AgriDataValue

  • 2023-02-01

Nosaukums: Viedā saimniecība un agrovides lielo datu telpa / Smart Farm and Agri-environmental Big Data Space (AgriDataValue)

Finansējuma avots: ES Pētniecības un inovāciju programmas “Horizon – RIA” projekts. Līguma nr. 101086461

Kopējais finansējums: EUR 7 145 500,38 / EUR 194 000 ZSA finansējums

Īstenošanas laiks: 01.02.2023-31.01.2029 (6 gadi)

Koordinators: SYNELIXIS LYSEIS PLIROFORIKIS AUTOMATISMOU & TILEPIKOINONION ANONIMI ETAIRIA (Grieķija)

Partneri: 28 partneri no 14 valstīm: Grieķijas, Spānijas, Francijas, Luksemburgas, Rumānijas, Slovēnijas, Itālijas, Vācijas, Beļģijas, Polijas, Holandes, Lietuvas, Apvienotās Karalistes un Latvijas.

Mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt viedās lauksaimniecības kapacitāti, konkurētspēju un taisnīgus ienākumus, ieviešot novatorisku, viedu un daudz tehnoloģiju, pilnībā izplatītu platformu.

Aktivitātes:

– Prasību izstrāde agrovides lieliem datiem

– Platformas arhitektūras izstrāde

– Viedās lauksaimniecības kapacitātes stiprināšana

– Klimata monitorings

– LMAA ekosistēmas stiprināšana

– Ietekmes radīšana un informēšana

– Rezultātu validēšana projekta pilotos

 Sagaidāmais rezultāts ir inovatīva, viedā un pilnībā izplatīta lauksaimniecības datu telpa, kas palielinās ilgtspējīgu, videi draudzīgu ražošanu un lauksaimniecības zināšanas. Konsorcija daudzveidība, kas aptver visu vērtību ķēdi no tehnoloģiju milžiem līdz lauksaimnieku kooperatīviem, nodrošinās papildu tehnoloģisko, ģeogrāfisko, zinātnisko, lauksaimniecības un praktisko zināšanu apvienojumu, palielinot iespējamību, ka projekts radīs reālu ietekmi.

Projekta plānoti rezultāti ir:

– Inovatīva, pilnībā izplatīta platforma

– Palielināt galalietotāju/lauksaimnieku uzticēšanos agrovides AI tehnoloģijai

– Reāllaika datu mērogošana

– Inovatīvi biznesa modeļi, kuru pamatā ir izsekojamās zināšanas par lietošanas gadījumiem un datu koplietošana

– Lauksaimnieku/ieinteresēto pušu ražošanas pielāgošanās un uzvedības maiņa klimata politikai

– Ilgtspējība, izmantojot aprites ekonomiku un pārtikas drošību

Kontaktpersona: Maira Dzezskaleja (maira@zemniekusaeima.lv)Notika AgriDataValue projekta sanāksme Spānijā

2024-04-18

16.-17.04. tika organizēta kārtēja AgriDataValue projekta partneru klātienes sanāksme Madridē. Sanāksmē tika aktualizētās visas projekta darba pakas, to izpildes progress...

Skatīt vairāk

Parīzē notika AgriDataValue projekta partneru sanāksme

2023-11-25

AgriDataValue projekta partneru klātienes sanāksme notika 23.-24.11. 2023. Parīzē. Sanāksmē tika prezentētas visas projekta darba pakas un to izpildes progress....

Skatīt vairāk

AgriDataValue

2023-02-01

Nosaukums: Viedā saimniecība un agrovides lielo datu telpa / Smart Farm and Agri-environmental Big Data Space (AgriDataValue) Finansējuma avots: ES...

Skatīt vairāk