Leonardo da Vinci prakses projekts ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem”

  • 2013-01-14 11:59:40

Leonardo da Vinci prakses projekta ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem” nr. 2012-1-LV1-LEO02-03443 ietvaros 6 Zemnieku saeimas biedri papildināja profesionālās zināšanas un personīgo izaugsmi gūstot pieredzi starptautiskajā praksē 3 valstīs – Itālijā, Portugālē un Lielbritānijā. Prakses ietvaros bija iespējams izzināt īsās pārtikas shēmas organizēšanas principus – kā nogādāt pārtiku gala patērētājām, samazinot realizācijas posmus, t.i. pārdot svaigu produkciju, vai ar pievienoto vērtību un realizācijas vietas tuvu pārtikas produktu ražošanas vietām, kas nodrošina arī pārtikas kvalitāti.Leonardo prakse

2014-09-01 13:12:55

Leonardo da Vinci  Mobilitātes  projekts . “Profesionālā prakse zināšanu balstītai lēmumu pieņemšanas sistēmai lauksaimniecībā” Nr.2013-1-LV1-LEO02-05286 . Projekta mērķis: Pilnveidot Zemnieku...

Skatīt vairāk

Leonardo da Vinci prakses projekts ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem”

2013-01-14 11:59:40

Leonardo da Vinci prakses projekta ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem” nr. 2012-1-LV1-LEO02-03443 ietvaros 6 Zemnieku saeimas biedri papildināja profesionālās...

Skatīt vairāk

Leonardo da Vinci prakses projekts ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem”

2013-01-14 11:59:40

Leonardo da Vinci prakses projekta ”Pārtikas piegādes ķēdes samazināšana lauksaimniecības produktiem” nr. 2012-1-LV1-LEO02-03443 ietvaros 6 Zemnieku saeimas biedri papildināja profesionālās...

Skatīt vairāk

Leonardo da Vinci pieredzes apmaiņas projekts „Zināšanu balstītas lēmumu pieņemšanas sistēmas lauksaimniecībā prakšu vadītājiem”

2012-12-27 17:51:37

Leonardo da Vinci pieredzes apmaiņas projekta „Zināšanu balstītas lēmumu pieņemšanas sistēmas lauksaimniecībā prakšu vadītājiem” Nr. 2012-1-LV1-LEO03-03444 ietvaros tika īstenota mobilitātes...

Skatīt vairāk

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Mobilitātes projekts „Zināšanu balstītas lēmumu pieņemšanas sistēmas lauksaimniecībā prakšu vadītājiem”

2012-06-26 08:51:30

(Nr. 2012-1LV1-LEO03-03444) Projekta mērķis: pilnveidot Zemnieku Saeimas biedru profesionālās zināšanas un personisko izaugsmi prakšu organizēšanā, gūstot pieredzi starptautiskā pieredzes apmaiņā...

Skatīt vairāk