ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts „Zināšanu balstītas lēmumu pieņemšanas sistēmas lauksaimniecībā prakšu vadītājiem”

  • 2012-06-26 08:51:30

(Nr. 2012-1LV1-LEO03-03444)

Projekta mērķis: pilnveidot Zemnieku Saeimas biedru profesionālās zināšanas un personisko izaugsmi prakšu organizēšanā, gūstot pieredzi starptautiskā pieredzes apmaiņā Apvienotajā Karalistē uz zināšanām balstītas lēmumu pieņemšanas sistēmu īstenošanā un nodrošināšanā lauksaimniecībā.

Plānotās aktivitātes: Projekta ietvaros notiks pieredzes apmaiņas brauciens uz Apvienoto Karalisti, kurā piedalīsies 6 dalībnieki no Latvijas.

Pieredzes apmaiņas laikā būs iespēja iepazīties ar:

  • piena lopkopības saimniecību t.sk. bioloģisko saimniecību,
  • cūku audzēšanas saimniecību darbu,
  • saldējuma ražotni & saimniecības veikala darbības nodrošināšanu    augsnes asociācijas darbu,
  • lauksaimniecības kooperatīva darba pieredzi,
  • divu lauksaimniecības koledžu darbu.

Pieredzes apmaiņas brauciens notiks no 2012.gada  14.oktobra līdz 20.oktobrim.

Projekta partneris: Tom Phillips Consultancy Ltd – lauksaimniecības konsultāciju uzņēmums, kas kopš 2001.gada darbojas UK, Īrijā un Francijā. Darbības virzieni saistīti ar konsultācijām un apmācībām piena lopkopībā un kvalitatīvu ganību sagatavošanā, tāpat veikti nozares pētījumi, sagatavoti priekšlikumi efektīvai saimniekošanai, ikdienā nodrošināta sadarbība ar dažādām lauksaimniecības nozaru asociācijām un valsts institūciju profesionāļiem dažādās lauksaimniecības nozarēs.

leonardoLeonardo prakse

2014-09-01 13:12:55

Leonardo da Vinci  Mobilitātes  projekts . “Profesionālā prakse zināšanu balstītai lēmumu pieņemšanas sistēmai lauksaimniecībā” Nr.2013-1-LV1-LEO02-05286 . Projekta mērķis: Pilnveidot Zemnieku...

Skatīt vairāk

Leonardo da Vinci prakses projekts ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem”

2013-01-14 11:59:40

Leonardo da Vinci prakses projekta ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem” nr. 2012-1-LV1-LEO02-03443 ietvaros 6 Zemnieku saeimas biedri papildināja profesionālās...

Skatīt vairāk

Leonardo da Vinci prakses projekts ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem”

2013-01-14 11:59:40

Leonardo da Vinci prakses projekta ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem” nr. 2012-1-LV1-LEO02-03443 ietvaros 6 Zemnieku saeimas biedri papildināja profesionālās...

Skatīt vairāk

Leonardo da Vinci pieredzes apmaiņas projekts „Zināšanu balstītas lēmumu pieņemšanas sistēmas lauksaimniecībā prakšu vadītājiem”

2012-12-27 17:51:37

Leonardo da Vinci pieredzes apmaiņas projekta „Zināšanu balstītas lēmumu pieņemšanas sistēmas lauksaimniecībā prakšu vadītājiem” Nr. 2012-1-LV1-LEO03-03444 ietvaros tika īstenota mobilitātes...

Skatīt vairāk

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts „Zināšanu balstītas lēmumu pieņemšanas sistēmas lauksaimniecībā prakšu vadītājiem”

2012-06-26 08:51:30

(Nr. 2012-1LV1-LEO03-03444) Projekta mērķis: pilnveidot Zemnieku Saeimas biedru profesionālās zināšanas un personisko izaugsmi prakšu organizēšanā, gūstot pieredzi starptautiskā pieredzes apmaiņā...

Skatīt vairāk