Parīzē notika AgriDataValue projekta partneru sanāksme

  • 2023-11-25

AgriDataValue projekta partneru klātienes sanāksme notika 23.-24.11. 2023. Parīzē. Sanāksmē tika prezentētas visas projekta darba pakas un to izpildes progress. Atsevišķa uzmanība tika pievērsta efektīvai komunikācijai starp tehniskiem partneriem un lauksaimniekiem. Detalizēti tika apspriesti datu pieejamības un izmantošanas jautājumi. Sanāksmē tika prezentēts arī Francijas pilots, demonstrējot esošos risinājumus un datu izmantošanas piemērus.

Projekta tehniskie partneri diskutēja par platformas arhitektūru un datu modeļu izstrādes jautājumiem.
Sanāksmes noslēgumā tika panāktas vienošanas par nākamas sapulces norises vietu un aptuvenu laiku.Notika AgriDataValue projekta sanāksme Spānijā

2024-04-18

16.-17.04. tika organizēta kārtēja AgriDataValue projekta partneru klātienes sanāksme Madridē. Sanāksmē tika aktualizētās visas projekta darba pakas, to izpildes progress...

Skatīt vairāk

Parīzē notika AgriDataValue projekta partneru sanāksme

2023-11-25

AgriDataValue projekta partneru klātienes sanāksme notika 23.-24.11. 2023. Parīzē. Sanāksmē tika prezentētas visas projekta darba pakas un to izpildes progress....

Skatīt vairāk

AgriDataValue

2023-02-01

Nosaukums: Viedā saimniecība un agrovides lielo datu telpa / Smart Farm and Agri-environmental Big Data Space (AgriDataValue) Finansējuma avots: ES...

Skatīt vairāk