un Valsts augu aizsardzības dienests aicināja sanāksmē piedalīties saimniecības, kurām interesē efektīva...

Skatīt vairāk

Manure Standards

2017-12-27

Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai (Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions)...

Skatīt vairāk

Latvijas partneru tikšanās 15.12.2017

2017-12-27

2017.gada 15.decembrī Rīgā norisinājās projekta „Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti” (“Advanced manure standards for...

Skatīt vairāk